Fællesudgifter

 

Kontingent til grundejerforeningen

Som grundejer i Strandgårdsparken har man pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Det månedlige kontingent beløber sig til kr. 625, som anvendes til at dække omkostninger til grundejerforeningens kontor, daglig drift og vedligeholdelse af de store fællesarealer. Der hensættes desuden hvert år et beløb til imødegåelse af udgifter til større foreningsinvesteringer.

Terrænbelysning

Grundejerne betaler endvidere kr. 15 pr. måned til dækning af omkostninger til belysning på fællesarealerne.

Containerplads

Grundejerne betaler endvidere kr. 70 pr. måned til dækning af omkostninger til bemanding og vedligeholdelse af Containerpladsen.

Varmebidrag

Omkostninger til drift og vedligeholdelse af varmecentral og forsyningsnet samt kontor i forbindelse med varmeforsyningen dækkes af grundejernes varmebidrag – klik her for at læse mere om dette.

Aconto varmebidraget udgør 1160,- pr. måned pr. hus.

Nye statser pr. 7/6 2023

Kontingent: 625,- pr. måned
Terrænbelysning: 15,- pr. måned
Containerplads: 70,- pr. måned
Aconto varmebidrag: 1160,- pr. måned

Andre afgifter / gebyrer

Rykkergebyr: kr. 150,- Gebyret dækker administrative udgifter ifm. restancer til foreningen.

Administrationsgebyr for fremsendelse af ny årsopgørelse for varme (ved bortkomst): Kr. 100,-

Administrationsgebyr for grundejere med bopæl uden for Strandgårdsparken: kr.
200,- pr. år. Gebyret dækker udgifter til fremsendelse af informations og generalforsamlings materiale.

Administrationsgebyr for manglende tilmelding til Betalings Service: kr. 50,- pr. opkrævning.

Administrationsgebyr for hensmidning af husholdnings affald på foreningens arealer: kr. 500,-

Administrationsgebyr ved manglende / forkert sortering af affald på containerpladsen: kr. 200,- Gebyret pålægges ved gentagende forseelser hvor affald er smidt i en container uden, eller til trods for, anvisning. Gentages forseelsen stiger gebyret proportionelt.

MobilePay-administrationsgebyr 50,-kr. Undtaget herfra er betalinger ved
arrangementer afholdt af foreningen.

0

Din varekurv