Pernille

Nyhedsbrev 2023 – 08

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken september 2023 Nyhedsbrev 2023 – 08 Få Nyhedsbrevene på mail: Tilmeld dig på www.Strandgaardsparken.dk/nyhedsbrev/   Nyhedsbrevet informerer om: Der lukkes for fjernvarmen! Spuling af kloakker! Bestyrelsen her og nu   Der lukkes for fjernvarmen! IVV lukker for fjernvarmen i hele Ishøj grundet udskiftning af tærede rør på hovedledningen.   Torsdag […]

Nyhedsbrev 2018-04

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   19.03. 2018   Nyhedsbrev 2018 – 04         Nyhedsbrevet informerer om:   Der lukkes for strømmen!   1. Der lukkes for strømmen! Så er tiden kommet for flytning af sikringsbokse(gravstene), de berørte grundejere skulle være orienteret af Radius, om hvor der skal graves, samt hvor der lukkes for strømmen. […]

Nyhedsbrev 2017-11

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   20. oktober 2017   Nyhedsbrev 2017 – 11   Nyhedsbrevet informerer om: 1. Affaldsrum fra Jimmy Friberg. 2. Paraboler. 3. Brandstier. 4. Ny græsslåmaskine.   1. Affaldsrum fra Jimmy Friberg. Har du bestilt affaldsrum hos Tømrer og snedkerfirmaet v/ Jimmy Friberg gennem grundejerforeningen skal du gøre følgende: Send en […]

Nyhedsbrev 2017-10

TilGrundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken 12. oktober 2017 Nyhedsbrev 2017 – 10   Nyhedsbrevetinformerer om: Kontoret holder ferielukket. Mere om skralderum. Hærværk og uro på legepladser. Ordinær generalforsamling 2017. 1. Kontoret holder ferielukket. I uge 42, dvs. fra d. 16. – 20. oktober holder kontoret lukket pga. ferie.   Akutte henvendelser vedr. kloak, fjernvarme og terrænbelysning […]

Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 20. juni 2017

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   12. september 2017     Referat af ekstraordinær generalforsamling iGrundejerforeningen Strandgårdsparken   Tirsdag den20. juni 2017, kl. 18.30   i Strandgårdsskolens Multisal Dagsorden: Velkomst ved formand Pernille Møller. 1. Valg af dirigent, samt stemmetællere Advokat Henrik Dreyer blev valgt som dirigent. Kim Holm, Fyrrelunden 59 og Ghita Petersen, Bøgelunden16, […]

Nyhedsbrev 2017-08

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   2. august 2017 Nyhedsbrev 2017 – 08 Nyhedsbrevet informerer om:   Kontoret forlænger lukketiden. Ny kontormedarbejder Affaldshåndtering/skralderum. 1. Kontoret forlænger lukketiden. Kontoret holder lukket for personlige og telefoniske henvendelser til og med d. 9. august, hvor vi forventer at være helt klar til igen, at kunne behandle personlige og […]

Nyhedsbrev 2017-07

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   5. juli 2017 Nyhedsbrev 2017 – 07 Nyhedsbrevet informerer om:   Kontoret holder lukket. Ny kasserer. Affaldshåndtering 1. Kontoret holder lukket. Kontoret holder lukket for personlige og telefoniske henvendelser hele juli måned. Kontoret kan kontaktes på mail eller post, og vi åbner for almindelig ekspedition igen d.2. august. Bestyrelsen […]

Nyhedsbrev 2016-15

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   19. december 2016     Nyhedsbrev 2016 – 15   Nyhedsbrevet informerer om:   Udbetaling af overskud fra Ishøj Varme Værk Kontorets åbningstider i julen/nytåret Genbrugspladsens åbningstider i julen/nytåret Fyrværkeri   1. Udbetaling af overskud fra Ishøj Varme Værk Som tidligere varslet udbetales ekstraordinært overskud fra Ishøj Varme Værk til […]

Formandens beretning 2016

Download som pdf   Velkommen til formandens beretning 2016       Mandag d. 28. november kl. 18.30 afholdes dette års generalforsamling, ligesom de foregående år i Multisalen på Strandgårdsskolen. Vær opmærksom på, at der åbnes for indskrivning kl. 18, og man skal medbringe legitimation.   Beretningen er formandens beskrivelse af årets forløb – dvs. […]

Nyhedsbrev 2016-05

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   5. maj 2016     Nyhedsbrev 2016 – 05   Nyhedsbrevet informerer om: Indbrud i skurgange Loppemarked   1. Indbrud i skurgange Som vi orienterede om i seneste nyhedsbrev, har der været en del indbrud i skurene i skurgangene. Mere end 20 indbrud er anmeldt til politiet. Der har ikke […]

Nyhedsbrev 2015-07

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken 8. august 2015 Nyhedsbrev 2015 – 07 Nyhedsbrevet informerer om: Verdens bedste grundejere. Hvad er det nu med de fortovsbede? Hvordan går det så? Skiltning og orientering i øvrigt. Opstribning af p-pladser. Fjernelse af trailere og campingvogne. Kontoret holder lukket. 1. Verdens bedste grundejere. Det må være dem, der bor […]

Installationer tilsluttet fjernvarmeanlægget

Grundejerne må ikke ændre på fjernvarmeinstallationer uden godkendelse fra Grundejerforeningens bestyrelse. Dette omfatter: circonventiler udskiftning af varmtvandsbeholder etablering af gulvvarmeanlæg etablering af håndklædetørrer opsætning / nedtagning samt udskiftning af radiatorer etablering af genveksanlæg   Circonventiler Grundejerforeningen foreskriver, at der skal være monteret en Circonventil på fjernvarme-returen fra varmtvandsbeholder, gulvvarmeanlæg og håndklædetørrer. Denne ventil kan eventuelt […]

Legepladspulje

Fordeling af midler til udvikling af legepladser. Legepladspuljen har til formål, at støtte den fortsatte udvikling af legepladserne. Nogle legepladser fik oprindeligt ikke tildelt særlig mange redskaber, og nogle legeredskaber er gået til med årene. Gårdenes sammensætning af beboere ændrer sig også med tiden, og dermed ændres også behovet for legeredskaber. Alle gårde kan ansøge […]

Tilskud til vedligeholdelse af gård/legeplads

Hver gård kan få et tilskud til vedligeholdelse af gård og/eller legeplads. Tilskuddet kan f.eks. anvendes til vedligeholdelse af og beplantning på legepladsareal og skurgange osv.  I den forbindelse skal det understreges, at grundejerforeningens medarbejdere sørger for vedligeholdelse af foreningens legeredskaber, faldunderlag og fællesarealer. Det skal understreges at det ikke er tilladt at benytte nogen […]

Graffiti-værn

Graffitiværn – i form af endegavlsbeplantning – er blevet etableret på mange af endehusene i Strandgårdsparken. De steder hvor foreningen etablerer graffitiværn, er det også foreningen som sørger for beskæring/vedligeholdelse.   Alle grundejere med endegavle kan blive skrevet op til at få etableret graffitiværn, men alle kan ikke laves på én gang, da det koster ca. […]

Uddeling af Gårdprisen

For at styrke fællesskabet i bebyggelsens 29 gårde samt medvirke til, at Strandgårdsparken forbliver en smuk bebyggelse med udvikling og initiativ, har man besluttet hvert år at uddele Gårdprisen som præmiering af et særlig godt tiltag.   En gård kan komme i betragtning til Gårdprisen ved f.eks.: At nogle grundejere i fællesskab har udført et […]

Uddeling af Gårdprisen

For at styrke fællesskabet i bebyggelsens 29 gårde samt medvirke til, at Strandgårdsparken forbliver en smuk bebyggelse med udvikling og initiativ, har man besluttet hvert år at uddele Gårdprisen som præmiering af et særlig godt tiltag.   En gård kan komme i betragtning til Gårdprisen ved f.eks.: At nogle grundejere i fællesskab har udført et […]

Undlad højtryksspuling af stikledninger

Grundejerne får jævnligt tilsendt tilbud på højtryksspuling af stikledninger, men vi må på det kraftigste advare mod, at man benytter tilbuddet, idet stikledningerne ikke kan holde til det.   Det kan blive en yderst bekostelig affære for den enkelte grundejer, der ejer stikledningen, idet grundejeren selv skal betale for udbedring af eventuelle skader.    Kontakt eventuelt […]

Ansøgning til byggeprojekter

Vejledning Inden et byggeprojekt påbegyndes, skal grundejeren være opmærksom på de bestemmelser, der er gældende for bebyggelsen – klik her for at læse mere om dette. Grundejeren skal endvidere sørge for: Ansøgning om opførelse – formular A Ansøgning om syn og forhåndsgodkendelse – formular B Beskrivelse og tegninger af projektet Formularer, beskrivelse og tegninger af standardprojekter […]

Bestyrelsen

Et medlem af bestyrelsen kan træffes efter nærmere aftale med kontoret. På denne måde får man så vidt muligt det bestyrelsesmedlem i tale, som har særlig viden om det emne, der ønskes drøftet.   Bestyrelsen består pr. den 28.11.2023 af:   Formand:   Pernille Møller Granlunden 101 Næstformand:   Kenan Vural Poppellunden 11 Kasserer:   Carl-Erik Fuchs Granlunden […]

Udvalg

Fastelavnsudvalget Fastelavnsudvalget planlægger og afholder foreningens årlige Fastelavnsfest. Dette er en mangeårig tradition, hvor godt 100 børn møder op med forældre, bedsteforældre osv. Det betyder, at der skal være mange hjælpere til stede, for at arrangementet kan blive vellykket, og derfor er der både brug for medlemmer til udvalget og for hjælpere på selve dagen. Så meld dig på kontor@strandgaardsparken.dk   Fastelavnsudvalget […]

Referat af bestyrelsesmøde 16. januar 2012

    Grundejerforeningen Strandgårdsparken Bøgelunden 7 2635 Ishøj. Herved indkaldes til bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d. 16. januar 2012 kl. 18.30 i Bøgelunden 7. Afbud: Ingen Kaffe/Te:- Jette Dagsorden:   1.      Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder 1.1.   Ref? Ingen klar – Det bliver forhåbentlig bedre i fremtiden. Bent understreger, at det kan […]

Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2011

    Grundejerforeningen Strandgårdsparken Bøgelunden 7 2635 Ishøj. Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.7. november 2011 kl. 18.30 i Bøgelunden 7. Afbud: Kaffe/Te: Jette Dagsorden:   1.      Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder 1.1.   Ref. af 1.8. og 5.9. og 3.10.? Nej 2.      Meddelelser fra formanden/næstformanden 2.1.   Atter hegnsproblemer, nu et andet […]

Referat af bestyrelsesmøde 3. oktober 2011

    Grundejerforeningen Strandgårdsparken Bøgelunden 7 2635 Ishøj. Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.3. oktober 2011 kl. 18.30 i Bøgelunden 7. Afbud: Bjarne, Bent, Stella Kaffe/Te: Jette Dagsorden:   1.      Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder 1.1.   Ref. af 1.8. og 5.9.? Nej, formanden undskylder 2.      Meddelelser fra formanden/næstformanden 2.1.   Katte – […]

Referat af bestyrelsesmøde 5. september 2011

    Grundejerforeningen Strandgårdsparken Bøgelunden 7 2635 Ishøj. Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.5. september 2011 kl. 18.30 i Bøgelunden 7. Afbud: Bent, Gitte Kaffe/Te: Dagsorden:   1.      Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder 1.1.   Ref. af 14. marts og 11. april og 5. maj. OK 2.      Meddelelser fra formanden/næstformanden 2.1.   Møde […]

Referat af bestyrelsesmøde 1. august 2011

    Grundejerforeningen Strandgårdsparken Bøgelunden 7 2635 Ishøj. Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.1. august 2011 kl. 18.30 i Bøgelunden 7. Afbud: Kaffe/Te: Pernille Dagsorden:   1.      Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder 1.1.   Ref. af 14. marts og 11. april og 5. maj-nej 2.      Meddelelser fra formanden/næstformanden 2.1.   Møde med kommunen […]

Referat af bestyrelsesmøde 9. maj 2011

    Grundejerforeningen Strandgårdsparken Bøgelunden 7 2635 Ishøj. Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.9. maj 2011 kl. 18.30 i Bøgelunden 7. Afbud: Kaffe/Te: Pernille Dagsorden:   1.      Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder 1.1.   Ref. af 14. marts og 11. april-nej 2.      Meddelelser fra formanden/næstformanden 2.1.   Møde med kommunen vedr. gebyrer, generalforsamlingsbeslutninger, […]

Referat af bestyrelsesmøde 11. april 2011

    Grundejerforeningen Strandgårdsparken Bøgelunden 7 2635 Ishøj. Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.11. april 2011 kl. 18.30 i Bøgelunden 7. Afbud: Kaffe/Te: hvem melder sig? Gitte Dagsorden:   1.      Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder 1.1.   Ref. af 14. marts-nej 2.      Meddelelser fra formanden/næstformanden 2.1.   Møde med kommunen vedr. gebyrer, generalforsamlingsbeslutninger, […]

Referat af bestyrelsesmøde 14. marts 2011

    Grundejerforeningen Strandgårdsparken Bøgelunden 7 2635 Ishøj. Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.14. marts 2011 kl. 18.30 i Bøgelunden 7. Afbud: Kaffe/Te: Stella Dagsorden:   1.      Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder 1.1.   Ref. af 10.jan. og 7.feb. – Underskrevet 1.2.   Hvordan opbevarer vi ref.? Før i tiden fandtes der tre […]

Referat af bestyrelsesmøde 7. februar 2011

    Grundejerforeningen Strandgårdsparken Bøgelunden 7 2635 Ishøj. Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d. 7. februar 2011 kl. 18.30 i Bøgelunden 7. Afbud: Bent Kaffe/Te: Jette Dagsorden:   1.      Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder 1.1.   Ingen ref. klar 2.      Meddelelser fra formanden/næstformanden                       Der har ikke været nogen særlige henvendelser siden […]

Referat af bestyrelsesmøde 10. januar 2011

    Grundejerforeningen Strandgårdsparken Bøgelunden 7 2635 Ishøj. Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.10. januar 2011 kl. 18.30 i Bøgelunden 7. Afbud:Ingen Kaffe/Te: Jette Dagsorden:   1.      Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder 1.1.   Ingen ref. klar 2.      Meddelelser fra formanden/næstformanden 2.1.   Velkommen til Gitte Elgaard, nyt bestyrelsesmedlem. 2.2.   En grundejer sendt […]

Referat af bestyrelsesmøde 8. november 2010

    Grundejerforeningen Strandgårdsparken Bøgelunden 7 2635 Ishøj. Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.8. november 2010 kl. 18.30 i Bøgelunden 7. Afbud: Benny Kaffe/Te: Bjarne har sørget rigtig godt for os Dagsorden:   1.      Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder 1.1.   Ref. af 4.10-nej 2.      Meddelelser fra formanden/næstformanden 2.1.   En grundejer har […]

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2007

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   3.december 2007   Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerfor eningen Strandgårdsparken   tirsdag den 18.december 2007, kl. 18.30   i Varmecentralen, Bøgelunden 7. Dagsorden:   1. Valg af dirigent, samt stemmetællere. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Endelig godkendelse af forslag til nye vedtægter. Se bilag.   Bilag:     […]

Referat af bestyrelsesmøde 4. oktober 2010

Grundejerforeningen Strandgårdsparken Bøgelunden 7 2635 Ishøj.       Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.4. oktober 2010 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.   Afbud: Ingen Kaffe/Te: Bjarne   Dagsorden:     1.      Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder 1.1.   Ref. af 16.8. og 6.9 ? OK   2.      Meddelelser fra formanden/næstformanden 2.1.   […]

Nyhedsbrev 2010-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   29.januar 2010 Nyhedsbrev 2010 – 02 Nyhedsbrevet informerer om:   Kontorets åbningstider TV via bredbånd Bestyrelsen her og nu   Kontorets åbningstider Kontoret vil fortsat kun være åbent for personlige og telefoniske henvendelser tirsdage og torsdage fra kl.9-11. Vores højtskattede kontorassistent Bente, er tilbage et par timer om ugen, […]

Nyhedsbrev 2010-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   29.januar 2010 Nyhedsbrev 2010 – 02 Nyhedsbrevet informerer om:   Kontorets åbningstider TV via bredbånd Bestyrelsen her og nu   Kontorets åbningstider Kontoret vil fortsat kun være åbent for personlige og telefoniske henvendelser tirsdage og torsdage fra kl.9-11. Vores højtskattede kontorassistent Bente, er tilbage et par timer om ugen, […]

Nyhedsbrev 2010-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   4. januar 2010 Nyhedsbrev 2010 – 01 Nyhedsbrevet informerer om:   Kontorets midlertidige åbningstider Snerydning mm.   1. Kontorets midlertidige åbningstider. Da vores kære kontorassistent Bente, desværre vil være uarbejdsdygtig i længere tid, er vi nødsaget til at meddele, at kontoret kun har åbent for personlige henvendelser tirsdage og […]

Nyhedsbrev 2010-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   4. januar 2010 Nyhedsbrev 2010 – 01 Nyhedsbrevet informerer om:   Kontorets midlertidige åbningstider Snerydning mm.   1. Kontorets midlertidige åbningstider. Da vores kære kontorassistent Bente, desværre vil være uarbejdsdygtig i længere tid, er vi nødsaget til at meddele, at kontoret kun har åbent for personlige henvendelser tirsdage og […]

Nyhedsbrev 2009-06

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken     15. december 2009   Nyhedsbrev 2009 – 06   Nyhedsbrevet informerer om:   Kontoret holder lukket Genbrugspladsen – jul/nytår Nummerering af skure Generalforsamlingen Mere om varmemålere Bestyrelsen her og nu  1. Kontoret holder lukket. Grundet sygdom er kontoret lukket, indtil videre til d.4. januar. Henvendelser via mail og […]

Nyhedsbrev 2009-06

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken     15. december 2009   Nyhedsbrev 2009 – 06   Nyhedsbrevet informerer om:   Kontoret holder lukket Genbrugspladsen – jul/nytår Nummerering af skure Generalforsamlingen Mere om varmemålere Bestyrelsen her og nu  1. Kontoret holder lukket. Grundet sygdom er kontoret lukket, indtil videre til d.4. januar. Henvendelser via mail og […]

Nyhedsbrev 2008-08

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   11. december 2008 Nyhedsbrev 2008 – 08 Nyhedsbrevet informerer om:   Datoer du bør holde øje med.. Snevagt søges. Generalforsamlingen 24. november. Bestyrelsen her og nu   1. Datoer du bør holde øje med.. 18. december, reception for varmemester Owe Jäde, som går på pension. Mød op på varmecentralen […]

Nyhedsbrev 2008-08

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   11. december 2008 Nyhedsbrev 2008 – 08 Nyhedsbrevet informerer om:   Datoer du bør holde øje med.. Snevagt søges. Generalforsamlingen 24. november. Bestyrelsen her og nu   1. Datoer du bør holde øje med.. 18. december, reception for varmemester Owe Jäde, som går på pension. Mød op på varmecentralen […]

Nyhedsbrev 2009-05

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   5. november 2009 Nyhedsbrev 2009 – 05 Nyhedsbrevet informerer om:   Generalforsamlingen Julemarked Snerydning – vagter søges Varmestreger/målere Parkering Madaffald Bestyrelsen her og nu   1. Generalforsamlingen Vi vil lige minde om at der er generalforsamling på mandag d.9. nov. kl.18.30. Der er igen i år en lille fejl […]

Nyhedsbrev 2009-05

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   5. november 2009 Nyhedsbrev 2009 – 05 Nyhedsbrevet informerer om:   Generalforsamlingen Julemarked Snerydning – vagter søges Varmestreger/målere Parkering Madaffald Bestyrelsen her og nu   1. Generalforsamlingen Vi vil lige minde om at der er generalforsamling på mandag d.9. nov. kl.18.30. Der er igen i år en lille fejl […]

Nyhedsbrev 2009-04

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   7.september 2009 Nyhedsbrev 2009 – 04 Nyhedsbrevet informerer om:   Kontoret har været lukket Udskiftning af radiatormålere Etablering af gulvvarmemålere Generalforsamling 9. november. Den flotteste gård. Bestyrelsen her og nu   1. Kontoret har været lukket. Kontoret har desværre været lukket pga. sygdom, men Bente har det heldigvis godt […]

Nyhedsbrev 2009-04

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   7.september 2009 Nyhedsbrev 2009 – 04 Nyhedsbrevet informerer om:   Kontoret har været lukket Udskiftning af radiatormålere Etablering af gulvvarmemålere Generalforsamling 9. november. Den flotteste gård. Bestyrelsen her og nu   1. Kontoret har været lukket. Kontoret har desværre været lukket pga. sygdom, men Bente har det heldigvis godt […]

Nyhedsbrev 2009-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   25.juni 2009 Nyhedsbrev 2009 – 03 Nyhedsbrevet informerer om:   Udskiftning af fordampningsmålere. Sommerfesten 15. august. Møde med Ishøj Kommune. Kontorets ferielukning. En bøn fra Bettina og Peter. Bestyrelsen her og nu.   1. Udskiftning af fordampningsmålere. Udskiftningen af målerne på radiatorerne, er planlagt til at starte i slutningen […]

Nyhedsbrev 2009-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   25.juni 2009 Nyhedsbrev 2009 – 03 Nyhedsbrevet informerer om:   Udskiftning af fordampningsmålere. Sommerfesten 15. august. Møde med Ishøj Kommune. Kontorets ferielukning. En bøn fra Bettina og Peter. Bestyrelsen her og nu.   1. Udskiftning af fordampningsmålere. Udskiftningen af målerne på radiatorerne, er planlagt til at starte i slutningen […]

Nyhedsbrev 2009-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   20. maj 2009 Nyhedsbrev 2009 – 02 Nyhedsbrevet informerer om:   Lukning af varmen. Aflæsning af varme. Kontoret holder lukket. Genbrugspladsen. Vi henstiller til… Bestyrelsen her og nu   1. Lukning af varmen. Ishøj Varmeværk har meddelt, at man lukker for varmen tirsdag d.26. maj fra kl.07-21.   2. […]

Nyhedsbrev 2009-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   20. maj 2009 Nyhedsbrev 2009 – 02 Nyhedsbrevet informerer om:   Lukning af varmen. Aflæsning af varme. Kontoret holder lukket. Genbrugspladsen. Vi henstiller til… Bestyrelsen her og nu    1. Lukning af varmen. Ishøj Varmeværk har meddelt, at man lukker for varmen tirsdag d.26. maj fra kl.07-21.   2. […]

Nyhedsbrev 2009-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken     2. april 2009   Nyhedsbrev 2009 – 01   Nyhedsbrevet informerer om:   Loppemarked i maj. Sommerfest i august. Hvem har den flotteste gård? Udskiftning af varmemålere. Samarbejdet med Ishøj Kommune. Farvevalg og haveskel. Ny mulighed for debat på hjemmesiden. Sand til sandkasserne. Kontoret holder lukket. Bestyrelsen her og […]

Nyhedsbrev 2009-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken     2. april 2009   Nyhedsbrev 2009 – 01   Nyhedsbrevet informerer om:   Loppemarked i maj. Sommerfest i august. Hvem har den flotteste gård? Udskiftning af varmemålere. Samarbejdet med Ishøj Kommune. Farvevalg og haveskel. Ny mulighed for debat på hjemmesiden. Sand til sandkasserne. Kontoret holder lukket. Bestyrelsen her og […]

Nyhedsbrev 2008-07

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   13. november 2008 Nyhedsbrev 2008 – 07   Nyhedsbrevet informerer om:   Julemarked på søndag Generalforsamling mandag d.24.11. Udvidelse af genbrugspladsen Varmemester Owe Jäde går på pension Åbningstider jul/nytår Bestyrelsen her og nu   1. Julemarked på søndag. Husk julemarkedet på søndag i Varmecentralen. Der er åbent fra 12-16, […]

Nyhedsbrev 2008-07

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   13. november 2008 Nyhedsbrev 2008 – 07   Nyhedsbrevet informerer om:   Julemarked på søndag Generalforsamling mandag d.24.11. Udvidelse af genbrugspladsen Varmemester Owe Jäde går på pension Åbningstider jul/nytår Bestyrelsen her og nu   1. Julemarked på søndag. Husk julemarkedet på søndag i Varmecentralen. Der er åbent fra 12-16, […]

Nyhedsbrev 2008-06

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   28.august 2008 Nyhedsbrev 2008 – 06 Nyhedsbrevet informerer om:   Fjernvarmearbejdet afsluttet. Beplantning. Parkeringspladserne. Hundetræf. Kontoret holder ferielukket. Bestyrelsen her og nu.   1. Fjernvarmearbejdet afsluttet. – sådan da. Der har været gennemgang, og der skal rettes nogle haner i skabene, men ellers er alt i orden. Der er […]

Nyhedsbrev 2008-06

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   28.august 2008 Nyhedsbrev 2008 – 06 Nyhedsbrevet informerer om:   Fjernvarmearbejdet afsluttet. Beplantning. Parkeringspladserne. Hundetræf. Kontoret holder ferielukket. Bestyrelsen her og nu.   1. Fjernvarmearbejdet afsluttet. – sådan da. Der har været gennemgang, og der skal rettes nogle haner i skabene, men ellers er alt i orden. Der er […]

Nyhedsbrev 2008-05

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   9. juli 2008 Nyhedsbrev 2008 – 05 Nyhedsbrevet informerer om:   Den uendelige historie – fjernvarmearbejdet Ny medarbejder Graffitti – værn og de grønne områder Bøgelunden – beplantning Larver i Poppellunden Forhøjelse af varmebidraget Varmemesterens kontortid ophører Ferielukning af kontoret Asfaltarbejdet på stamvejene Jordvolden ved skoven Muring af skurgange […]

Nyhedsbrev 2008-05

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   9. juli 2008 Nyhedsbrev 2008 – 05 Nyhedsbrevet informerer om:   Den uendelige historie – fjernvarmearbejdet Ny medarbejder Graffitti – værn og de grønne områder Bøgelunden – beplantning Larver i Poppellunden Forhøjelse af varmebidraget Varmemesterens kontortid ophører Ferielukning af kontoret Asfaltarbejdet på stamvejene Jordvolden ved skoven Muring af skurgange […]

Nyhedsbrev 2008-04

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   24.april 2008 Nyhedsbrev 2008 – 04 Nyhedsbrevet informerer om:   Lukning af fjernvarmen Gartnerarbejde i Bøgelunden Parabolantenner Møde med Ishøj Kommune Ændret betalingsfrist Bestyrelsen her og nu   1. Lukning af fjernvarmen. Mandag d.28.april kl.07 lukkes for fjernvarmen til hele bebyggelsen. Fjernvarmearbejdet er nu så vidt, at den nye […]

Nyhedsbrev 2008-04

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   24.april 2008 Nyhedsbrev 2008 – 04 Nyhedsbrevet informerer om:   Lukning af fjernvarmen Gartnerarbejde i Bøgelunden Parabolantenner Møde med Ishøj Kommune Ændret betalingsfrist Bestyrelsen her og nu   1. Lukning af fjernvarmen. Mandag d.28.april kl.07 lukkes for fjernvarmen til hele bebyggelsen. Fjernvarmearbejdet er nu så vidt, at den nye […]

Nyhedsbrev 2008-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken    31.3. 2008 Nyhedsbrev 2008 – 03 Nyhedsbrevet informerer om:   Brand på genbrugspladsen Ny varmemester ansat Fjernvarmearbejdet Nye regler for affaldssække Parkering Loppemarked Kontoret holder lukket Bestyrelsen her og nu   1. Brand på genbrugspladsen. Fredag aften blev der sat ild til vores pap – container. Containeren udbrændte, og […]

Nyhedsbrev 2008-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken    31.3. 2008 Nyhedsbrev 2008 – 03 Nyhedsbrevet informerer om:   Brand på genbrugspladsen Ny varmemester ansat Fjernvarmearbejdet Nye regler for affaldssække Parkering Loppemarked Kontoret holder lukket Bestyrelsen her og nu   1. Brand på genbrugspladsen. Fredag aften blev der sat ild til vores pap – container. Containeren udbrændte, og […]

Nyhedsbrev 2008-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Februar 2008 Nyhedsbrev 2008 – 02 Nyhedsbrevet informerer om:   Bilister pas på! Hærværk Indbrudstyve P-skilte Annoncering efter ny varmemester Fjernvarmearbejdet Bestyrelsen her og nu   1. Bilister pas på! I forbindelse med fjernvarmearbejdet mellem Bøgelunden og Egelunden, er mange fodgængere/cyklister nødt til at benytte stamvejene. Så kør forsigtigt […]

Nyhedsbrev 2008-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Februar 2008 Nyhedsbrev 2008 – 02 Nyhedsbrevet informerer om:   Bilister pas på! Hærværk Indbrudstyve P-skilte Annoncering efter ny varmemester Fjernvarmearbejdet Bestyrelsen her og nu   1. Bilister pas på! I forbindelse med fjernvarmearbejdet mellem Bøgelunden og Egelunden, er mange fodgængere/cyklister nødt til at benytte stamvejene. Så kør forsigtigt […]

Nyhedsbrev 2008-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Februar 2008 Nyhedsbrev 2008 – 01 Nyhedsbrevet informerer om:   1. Omfattende renovering af fjernvarmeledninger.   I januar måned blev bestyrelsen opmærksomme på et stort vandtab på fjernvarmenettet.   Det tog 4 uger, at finde lækagerne, da der både skulle en gennemgang af alle brønde, trykmåling, og til sidst […]

Nyhedsbrev 2008-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Februar 2008 Nyhedsbrev 2008 – 01 Nyhedsbrevet informerer om:   1. Omfattende renovering af fjernvarmeledninger.   I januar måned blev bestyrelsen opmærksomme på et stort vandtab på fjernvarmenettet.   Det tog 4 uger, at finde lækagerne, da der både skulle en gennemgang af alle brønde, trykmåling, og til sidst […]

Nyhedsbrev 2007-08

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   December 2007 Nyhedsbrev 2007 – 08 Nyhedsbrevet informerer om:   Åbningstider jul/nytår. Nye vedtægter. Nabohjælp/indbrud mm. Beskæring af træer, mere brænde til afhentning. Sanding udskudt. Fastelavn. Mere om P-skilte. Bestyrelsen her og nu.   1. Åbningstider jul/nytår. Mellem jul og nytår holder kontoret lukket. Varmemesteren træffes ikke mellem jul […]

Nyhedsbrev 2007-08

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   December 2007 Nyhedsbrev 2007 – 08 Nyhedsbrevet informerer om:   Åbningstider jul/nytår. Nye vedtægter. Nabohjælp/indbrud mm. Beskæring af træer, mere brænde til afhentning. Sanding udskudt. Fastelavn. Mere om P-skilte. Bestyrelsen her og nu.   1. Åbningstider jul/nytår. Mellem jul og nytår holder kontoret lukket. Varmemesteren træffes ikke mellem jul […]

Nyhedsbrev 2007-07

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Oktober 2007 Nyhedsbrev 2007 – 07 Nyhedsbrevet informerer om:   Kontoret holder lukket Julemarked 18. november Brænde til afhentning Varmeopgørelser Personalesituationen Sanding af fortove Gør-det-selv-folket Lidt om alskens dyr Bestyrelsen her og nu   1. Kontoret holder lukket. – fredag d.9.november, varmemesteren træffes som vanligt.   2. Julemarked 18. […]

Nyhedsbrev 2007-07

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Oktober 2007 Nyhedsbrev 2007 – 07 Nyhedsbrevet informerer om:   Kontoret holder lukket Julemarked 18. november Brænde til afhentning Varmeopgørelser Personalesituationen Sanding af fortove Gør-det-selv-folket Lidt om alskens dyr Bestyrelsen her og nu   1. Kontoret holder lukket. – fredag d.9.november, varmemesteren træffes som vanligt.   2. Julemarked 18. […]

Nyhedsbrev 2007-06

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   September 2007 Nyhedsbrev 2007-06 Nyhedsbrevet informerer om:   Kontoret holder lukket. Forslag til Generalforsamlingen. Gennemgang af SF-sten, etape 2. Varmeaflæsning. Legepladser. Genbrugspladsen. Mursten. Pas på jeres ting. Bus-transport. Bestyrelsen her og nu.   1. Kontoret holder lukket. – i uge 37, fra d.10.-14.9. begge dage incl. Som vanligt træffes […]

Nyhedsbrev 2007-06

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   September 2007 Nyhedsbrev 2007-06 Nyhedsbrevet informerer om:   Kontoret holder lukket. Forslag til Generalforsamlingen. Gennemgang af SF-sten, etape 2. Varmeaflæsning. Legepladser. Genbrugspladsen. Mursten. Pas på jeres ting. Bus-transport. Bestyrelsen her og nu.   1. Kontoret holder lukket. – i uge 37, fra d.10.-14.9. begge dage incl. Som vanligt træffes […]

Nyhedsbrev 2007-05

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Juli 2007 Nyhedsbrev 2007 – 05 Nyhedsbrevet informerer om:   Ekstra ordinær forhøjelse af varmebidrag Ferielukning Bestyrelsen her og nu   1. Ekstra ordinær forhøjelse af varmebidraget. Ishøj Varmeværk har varslet en ekstra ordinær forhøjelse af varmebidraget med virkning fra 1.7.07. A conto varmebidraget stiger derfor med 75,-kr. pr. […]

Nyhedsbrev 2007-05

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Juli 2007 Nyhedsbrev 2007 – 05 Nyhedsbrevet informerer om:   Ekstra ordinær forhøjelse af varmebidrag Ferielukning Bestyrelsen her og nu   1. Ekstra ordinær forhøjelse af varmebidraget. Ishøj Varmeværk har varslet en ekstra ordinær forhøjelse af varmebidraget med virkning fra 1.7.07. A conto varmebidraget stiger derfor med 75,-kr. pr. […]

Nyhedsbrev 2007-04

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Juni 2007 Nyhedsbrev 2007 – 4 Nyhedsbrevet informerer om:   Varmeaflæsning Ferielukning Kompost og flis Legepladser Parkering Dræbersnegle Opkrævning stiger Mursten Bestyrelsen her og nu   1. Varmeaflæsning. Den årlige aflæsning var planlagt til uge 23 og 24. Inden vi nåede, at varsle dette, blev den imidlertid aflyst pga. […]

Nyhedsbrev 2007-04

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Juni 2007 Nyhedsbrev 2007 – 4 Nyhedsbrevet informerer om:   Varmeaflæsning Ferielukning Kompost og flis Legepladser Parkering Dræbersnegle Opkrævning stiger Mursten Bestyrelsen her og nu   1. Varmeaflæsning. Den årlige aflæsning var planlagt til uge 23 og 24. Inden vi nåede, at varsle dette, blev den imidlertid aflyst pga. […]

Nyhedsbrev 2007-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   April 2007 Nyhedsbrev 2007 – 3 Nyhedsbrevet informerer om:   Bytte-plante-dag Kompostjord Loppemarked Dagrenovation Kontoret holder lukket Ansøgningsprocedurer Bestyrelsen her og nu   1. Bytte-plante-dag. Et par grundejere har taget initiativ til en bytte-plante-dag. Denne afholdes på grusbanen ved genbrugspladsen, søndag d.29. april kl.12-14. Medbring planter, stiklinger, løg og […]

Nyhedsbrev 2007-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   April 2007 Nyhedsbrev 2007 – 3 Nyhedsbrevet informerer om:   Bytte-plante-dag Kompostjord Loppemarked Dagrenovation Kontoret holder lukket Ansøgningsprocedurer Bestyrelsen her og nu   1. Bytte-plante-dag. Et par grundejere har taget initiativ til en bytte-plante-dag. Denne afholdes på grusbanen ved genbrugspladsen, søndag d.29. april kl.12-14. Medbring planter, stiklinger, løg og […]

Nyhedsbrev 2007-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Marts 2007   Nyhedsbrev 2007 – 02 Nyhedsbrevet informerer om:   Velkomstfolder omdelt. Sandkasser og sand udskiftes. Reparation af SF-stenbelægning. Reparation af fjernvarmeanlægget. Møde med Ishøj Kommune. Ansøgninger/godkendelser. Kontoret holder lukket uge 15. Fastelavnsudvalget søger medlemmer. Kørsel på græsarealerne. Personalesituationen. Sommerens gårdfester. Skurgangene. Højtryksspuling. Bytte-plante-dag. Bestyrelsen her og nu. […]

Nyhedsbrev 2007-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Marts 2007   Nyhedsbrev 2007 – 02 Nyhedsbrevet informerer om:   Velkomstfolder omdelt. Sandkasser og sand udskiftes. Reparation af SF-stenbelægning. Reparation af fjernvarmeanlægget. Møde med Ishøj Kommune. Ansøgninger/godkendelser. Kontoret holder lukket uge 15. Fastelavnsudvalget søger medlemmer. Kørsel på græsarealerne. Personalesituationen. Sommerens gårdfester. Skurgangene. Højtryksspuling. Bytte-plante-dag. Bestyrelsen her og nu. […]

Nyhedsbrev 2007-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken Februar 2007 Nyhedsbrev 2007 – 01 Nyhedsbrevet informerer om:   Billetter til fastelavn Nyt bestyrelsesmedlem Akutte driftsforstyrrelser Onsdagsvagten nedlægges Avis/glas containere Kontoret holder lukket Ny procedure – ansøgninger Klip hækken Bestyrelsen her og nu 1. Fastelavn Der er stadig få billetter tilbage til Fastelavnsfesten, søndag d.18.2. Disse kan købes på […]

Nyhedsbrev 2007-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken Februar 2007 Nyhedsbrev 2007 – 01 Nyhedsbrevet informerer om:   Billetter til fastelavn Nyt bestyrelsesmedlem Akutte driftsforstyrrelser Onsdagsvagten nedlægges Avis/glas containere Kontoret holder lukket Ny procedure – ansøgninger Klip hækken Bestyrelsen her og nu 1. Fastelavn Der er stadig få billetter tilbage til Fastelavnsfesten, søndag d.18.2. Disse kan købes på […]

Nyhedsbrev 2006-07

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   December 2006 Nyhedsbrev 2006 – 07 Nyhedsbrevet informerer om:   Åbningstider jul/nytår Ny medarbejder ansat Ny affaldssortering Ishøj Kommune – beskæring af buske og træer. Bestyrelsen her og nu  1. Åbningstider jul/nytår. Mellem jul og nytår holder kontoret lukket. Varmemesteren træffes ikke mellem jul og nytår. Onsdagsvagten holder lukket […]

Nyhedsbrev 2006-07

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   December 2006 Nyhedsbrev 2006 – 07 Nyhedsbrevet informerer om:   Åbningstider jul/nytår Ny medarbejder ansat Ny affaldssortering Ishøj Kommune – beskæring af buske og træer. Bestyrelsen her og nu   1. Åbningstider jul/nytår. Mellem jul og nytår holder kontoret lukket. Varmemesteren træffes ikke mellem jul og nytår. Onsdagsvagten holder […]

Nyhedsbrev 2006-06

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   oktober 2006 Nyhedsbrev 2006 – 06   Nyhedsbrevet informerer om:   Sanding af fortove Reparation af skurgange Godkendelse af farven ”hvid” Julemarked Tilbagebetaling af for meget betalt varmebidrag Generalforsamlingen tirsdag 28.nov. Ændringer i personalesituationen Bestyrelsen her og nu   1. Sanding af fortovene. Pt. sandes fortovene. Det var planlagt […]

Nyhedsbrev 2006-06

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   oktober 2006 Nyhedsbrev 2006 – 06   Nyhedsbrevet informerer om:   Sanding af fortove Reparation af skurgange Godkendelse af farven ”hvid” Julemarked Tilbagebetaling af for meget betalt varmebidrag Generalforsamlingen tirsdag 28.nov. Ændringer i personalesituationen Bestyrelsen her og nu   1. Sanding af fortovene. Pt. sandes fortovene. Det var planlagt […]

Nyhedsbrev 2006-05

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   august 2006 Nyhedsbrev 2006 – 05   Nyhedsbrevet informerer om:   Kontoret holder ferielukket i uge 38 Lukning af varmen Personalesituationen Beplantningen i Bøgelunden og Elmelunden Skiltning på legepladser Vedligeholdelse af legepladser Den nye affaldssortering Boldspil Forslag til Generalforsamlingen Græsslåning Beskæring af træer Bestyrelsen her og nu   1. […]

Nyhedsbrev 2006-05

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   august 2006 Nyhedsbrev 2006 – 05   Nyhedsbrevet informerer om:   Kontoret holder ferielukket i uge 38 Lukning af varmen Personalesituationen Beplantningen i Bøgelunden og Elmelunden Skiltning på legepladser Vedligeholdelse af legepladser Den nye affaldssortering Boldspil Forslag til Generalforsamlingen Græsslåning Beskæring af træer Bestyrelsen her og nu   1. […]

Nyhedsbrev 2006-04

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   juni 2006 Nyhedsbrev 2006 – 04   Nyhedsbrevet informerer om:   Græsslåning på foreningens arealer Varmeaflæsning Kontoret holder ferielukket Onsdagsvagten holder ferielukket Ansøgninger og godkendelser Bestyrelsen her og nu 1. Græsslåning på foreningens arealer I forrige uge opgav vores græsningsslåningsmaskine, at klippe videre. En reparation vil koste i omegnen […]

Nyhedsbrev 2006-04

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   juni 2006 Nyhedsbrev 2006 – 04   Nyhedsbrevet informerer om:   Græsslåning på foreningens arealer Varmeaflæsning Kontoret holder ferielukket Onsdagsvagten holder ferielukket Ansøgninger og godkendelser Bestyrelsen her og nu 1. Græsslåning på foreningens arealer I forrige uge opgav vores græsningsslåningsmaskine, at klippe videre. En reparation vil koste i omegnen […]

Nyhedsbrev 2006-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken maj 2006 Nyhedsbrev 2006 – 03   Nyhedsbrevet informerer om:   Flis og sand. Vedtægter Markvandring Loppemarked Reparation af legepladser Personalesituationen Kontoret holder lukket Reparationer af stamveje Bestyrelsen her og nu   1. Flis og sand. Pt. fyldes foreningens bede med flis, og i uge 20 skiftes sand i sandkasserne, […]

Nyhedsbrev 2006-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken maj 2006 Nyhedsbrev 2006 – 03   Nyhedsbrevet informerer om:   Flis og sand. Vedtægter Markvandring Loppemarked Reparation af legepladser Personalesituationen Kontoret holder lukket Reparationer af stamveje Bestyrelsen her og nu   1. Flis og sand. Pt. fyldes foreningens bede med flis, og i uge 20 skiftes sand i sandkasserne, […]

Nyhedsbrev 2006-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   marts 2006 Nyhedsbrev 2006 – 02   Nyhedsbrevet informerer om:   Kontoret holder lukket i uge 14 Højtryksspuling af stikledninger Loppemarked d.21. maj Gennemgang af legepladser d.8-9. april Ishøj Kommune – reparationer af stamveje mm. Registrering af fjernvarmeinstallationer Webservice – betalingssystem Bestyrelsen her og nu   1. Kontoret holder […]

Nyhedsbrev 2006-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   marts 2006 Nyhedsbrev 2006 – 02   Nyhedsbrevet informerer om:   Kontoret holder lukket i uge 14 Højtryksspuling af stikledninger Loppemarked d.21. maj Gennemgang af legepladser d.8-9. april Ishøj Kommune – reparationer af stamveje mm. Registrering af fjernvarmeinstallationer Webservice – betalingssystem Bestyrelsen her og nu   1. Kontoret holder […]

Nyhedsbrev 2006-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   januar 2006 Nyhedsbrev 2006 – 01   Nyhedsbrevet informerer om:   Hærværk Affaldsposer på genbrugspladsen Ændring af vedtægterne Fastelavn Snerydning Bestyrelsen her og nu   1. Hærværk   Igennem de sidste par måneder har en gård været udsat for hærværk på flere biler. Dette er nu politianmeldt af de […]

Nyhedsbrev 2006-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   januar 2006 Nyhedsbrev 2006 – 01   Nyhedsbrevet informerer om:   Hærværk Affaldsposer på genbrugspladsen Ændring af vedtægterne Fastelavn Snerydning Bestyrelsen her og nu   1. Hærværk   Igennem de sidste par måneder har en gård været udsat for hærværk på flere biler. Dette er nu politianmeldt af de […]

Nyhedsbrev 2005-05

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken oktober 2005 Nyhedsbrev 2005-05   Ændret bestyrelse.   Grundejerforeningens formand Birger V. Nielsen gennem snart 3 år har af arbejdsmæssige årsager set sig nødsaget til at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i grundejerforeningen med øjeblikkelig virkning.   Formanden har dog tilkendegivet at ville medvirke til udarbejdelsen af oplæg m.m. til den […]

Nyhedsbrev 2005-05

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken oktober 2005 Nyhedsbrev 2005-05   Ændret bestyrelse.   Grundejerforeningens formand Birger V. Nielsen gennem snart 3 år har af arbejdsmæssige årsager set sig nødsaget til at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i grundejerforeningen med øjeblikkelig virkning.   Formanden har dog tilkendegivet at ville medvirke til udarbejdelsen af oplæg m.m. til den […]

Nyhedsbrev 2005-04

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   september 2005      Nyhedsbrev 2005-04.   Forslag til behandling på generalforsamlingen:   Indkomne forslag, til behandling på generalforsamlingen, kan læses på foreningens hjemmeside www.Strandgaardsparken.dk .   Såfremt man ikke har internetadgang kan kopi afhentes på kontoret i åbningstiden, eller på onsdagsvagten.   Nye forslag eller modforslag skal være […]

Nyhedsbrev 2005-04

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   september 2005      Nyhedsbrev 2005-04.   Forslag til behandling på generalforsamlingen:   Indkomne forslag, til behandling på generalforsamlingen, kan læses på foreningens hjemmeside www.Strandgaardsparken.dk .   Såfremt man ikke har internetadgang kan kopi afhentes på kontoret i åbningstiden, eller på onsdagsvagten.   Nye forslag eller modforslag skal være […]

Nyhedsbrev 2005-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   august 2005   Nyhedsbrev 2005-03   Nyhedsbrevet informerer om:   1. Lukning af varme og varmt vand 2. Personalesituationen 3. Indkaldelse af suppleant til bestyrelsen   1. Lukning af varme og varmt vand Grundejerforeningen har modtaget følgende meddelelse fra Ishøj kommune:   På grund af fjernelse af en udluftningsbrønd […]

Nyhedsbrev 2005-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   august 2005   Nyhedsbrev 2005-03   Nyhedsbrevet informerer om:   1. Lukning af varme og varmt vand 2. Personalesituationen 3. Indkaldelse af suppleant til bestyrelsen   1. Lukning af varme og varmt vand Grundejerforeningen har modtaget følgende meddelelse fra Ishøj kommune:   På grund af fjernelse af en udluftningsbrønd […]

Nyhedsbrev 2005-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   juni 2005 Nyhedsbrev 2005-02   Nyhedsbrevet informerer om:   · Kontingent og varmebidrag · Referat af generalforsamling 2004 · Afslutning af Wicotec sag · Petanque baner · Sygdom blandt personalet · Affald på brandveje · Ferie · Julemarked den 6. november 2005     Kontingent og varmebidrag pr. 1. […]

Nyhedsbrev 2005-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   juni 2005 Nyhedsbrev 2005-02   Nyhedsbrevet informerer om:   · Kontingent og varmebidrag · Referat af generalforsamling 2004 · Afslutning af Wicotec sag · Petanque baner · Sygdom blandt personalet · Affald på brandveje · Ferie · Julemarked den 6. november 2005     Kontingent og varmebidrag pr. 1. […]

Nyhedsbrev 2005-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   maj 2005 Nyhedsbrev 2005-01   Nyhedsbrevet informerer om:   1. Tilbud fra Tåstrup kloakservice 2. Genbrugspladsen – sorteringsvejledning 3. Manglende referat fra generalforsamlingen 4. Legepladser – sand til sandkasser 5. Salg af sparepærer 6. Grundejere ønskes et rigtigt godt forår     1. Tilbud fra Tåstrup kloakservice Alle grundejere […]

Nyhedsbrev 2005-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   maj 2005 Nyhedsbrev 2005-01   Nyhedsbrevet informerer om:   1. Tilbud fra Tåstrup kloakservice 2. Genbrugspladsen – sorteringsvejledning 3. Manglende referat fra generalforsamlingen 4. Legepladser – sand til sandkasser 5. Salg af sparepærer 6. Grundejere ønskes et rigtigt godt forår     1. Tilbud fra Tåstrup kloakservice Alle grundejere […]

Nyhedsbrev 2004-04

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Oktober 2004   Nyhedsbrev 2004-004   Nyhedsbrevet informerer om:   Udskiftning af radiatorer, varmvandsbeholdere eller lignende Status på genopbygningen af legepladserne– istandsættelse af restarealerne– Sand og ”kattenet” i forbindelse med sandkasser Skærpet opmærksomhed omkring ulovlige bygningsændringer Hundeluftning i foreningen Mange nye informationer på hjemmesiden Petanquebaner Dato for generalforsamling   […]

Nyhedsbrev 2004-04

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Oktober 2004   Nyhedsbrev 2004-004   Nyhedsbrevet informerer om:   Udskiftning af radiatorer, varmvandsbeholdere eller lignende Status på genopbygningen af legepladserne– istandsættelse af restarealerne– Sand og ”kattenet” i forbindelse med sandkasser Skærpet opmærksomhed omkring ulovlige bygningsændringer Hundeluftning i foreningen Mange nye informationer på hjemmesiden Petanquebaner Dato for generalforsamling   […]

Nyhedsbrev 2004-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Nyhedsbrev 2004-03 2. august 2004 Nyhedsbrevet informerer om:   Etape 2, genopbygning af legepladserne Kære grundejere, nu er etape 2 af genopbygningen af legepladserne i gang sat., og der er i forbindelse med erfaringerne fra 1.ste etape korrigeret i forholdende omkring genopbygningen, som er beskrevet i dette nyhedsbrev.   […]

Nyhedsbrev 2004-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Nyhedsbrev 2004-03 2. august 2004 Nyhedsbrevet informerer om:   Etape 2, genopbygning af legepladserne Kære grundejere, nu er etape 2 af genopbygningen af legepladserne i gang sat., og der er i forbindelse med erfaringerne fra 1.ste etape korrigeret i forholdende omkring genopbygningen, som er beskrevet i dette nyhedsbrev.   […]

Nyhedsbrev 2004-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Nyhedsbrev 2004-02 17. juni 2004   Nyhedsbrevet informerer om:   Genopbygning af legepladserne   Kære grundejere, nu er det et faktum – alle aftaler og selve kontrakten med legepladsfirmaet Noles er forhandlet på plads samt underskrevet, og arbejdet med genopbygningen af legepladserne vil straks gå i gang.   Hele […]

Nyhedsbrev 2004-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Nyhedsbrev 2004-02 17. juni 2004   Nyhedsbrevet informerer om:   Genopbygning af legepladserne   Kære grundejere, nu er det et faktum – alle aftaler og selve kontrakten med legepladsfirmaet Noles er forhandlet på plads samt underskrevet, og arbejdet med genopbygningen af legepladserne vil straks gå i gang.   Hele […]

Nyhedsbrev 2004-01

Til grundejerne i grundejerforeningen Strandgårdsparken     Nyhedsbrev 2004-01 7. maj 2004   Nyhedsbrevet informerer om: 1. Orientering omkring belysningen i Strandgårdsparken   I forbindelse med bestyrelsens nødvendige og driftsmæssige dispositioner omkring belysningen i Strandgårdsparken, har der fra flere grundejere været en interesse og opmærksomhed, som vi her vil gøre rede for.   Udskiftning af […]

Nyhedsbrev 2004-01

Til grundejerne i grundejerforeningen Strandgårdsparken     Nyhedsbrev 2004-01 7. maj 2004   Nyhedsbrevet informerer om: 1. Orientering omkring belysningen i Strandgårdsparken   I forbindelse med bestyrelsens nødvendige og driftsmæssige dispositioner omkring belysningen i Strandgårdsparken, har der fra flere grundejere været en interesse og opmærksomhed, som vi her vil gøre rede for.   Udskiftning af […]

Nyhedsbrev 2003-07

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   14. oktober 2003   Nyhedsbrev 2003-007   Nyhedsbrevet informerer om:   1. Nedrivning af legepladser.     Der er i de seneste 2 kvartaler pågået et meget stort undersøgelses arbejde omkring lovgivning på legepladsområdet. Legepladsudvalget har sammen med repræsentanter fra bestyrelsen foretaget en gennemgribende gennemgang af samtlige legepladser.   […]

Nyhedsbrev 2003-07

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   14. oktober 2003   Nyhedsbrev 2003-007   Nyhedsbrevet informerer om:   1. Nedrivning af legepladser.     Der er i de seneste 2 kvartaler pågået et meget stort undersøgelses arbejde omkring lovgivning på legepladsområdet. Legepladsudvalget har sammen med repræsentanter fra bestyrelsen foretaget en gennemgribende gennemgang af samtlige legepladser.   […]

Nyhedsbrev 2003-06

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Juni 2003   Nyhedsbrev 2003-006   Nyhedsbrevet informerer om:   Opkrævning af kontingent     Igen er der kun gået relativ kort tid, siden seneste Nyhedsbrev. En nyligt opstået situation gør det nødvendigt, at udsende endnu et.   Dette Nyhedsbrev udsendes omdelt til hver enkelt grundejer på grund af, […]

Nyhedsbrev 2003-06

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Juni 2003   Nyhedsbrev 2003-006   Nyhedsbrevet informerer om:   Opkrævning af kontingent     Igen er der kun gået relativ kort tid, siden seneste Nyhedsbrev. En nyligt opstået situation gør det nødvendigt, at udsende endnu et.   Dette Nyhedsbrev udsendes omdelt til hver enkelt grundejer på grund af, […]

Nyhedsbrev 2003-05

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Juni 2003   Nyhedsbrev 2003-005   Nyhedsbrevet informerer om:   1. Renholdelse af ”boldbanen” ved containerpladsen   Selv om der kun er gået relativ kort tid, siden seneste Nyhedsbrev er det besluttet, at udsende endnu et.   Dette Nyhedsbrev udsendes omdelt til hver enkelt grundejer på grund af, at […]

Nyhedsbrev 2003-05

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   Juni 2003   Nyhedsbrev 2003-005   Nyhedsbrevet informerer om:   1. Renholdelse af ”boldbanen” ved containerpladsen   Selv om der kun er gået relativ kort tid, siden seneste Nyhedsbrev er det besluttet, at udsende endnu et.   Dette Nyhedsbrev udsendes omdelt til hver enkelt grundejer på grund af, at […]

Nyhedsbrev 2003-04 – Sommerskrivelsen

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   maj 2003 Nyhedsbrev 2003-004 – Sommerskrivelsen   Nyhedsbrevet informerer om:   1. Kontingent og varmebidrag 2. Aflæsning af varmemålere 3. Ferie 4. Markvandring 5. Containerplads 6. Aflæsning af varme ved salg     Kontingent og varmebidrag pr. 1. juli 2003. I henhold til generalforsamlingsbeslutning den 25. november 2002 ændres […]

Nyhedsbrev 2003-04 – Sommerskrivelsen

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   maj 2003 Nyhedsbrev 2003-004 – Sommerskrivelsen   Nyhedsbrevet informerer om:   1. Kontingent og varmebidrag 2. Aflæsning af varmemålere 3. Ferie 4. Markvandring 5. Containerplads 6. Aflæsning af varme ved salg     Kontingent og varmebidrag pr. 1. juli 2003. I henhold til generalforsamlingsbeslutning den 25. november 2002 ændres […]

Nyhedsbrev 2003-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   maj 2003 Nyhedsbrev 2003-003   Nyhedsbrevet informerer om:   1. Indkaldelse af suppleant 2. Start af elektronisk Nyhedsinformation 3. Referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden 4. Billeder fra fastelavnsfesten på hjemmesiden 5. Tab af vand i grundejerforeningens rørsystem     Suppleant. Bestyrelsen har i overensstemmelse med vedtægterne indkaldt en suppleant. […]

Nyhedsbrev 2003-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken   maj 2003 Nyhedsbrev 2003-003   Nyhedsbrevet informerer om:   1. Indkaldelse af suppleant 2. Start af elektronisk Nyhedsinformation 3. Referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden 4. Billeder fra fastelavnsfesten på hjemmesiden 5. Tab af vand i grundejerforeningens rørsystem     Suppleant. Bestyrelsen har i overensstemmelse med vedtægterne indkaldt en suppleant. […]

Nyhedsbrev 2003-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken       Nyhedsbrev 2003-002 april 2003 Nyhedsbrevet informerer om : Information fra Legepladsudvalget   På generalforsamlingen den 25. november 2002, blev der nedsat et legepladsudvalg med henblik på istandsættelse af legepladserne i forhold til gældende standarder. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget var en rapport indhentet af bestyrelsen – en […]

Nyhedsbrev 2003-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken       Nyhedsbrev 2003-002 april 2003 Nyhedsbrevet informerer om : Information fra Legepladsudvalget   På generalforsamlingen den 25. november 2002, blev der nedsat et legepladsudvalg med henblik på istandsættelse af legepladserne i forhold til gældende standarder. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget var en rapport indhentet af bestyrelsen – en […]

Nyhedsbrev 2003-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken februar 2003 Nyhedsbrev 2003-001   Nyhedsbrevet informerer om : Nye og mere smidige informationskanaler til grundejerne Opstart af Legepladsudvalgets arbejde Sygdom blandt personalet Problemer med husholdningsaffald på containerpladsen Foreningens hjemmeside på Internettet www.strandgaardsparken.dk bliver det centrale punkt i en hurtigere, og mere effektiv dialog med grundejerne. Nyhedsbreve og anden information […]

Nyhedsbrev 2003-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken februar 2003 Nyhedsbrev 2003-001   Nyhedsbrevet informerer om : Nye og mere smidige informationskanaler til grundejerne Opstart af Legepladsudvalgets arbejde Sygdom blandt personalet Problemer med husholdningsaffald på containerpladsen Foreningens hjemmeside på Internettet www.strandgaardsparken.dk bliver det centrale punkt i en hurtigere, og mere effektiv dialog med grundejerne. Nyhedsbreve og anden information […]

0

Din varekurv