Nyhedsbrev 2005-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

maj 2005

Nyhedsbrev 2005-01

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

1. Tilbud fra Tåstrup kloakservice

2. Genbrugspladsen – sorteringsvejledning

3. Manglende referat fra generalforsamlingen

4. Legepladser – sand til sandkasser

5. Salg af sparepærer

6. Grundejere ønskes et rigtigt godt forår

 

 

1. Tilbud fra Tåstrup kloakservice

Alle grundejere har modtaget et tilbud om spuling af kloakrør fra ovenstående firma.

Bestyrelsen må på det kraftigste advare grundejerne imod at takke ja, til dette tilbud, ligesom vi skal opfordre nuværende abonnenter til at opsige deres aftale.

 

Årsagen til denne advarsel er begrundet i den type rør, der går fra huset og ud til brønden. Rørene er fremstillet af kraftigt pap, med en tjærebelægning som afstivning. Disse rør er efterhånden mere end 30 år gamle, og har ikke længere den modstandskraft, de tidligere havde. En spuling af rør kan let medføre, at disse falder sammen. Bestyrelsen har været i dialog med firmaet, der er enig i, at det vil være særdeles risikabelt at spule de pågældende rør, sådan som de er konstrueret. Firmaet har lovet, at kontakte alle nuværende abonnenter om problemet. Dog kender bestyrelsen endnu ikke til sådanne henvendelser, hvorfor risikoen er beskrevet her.

 

Det skal understreges, at rørene ejes af den enkelte grundejer. Det er derfor den enkelte grundejer selv, der skal betale for en reparation / nedlægning af nye rør. Det er en omkostning, der meget let løber op over kr. 25.000, da der skal udgraves både foran bryggersdør og inde i bryggerset.

 

Samtidig skal vi opfordre grundejere, der har oplevet denne type skade, og efterfølgende har haft problemer med forsikringsselskabet, hvor der er tegnet skjult rørskadeforsikring, om at oplyse bestyrelsen dette, da vi ønsker at indsamle information til en almen orientering.

 

2. Genbrugspladsen – sorteringsvejledning

Bestyrelsens vedligeholdelsesudvalg har i samarbejde med de ansatte på genbrugspladsen og Ishøj kommune, udarbejdet en sorteringsvejledning til brug for, hvordan man sorterer affald på pladsen.

 

Dette arbejde er gennemført, fordi grundejerforeningen ønsker at fastholde og forstærke, den kvalitet i affaldssorteringen, som foreningen er blevet kendt for, og som er med til at fastholde det pæne tilskud, grundejerforeningen modtager fra Ishøj kommune hvert år. Sorteringsvejledningen vedlægges som bilag 1 til dette Nyhedsbrev. Endvidere vil vejledningen være at finde på foreningens hjemmeside under menuen ”Værd at vide om → Selvhjælp”.

 

I tvivlstilfælde kan man altid rette henvendelse til den vagthavende i åbningstiden, ligesom det altid er vagthavendes afgørelse, der skal følges.

 

3. Manglende referat fra generalforsamlingen

Nedenstående tekst er tidligere blevet opdateret på foreningens hjemmeside, samtidig med udsendelse af et elektronisk LundeNyt. For at sikre, at informationen er alle grundejere bekendt, gentages teksten i dette Nyhedsbrev.

 

Flere grundejere har efterlyst referat fra grundejerforeningens generalforsamling den 29. november 2004. Dette foreligger beklageligvis endnu ikke.

 

Bestyrelsen havde til referent opgaven indgået aftale med firmaet Adecco, om at stille en person til rådighed til dette formål. Desværre forholder det sig sådan, at det materiale, der er leveret efter generalforsamlingen, både er utilstrækkeligt, og på visse områder, direkte misvisende. En kort gennemgang af materialet afslørede væsentlige fejl i både dialog, beslutninger, stemmetal etc. Samtidig er bestyrelsen lovet yderligere materiale, der ikke er modtaget.

 

Da der ikke var modtaget supplerende og korrekt materiale ultimo januar 2005, er bestyrelsen selv påbegyndt det store og meget krævende arbejde, med at tilvejebringe et referat. Udover bestyrelsens egne notater, er der indhentet notater fra generalforsamlingens dirigent. Disse notater sammenstykkes i øjeblikket til et egentligt referat. Opgaven er meget tidskrævende, og det er endnu for tidligt at udmelde noget om, hvornår dette referat foreligger.

 

Bestyrelsen skal være den første til at beklage denne situation, og må bede om grundejernes forståelse i den anledning

 

4. Legepladser – sand til sandkasser

Til orientering kan det oplyses, at der pt. er ved at blive indhentet tilbud på levering af sand til alle sandkasser i foreningens 29 gårde. Bestyrelsen vil, hvis det er økonomisk muligt, søge at de enkelte gårde får leveret sand til deres sandkasser, på gårdens parkeringsplads. Det forventes, at sandet leveres i løbet af april måned.

 

5. Salg af sparepærer

I forbindelse med, at grundejerforeningen har fået udskiftet pærer, i en lang række lysstandere, i foreningens 29 gårde, er der blevet et antal af de ”gamle” pærer tilovers. Bestyrelsen har besluttet, at dette restlager skal komme grundejerne til gode.

 

Restlageret, der består af sparepærer med en lysstyrke på 15 watt (75 watt), sælges derfor til grundejere i Strandgårdsparken for en pris af kr. 10,00 pr. styk. Pærerne er velegnede til havebelysning, samt indendørs belysning, på steder, hvor man ønsker lidt mere end almindelig lysstyrke.

Pærerne kan afhentes og betales på kontoret.

 

6. Grundejere ønskes et rigtigt godt forår

Foråret er godt på vej og med dette følger den sædvanlige forårsklargøring rundt omkring. Det er dejligt, at det nu igen bliver muligt at komme udenfor og nyde det gode vejr, samt trimme hus og have. I den forbindelse skal grundejerne være opmærksomme på foreningens standardprojekter, samt diverse bestemmelser angående benyttelse af farver og materialevalg. Såfremt man skulle komme i tvivl, om en påtænkt forbedring, er i overensstemmelse med grundejerforeningens regelsæt, er man altid velkommen til at henvende sig til bestyrelsen på onsdagsvagten, eller kontakte foreningens kontor om formiddagen.

 

Venlig hilsen

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

 

Birger V. Nielsen

formand

0

Din varekurv