Brændeovn

Såfremt en grundejer ønsker at etablere en brændeovn med skorsten, skal den enkelte grundejer i hvert enkelt tilfælde ansøge Ishøj kommune om tilladelse.

Det er alene Ishøj kommune, der kan meddele tilladelse til en sådan bygningsændring.

 

Forudsætningerne for en tilladelse er:

  • Brændeovn opstilles, som beskrevet i Bygningsreglement for småhuse
  • Skorsten placeres minimum 2,5 meter fra facadevæg mod nabogrund (hvis naboen ikke er grundejerforeningens fællesareal / del af kommunens vejareal)
  • Tag-elementerne gennembrydes indenfor de af Ishøj kommune nærmere angivne områder.
  • Skorstenspiben udføres cirkulær og af sortmalet jernplade
  • Skorstenen tilmeldes den lokale skorstensfejermester

Under forudsætning af at der søges tilladelse hos Ishøj Kommune, og forudsætningerne i tilladelsen er opfyldt, kan man i princippet placere sin brændeovn, hvor man vil. Dog må selve skorstenen ikke placeres nærmere skel end 2,5 meter.

 

Når man skal vurdere placering af brændeovn og skorsten, bør man for sin egen skyld tage hensyn til placering af spær og skotrender på et eventuelt eksisterende eller kommende tag med høj rejsning.

 

Endvidere skal man være opmærksom på, at skorstenens højde erfaringsmæssigt skal være højere end myndighedskravene, idet der nemt kan opstå lugtgener for de omkringboende. I sådanne tilfælde påhviler det grundejeren, der har opsat brændeovnen/skorstenen, at afhjælpe problemet.

0

Din varekurv