Generel information

Under dette afsnit finder du information om tilskudsordninger, Gårdprisen, graffitiværn, opfordringer fra Grundejerforeningen, tekniske rapporter mv.:

 

Legepladspulje

Fordeling af midler til udvikling af legepladser. Legepladspuljen har til formål, at støtte den fortsatte udvikling af legepladserne. Nogle legepladser fik oprindeligt ikke tildelt særlig mange redskaber, og nogle legeredskaber er gået til med årene. Gårdenes sammensætning af beboere ændrer sig også med tiden, og dermed ændres også behovet for legeredskaber. Alle gårde kan ansøge […]

Tilskud til vedligeholdelse af gård/legeplads

Hver gård kan få et tilskud til vedligeholdelse af gård og/eller legeplads. Tilskuddet kan f.eks. anvendes til vedligeholdelse af og beplantning på legepladsareal og skurgange osv.  I den forbindelse skal det understreges, at grundejerforeningens medarbejdere sørger for vedligeholdelse af foreningens legeredskaber, faldunderlag og fællesarealer. Det skal understreges at det ikke er tilladt at benytte nogen […]

Graffiti-værn

Graffitiværn – i form af endegavlsbeplantning – er blevet etableret på mange af endehusene i Strandgårdsparken. De steder hvor foreningen etablerer graffitiværn, er det også foreningen som sørger for beskæring/vedligeholdelse.   Alle grundejere med endegavle kan blive skrevet op til at få etableret graffitiværn, men alle kan ikke laves på én gang, da det koster ca. […]

Uddeling af Gårdprisen

For at styrke fællesskabet i bebyggelsens 29 gårde samt medvirke til, at Strandgårdsparken forbliver en smuk bebyggelse med udvikling og initiativ, har man besluttet hvert år at uddele Gårdprisen som præmiering af et særlig godt tiltag.   En gård kan komme i betragtning til Gårdprisen ved f.eks.: At nogle grundejere i fællesskab har udført et […]

Godt naboskab

Når man bor i rækkehus, betyder godt naboskab rigtig meget. Vi bor tæt og skal tage hensyn til hinanden. Det gælder i alle henseender; larm, husdyr, børn, parkering, renholdelse osv. Flere og flere grundejere efterspørger regler for dette, men grundejerforeningens bestyrelse må henvise til almindelig sund fornuft og respekt for hinanden. Desuden hører mange problemstillinger […]

Undlad højtryksspuling af stikledninger

Grundejerne får jævnligt tilsendt tilbud på højtryksspuling af stikledninger, men vi må på det kraftigste advare mod, at man benytter tilbuddet, idet stikledningerne ikke kan holde til det.   Det kan blive en yderst bekostelig affære for den enkelte grundejer, der ejer stikledningen, idet grundejeren selv skal betale for udbedring af eventuelle skader.    Kontakt eventuelt […]

Regnvandsrapport

I de senere år har vi adskillige gange oplevet kraftige skybrud, hvor der kommer enorme mængder vand ned på kort tid, hvilket skaber problemer i mange bebyggelser. Strandgårdsparkens regnvandsafledning er vel-dimensioneret, og regnvandsbrønde samt afløb fra skurgangene renses hvert andet år – men Ishøj Forsyningsnet kan desværre ikke aftage de store mængder vand. For at være […]

0

Din varekurv