Indkaldelse til generalforsamling 2014

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

30. oktober 2014

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

mandag den 17. november 2014, kl. 18.30

 i Strandgårdsskolens Multisal

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere

2. Godkendelse af dagsorden

3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Skriftlig beretning udsendes til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

 – for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014

Spørgsmål til regnskabet bedes stillet skriftligt senest d. 10. november, hvis man vil være sikker på et uddybende svar

a) Godkendelse af driftsregnskab
b) Godkendelse af varmeregnskab

5. Belægningsevalueringen (parkeringspladser).

Orientering om rapporten, og den videre proces.

 

6. Fastsættelse af kommende års kontingent, (1. juli 2015– 30. juni 2016)

Dette sammen med bidrag til terrænbelysning

Se budget forslag

 

7. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2015– 30. juni 2016)

Se budget forslag

 

8. Fastsættelse af rykkergebyr

Foreslås uændret på 150,-kr.

 

9.  Indkomne forslag

9.1. Dispensation fra Lokalplan 1.17 vedr. varmecentralen. Se bilag 1.

9.2. Standardprojekt – todelte gavlvinduer på haveside. Se bilag 2.

 

10.    Valg af udvalg

10.1.   Valg af Legepladsudvalg

Nuværende udvalgsmedlemmer: 

Asger Worm, Tjørnelunden 24, modtager genvalg

Peter Larsen, Egelunden 74, modtager genvalg

Morten Sønderup, Fyrrelunden 33, modtager ikke genvalg

Oscar Block, Bøgelunden 47, modtager genvalg

 

 

10.2. Valg af Fastelavnsudvalg

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Rob Wiegmans, Elmelunden 1, modtager genvalg

Christian Irgang-Dahlin, Granlunden 127, modtager ikke genvalg

 

Det er essentielt, at udvalget får flere medlemmer, da én person ikke kan stå for alle

forberedelser, heller ikke med bestyrelsens opbakning!

 

10.3. Valg af Sommerfestudvalg

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Bjarne Winther, Poppellunden 5, modtager genvalg

Morten Holm, Poppellunden 23, modtager genvalg

Peter Larsen, Egelunden 74, modtager genvalg

Hans Jensen, Bøgelunden 88, modtager valg

Lars Degn, Egelunden 110, modtager valg

Jørgen Jensen, Poppellunden 43, modtager valg

 

11. Valg af formand for en 2-årig periode

Nuværende formand:

Pernille Møller, Granlunden 101, modtager genvalg.

 

 

12. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

Bjarne Børgesen, Poppellunden 13, modtager genvalg

Jette Malling, Egelunden 30, modtager genvalg

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtager genvalg

 

13. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter

Nuværende bestyrelsessuppleanter:

Elsebeth Rasmussen, Elmelunden 12, modtager genvalg

Lone Qvistgaard, Tjørnelunden 12, modtager genvalg

Peer Larsen, Granlunden 119, modtager ikke genvalg

 

14. Valg af 2 revisorer

Nuværende revisorer:

Peer Larsen, Granlunden 119, modtager genvalg

Ingelise Jensen, Fyrrelunden 95, modtager genvalg

 

15. Valg af 2 revisorsuppleanter

Nuværende revisor suppleanter:

John Hübner Andersen, Elmelunden 10, modtager genvalg

Bjarne Jensen, Fyrrelunden 18, modtager genvalg

 

16. Overrækkelse af gårdprisen

17. Eventuelt

0

Din varekurv