Varme & vand

Strandgårdsparken har egen varmecentral og ejer forsyningsnettet i bebyggelsen. På nedenstående links kan du finde en lang række informationer relateret til varmeforsyning…

Brugsvandet (det vand som kommer ud af dine vandhaner) leveres af Ishøj Forsyning via grundejerforeningens eget ledningsnet. Har du behov for at få lukket for vandforsyningen (ifm. udskiftning / reparation af stikledning / vandmåler), må du under INGEN omstændigheder selv gøre dette, men skal rette henvendelse til kontoret.

Afregning af varmeforbrug

Grundejere i Strandgårdsparken forsynes med varme og vand via grundejerforeningens egen varmecentral og forsyningsnet. Der er selvstændige varmemålere på enhederne i alle huse, og disse målere kan fjernaflæses af målerfirmaet Brunata – dvs. at det i forbindelse med den årlige aflæsning ikke er nødvendigt at få adgang til husene. Du kan elektronisk følge din forbrug […]

Installationer tilsluttet fjernvarmeanlægget

Grundejerne må ikke ændre på fjernvarmeinstallationer uden godkendelse fra Grundejerforeningens bestyrelse. Dette omfatter: circonventiler udskiftning af varmtvandsbeholder etablering af gulvvarmeanlæg etablering af håndklædetørrer opsætning / nedtagning samt udskiftning af radiatorer etablering af genveksanlæg   Circonventiler Grundejerforeningen foreskriver, at der skal være monteret en Circonventil på fjernvarme-returen fra varmtvandsbeholder, gulvvarmeanlæg og håndklædetørrer. Denne ventil kan eventuelt […]

Gulvvarme kriterier

De nedenfor anførte kriterier er gældende for allerede etablerede gulvvarmeanlæg samt for nye gulvvarmeanlæg.   Det samlede gulvvarmeanlæg er ejerens ejendom 1.   I forbindelse med dette skal samtlige nødvendige udgifter til etableringen afholdes af ejeren af ejendommen. 1 a.   Den fremtidige vedligeholdelse af anlægget påhviler ligeledes ejeren af ejendommen. 1 b.    Eventuelle skader eller erstatningsansvar […]

Varme i udestue

Grundejere med udestue skal være opmærksomme på, at det ikke på nogen måde er tilladt at montere en fast energikilde – dvs. fjernvarmeradiatorer, gulvvarme via strøm eller fjernvarme osv. – i udestuen.

Brændeovn

Såfremt en grundejer ønsker at etablere en brændeovn med skorsten, skal den enkelte grundejer i hvert enkelt tilfælde ansøge Ishøj kommune, Teknisk forvaltning. Du kan læse mere om etablering af brændeovn ved at klikke her

0

Din varekurv