Godkendte standardprojekter

Nedenfor finder du beskrivelser af de standardprojekter, der er godkendt i Strandgårdsparken…

 

 

Installation af ventilator for varmegenvinding

Varmegenvinding er en effektiv metode til udluftning af din bolig med begrænset varmetab. Enheden øger luftgennemstrømningen i boliger uden for stort varmetab og skaber et bedre og sundere indeklima og omdanner kold luft til varm luft hurtigt og effektivt. Ventilatoren er nem at installere og rengøre For at installere ventilatoren kræves det, at der bores […]

Beskrivelse af et standardprojekt

Grundejerforeningen Strandgårdsparken er underlagt foreningens deklaration, lokalplan 1.17 samt bygningsreglementet – der er bla. fastlagt regler for farve- og materialevalg (klik her for at se mere om dette). Derfor skal alle ændringer i forhold til husets oprindelige udseende først forelægges bestyrelsen.   Forud for hvert gennemført standardprojekt har der ligget et stort arbejde, idet enkelte grundejere, nedsatte udvalg, […]

Gavlvinduer på havesiden – Standardprojekt

Der eksisterer 2 godkendte typer vinduer. Begge typer vinduer skal monteres i gavlen på havesiden. Det skal bemærkes, at der kun er mulighed for at vælge den ene type. Etablering af begge typer på samme gavl er ikke tilladt. Projektet kræver ansøgning til bestyrelsen. Ansøgningsformular og standardtegning kan afhentes gratis på kontoret inden projektets start – eller downloades nederst […]

Gavlvindue i enderækkehuse – Standardprojekt

I enderækkehuse er der mulighed for at montere et vindue i endegavlen. Der er tale om et topstyret, udadgående vindue eller et fastkarmsvindue. Vinduet skal have bestemte mål, og der er krav til placering. 29. august 2014 har Teknik og Bygningsudvalget, Ishøj kommune, givet følgende tilladelse: Teknik og Bygningsudvalget har valgt at dispensere fra § […]

Udestue – Standardprojekt

Udestue Det er muligt at etablere en udestue på terrassearealet ved hvert hus. Udestuen er at betragte som en tilføjelse til boligen, hvorfor der skal søges om, og bevilges byggetilladelse, af Ishøj kommune. Kommunen beregner sig et gebyr i denne forbindelse, hvorimod sagsbehandling i grundejerforeningen er gratis. Det skal endvidere oplyses, at opførelse af en udestue, forøger boligens værdi, hvorfor […]

Overdækket terrasse – Standardprojekt

Overdækket terrasse Der kan vælges mellem 2 typer overdækket terrasse, alt efter om man ejer et enderækkehus eller et hus midt i en række. En overdækket terrasse må kun opføres på terrassearealet ud mod haven, og opførelsen skal udføres i overensstemmelse med standardprojektet. Der skal udfærdiges ansøgning til grundejerforeningen.  Tegninger og ansøgningsformularer udleveres gratis på grundejerforeningens kontor, […]

Haveskur – Standardprojekt

Haveskur Opførelse af et haveskur kræver ansøgning til bestyrelsen. Ansøgningsformularer og standardtegning udleveres gratis på grundejerforeningens kontor – eller kan downloades nederst på denne side – inden projektets start. Der er opsat er række krav om størrelse og udførelse således, at haveskure passer ind i bebyggelsens helhed. Det er vigtigt, at grundejere, der ønsker at etablere haveskure, overholder disse bestemmelser. […]

Udvendigt skralderum – Standardprojekt

Udvendigt skralderum   Der kan opføres et udvendigt skralderum til husholdningsaffaldet. Det bliver derved muligt at nedtage betonklodsen, der er placeret inde i bryggerset, således at bryggerset bliver et mere regulært rum.   Der skal hverken foretages ansøgning eller anmeldelse, men opførelsen skal følge et standardprojekt. Det er især meget vigtigt, at der isoleres korrekt ved den tidligere skralderumsdør.   Tegninger […]

Filsning af terrassemure – Standardprojekt

Den 25.06.2012 har Ishøj kommune meddelt følgende: Byrådet har på møde torsdag den 6. juni 2012 behandlet jeres ansøgning om tilladelse til at filse terrassemur i henhold til lokalplan 1.17 § 8.3, der foreskriver, at ændringer af den ydre bebyggelses udformning skal godkendes af Byrådet. Ansøgning er udformet som et standardprojekt, med beskrivelse af, hvor […]

0

Din varekurv