Installationer tilsluttet fjernvarmeanlægget

Grundejerne må ikke ændre på fjernvarmeinstallationer uden godkendelse fra Grundejerforeningens bestyrelse.

Dette omfatter:

  • circonventiler
  • udskiftning af varmtvandsbeholder
  • etablering af gulvvarmeanlæg
  • etablering af håndklædetørrer
  • opsætning / nedtagning samt udskiftning af radiatorer
  • etablering af genveksanlæg

 

Circonventiler

Grundejerforeningen foreskriver, at der skal være monteret en Circonventil på fjernvarme-returen fra varmtvandsbeholder, gulvvarmeanlæg og håndklædetørrer. Denne ventil kan eventuelt være fælles. Det er et krav, at ventilen er udstyret med fast indstilling og et indbygget termoelement på 43° C. Trods dette har entreprenører i en række tilfælde monteret Circonventiler med manuel indstilling. Begrundelsen har været, at det ikke var muligt at fremskaffe de foreskrevne ventiler.

BEMÆRK: Grundejere i Strandgårdsparken kan uden beregning afhente en godkendt Circonventil på grundejerforeningens kontor, idet foreningen har opkøbt et større parti til en meget fordelagtig pris.

 

Ny varmtvandsbeholder – korrekt type og størrelse

I forbindelse med varmtvandsbeholdere har der været en sag, hvor en grundejer havde fået opsat en ny varmtvandsbeholder, og hvor det efterfølgende viste sig, at den pågældende grundejer ikke kunne få dækket sit varmtvandsbehov. Det blev konstateret, at dette skyldtes, at den monterede varmtvandsbeholder var beregnet til centralvarmeanlæg – ikke fjernvarmeanlæg. Beholderens varmespiral var derfor for lille og kunne ikke klare opvarmningen af det varme brugsvand med de temperatursæt, som fjernvarmesystemet i Grundejerforeningen Strandgårdsparken drives med.

En anden grundejer havde opsat en beholder i en størrelse, som var mindre end det minimumskrav, som Grundejerforeningen foreskriver for godkendelse af en ny varmtvandsbeholder.

BEMÆRK: Minimumskravet for en varmtvandsbeholders volumen er på 110 liter.

Når en grundejer ønsker at opsætte en ny varmtvandsbeholder, anbefales det derfor kraftigt, at man forinden henvender sig til Grundejerforeningen for godkendelse af både beholder, type og fabrikat. Ved at klikke her kan du se en tegning af en varmtvandsbeholder med angivelse af kommunens og grundejerforeningens samt IVV´s krav.

Den enkelte grundejer kan i forbindelse med prissætningen oplyse, at han selv indkøber den nødvendige Circonventil hos Grundejerforeningen. Herved er det muligt at undgå fejlagtige og forkert monterede ventiler.

Gulvvarme

I forbindelse med etablering af gulvvarmeanlæg er der en række godkendelseskriterier. Dem kan du læser mere om ved at klikke her

Håndklædetørrer

Grundejerforeningen skal altid orienteres om etablering af håndklædetørrer, idet der skal monteres en forbrugsmåler. Som nævnt ovenfor skal der endvidere være monteret en Circonventil på fjernvarme-returen.

Såfremt en grundejer ønsker at opsætte en håndklædetørrer, anbefales det, at man forinden konsulterer Grundejerforeningens driftsleder og forespørger om de gældende regler. Det vil endvidere lette sagsbehandlingen, hvis Grundejerforeningen får oplyst fabrikat, type og effekt på den pågældende håndklædetørrer.

Udskiftning af radiator

Inden demontering af en radiator skal der lukkes for fjernvarmevandet til hele husrækken, og man skal altid rette henvendelse til Grundejerforeningens driftsleder.

Forbrugsmåleren skal ikke gemmes, og kan bortskaffes som elektronisk affald. Udgiften til opsætning af en ny måler påhviler 100 % den enkelte grundejer.

Kan en grundejer ikke oplyse fabrikat, type, effekt og temperatur for den nye radiator, er det nødvendigt for målerfirmaet først at opmåle og registrere den nye radiator. Herefter skal målerfirmaet beregne effekten, så det kan fastsættes, hvilken målertype der skal opsættes. Derefter skal målerfirmaet igen besøge grundejeren for at montere den nye måler. Denne proces betyder, at målerfirmaet skal besøge den pågældende grundejer to gange for at genetablere radiator og måler. Grundejeren kan reducere sine omkostninger ved at sørge for, at information om radiatorfabrikat, -type og -effekt oplyses direkte til målerfirmaet, så målerfirmaet kan nøjes med et besøg for at montere den nye måler.

Sløjfning af radiator

Inden demontering af en radiator skal der lukkes for fjernvarmevandet til hele husrækken, og man skal altid rette henvendelse til Grundejerforeningens driftsleder. Forbrugsmåleren skal ikke gemmes, og kan bortskaffes som elektronisk affald. Rørene til radiatoren må ikke proppes, men skal svejses under gulv.

Det giver derfor ikke mening økonomisk at nedtage en radiator, blot fordi den ikke bruges.

Etablering af genveksanlæg

Genveksanlæg må alene etableres mhb. temperaturregulering ved ind og udsugning, og IKKE som opvarmnings anlæg.

Læs kriterier her.

0

Din varekurv