Legepladspulje

Fordeling af midler til udvikling af legepladser.

Legepladspuljen har til formål, at støtte den fortsatte udvikling af legepladserne.

Nogle legepladser fik oprindeligt ikke tildelt særlig mange redskaber, og nogle legeredskaber er gået til med årene.

Gårdenes sammensætning af beboere ændrer sig også med tiden, og dermed ændres også behovet for legeredskaber.

Alle gårde kan ansøge Legepladspuljen om støtte til ét eller flere projekter.

Det er en forudsætning, at gården selv har udvist initiativ, f.eks. gennem løbende vedligeholdelse og ved mindre, eller større, tiltag, samt at gården forud for ansøgningen har afholdt Gårdmøde, så alle i gården har haft mulighed for, at tilkendegive deres holdning til det ansøgte.

Der kan ansøges løbende henover sommeren.

Ansøgningsskema kan downloades fra hjemmesiden eller afhentes på kontoret.

Vedlæg gerne bilag, som præciserer projektet.

Skemaet skal underskrives af mindst tre grundejere fra gården, og underskrevet referat af gårdmøde vedhæftes.

Bestyrelsen behandler alle rettidigt indkomne ansøgninger, og tager stilling til hvilke(n) gård(e) som kan komme i betragtning.

Alle ansøgere får derefter direkte besked.

Vi vil også gerne benytte lejligheden til at minde alle gårde om, at man hvert år kan lave forbedringer for 1500 kr., og få refunderet udlæg på kontoret. Disse er primært tænkt til maling, forbedring af hegn o.l. tiltag.

Bestyrelsen.

Download kriterier og ansøgningsskema

Ud over muligheden for at søge midler til udvikling af legepladser, kan man også hvert år bruge 1.500 kr. til vedligeholdelse – klik her for at se mere om dette

0

Din varekurv