Regnvandsrapport

I de senere år har vi adskillige gange oplevet kraftige skybrud, hvor der kommer enorme mængder vand ned på kort tid, hvilket skaber problemer i mange bebyggelser. Strandgårdsparkens regnvandsafledning er vel-dimensioneret, og regnvandsbrønde samt afløb fra skurgangene renses hvert andet år – men Ishøj Forsyningsnet kan desværre ikke aftage de store mængder vand.

For at være på forkant fik grundejerforeningen i 2012 et ingeniørfirma til at beregne, hvilke muligheder der er for at ”skybrudssikre” området, samt hvor store risici der er for vandskader i husene. Ifølge rapporten har Strandgårdsparken ikke risiko for skader i forbindelse med skybrud, selvom der har været meget høje vandstande – f.eks. ved skybruddet i 2011, som var en ”1600 års hændelse” og derfor ikke skulle forekomme igen foreløbig. Tryk her for at downloade (PDF)

Det er i øvrigt vigtigt at være opmærksom på, at jo flere der laver flisebelægning i haverne, jo færre steder kan vandet sive ned – så tænk lidt ud i fremtiden og på genboen, når man overvejer dette.

0

Din varekurv