Referat af bestyrelsesmøde 4. oktober 2010


Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.4. oktober 2010 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

 

Afbud: Ingen

Kaffe/Te: Bjarne

 

Dagsorden:

 

 

 1. 1.      Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1.   Ref. af 16.8. og 6.9 ? OK

 

 1. 2.      Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1.   Container – En grundejer har fået sit badeværelse gjort handicapvenligt af kommunen. Derfor blev der sat en opbevaringscontainer i gården. Dette skete 14 dage før den skulle i brug. Containeren fyldte tre parkeringspladser. Udmeldingen var, at containeren skulle stå der i tre uger. Det har ikke været tilfældet, det blev til seks uger. De er ved at være færdige nu, men containeren har generet to grundejere.

 

2.2.   Parkering – Pernille har talt med nærpolitiet. De vil gerne tage sig af problemet med trailere, campingvogne mm, der står og fylder rundt om på parkeringspladserne. Det vil komme til at genere en del grundejere i de gårde, der har en fælles trailer. Bestyrelsen kan fremsætte det forslag på generalforsamlingen, at gårdene får en fast plads til en fælles trailer. Vi har den aftale med nærpolitiet, at vi varsler dem, når vi har brug for, at de kommer og ser efter de ulovlige trailere og campingvogne, der ikke må parkere permanent.

 

 1. 3.      Generalforsamlingen

3.1.   Indkomne forslag

3.1.1.      Ovenlysvindue – Et Velux-ovenlys vindue. Der har været en sag for nogle år siden, hvor kommunen havde tilkendegivet, at de ville være positive, hvis der kom en ansøgning med tilhørende tegninger. Grundejeren skal komme med materialet inden15. oktober, ellers falder forslaget.

 

3.1.2.      Forslag om terrassefilsning – Forslaget er veldefineret.

 

3.1.3.      Forslag om farven antracit grå – i1997 gav bestyrelsen grundejeren lov til at finde alternative materialer til døre og vinduer. Hun valgte så aluminium. Dette kom som forslag til generalforsamlingen. Materialevalget og dimensionerne blev dengang godkendt. Det er kun farven antracit grå, der ikke er lovlig, da alt træværk på gårdsiden skal være sort. De nævnte vinduer og døre kan ikke skaffes i sort. Pernille har bedt grundejeren om at komme til et møde onsdag, hvor de sammen skal definere forslaget.

 

3.1.4.      Forslag om farven pine – Grundejeren har omformuleret sit forslag

 

3.1.5.      Forslag om have – farver på gårdside – Grundejeren vil have fire nye farver på gårdsiden. Han har stillet forslaget sammen med to andre grundejere.

 

3.1.6.      Fældning af blommetræer – Forslaget går på at fælde en trægruppe ud for et bestemt hus. Forslaget er individuelt og ikke generelt, så måske kan det ikke fremsættes. Pernille får advokaten til at undersøge sagen.

 

3.1.7.      Bestyrelsen – trailerparkering – Vi stiller dette forslag: Der skal afmærkes en bås til trailere, hvor størrelsen skal defineres xx gange xx meter. Størrelsen skal vedtages på generalforsamlingen. I denne bås kan der stå fælles trailere. Fælles betyder, at mindst fem grundejere er medejere. Kontoret skal have listen over de grundejer, der fælles ejer traileren. Politiet skal derefter have en liste over de lovlige trailere.

 

3.2.   Referent – Det er lykkedes for Pernille at få fat i den referent, som vi gerne ville have. Hun bliver aflønnet på honorarbasis. Hun får de sidste års referater tilsendt, så hun kan se, hvordan vi plejer at have det. 

 

3.3.   Opstilling borde, indkøb osv. – Bjarne har talt med pedellen og har bestilt plads til 100 grundejere. Der skal være mulighed for at sætte flere stole op. Der er ikke mulighed for at parkere i gården. Pernille bestiller øl og vand hos Spar. Benny og Jette har bil med, så vi kan få kasserne med hjem igen.  

 

3.4.   Punkt rækkefølgen på dagsorden til generalforsamlingen

 

 1. Dirigent og stemmetællere
 2. Brunata , to personer
 3. formandens beretning
 4. Regnskabet – A og B , Varmebidrag og kontingent, terrænbelysning. strafbetaling
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse – På valg: Jette, Bjarne, Pernille. Carsten kan stille op til 1 år. Benny genopstiller ikke.
 7. Valg til revisor og revisorsupl.
 8. Valg til legepladsudvalg
 9. Valg til Fastelavnsudvalg

 

 

 1. 4.      Meddelelser fra interne udvalg

 

4.1.   Økonomiudvalg

4.1.1.      Status – v. Stella. – Drift og anlæg har brugt 31% i stedet for 25 %. brugt det på udhusene, men det skal fordeles ud over resten af året.

 

4.1.2.      Restancer – Er som sædvanlig

 

4.2.   Personaleudvalg

 

4.2.1.      Snevagter – De samme tre som sidste år

 

4.2.2.      Sygeforsikring v. Carsten – Carsten har set på arbejdsmarkedsstyrelsens side, men han har ikke fundet ud af noget. Han vil i stedet for ringe til dem

 

4.3.   Varmeudvalg

4.3.1.      Status vandtab v. Bjarne – Vi har brugt 16,8 kbm. Spædevand, pga. den lækage, vi har haft. Spædevand er rigtig dyrt

 

4.3.2.      Lækage – En gulvvarme, der lækkede vand. Alle regninger er sendt videre til grundejerens forsikring.

 

4.3.3.      Brunata fortsat uregelmæssigheder – Da vi fik nye målere, skrev en grundejer til os, at nogle af målerne kørte, selv om han ikke havde tændt for varmen. Han fik skiftet sine målere i februar måned. De målere gjorde det samme. Så lukkede han for balufikserne. Bjarne har så besøgt grundejeren og foreslået, at ringe efter Brunata. Det havde grundejeren selv gjort. Han ringede efter Bjarne, da Brunata var kommet. Manden satte en måler på måleren, og den viste, at måleren ganske rigtigt kørte, selv om den ikke skulle gøre det. Der er en lille knop inde bag ved måleren, og når den er trykket flad, tæller den, selv om den ikke skal. Nu har grundejeren fået en ny måler igen, så denne gang skulle det virke. Det var altså en følerfejl.

 

Når varmeregnskabet er kommet, skal Pernille, Bjarne og Bente sætte sig med det gamle og det nye regnskab. De skal sammenligne grundejernes varmeforbrug sidste måling og den nye måling. Så kan de opfange de steder, hvor den nye måling er helt anderledes.

 

En grundejer har en håndklædetørrer på gæstetoilettet. Den har fået en futuramåler på. Det er en overflademåler.

 

4.3.4.      Varmeregnskab – I torsdags dukkede nogle Brunata folk op, som skulle måle det samlede forbrug. Det forstår vi ikke, for det er tre måneder for sent. Det skal vi lige have tjek på, men desværre var Steen og Thomas ikke til at træffe

 

4.3.5.      En grundejer har lige skiftet to radiatorer, og kan først få nye målere på om tre måneder. Han vil blive beregnet på graddage. Bare grundejerne ville kontakte kontoret, inden de skifter radiatorer.

 

4.3.6.      Afleveringsforretning 15.10. Frokost kl. 13 Bent, Bjarne, Carsten, Jette og Pernille

 

4.4.   Ansøgningsudvalg

4.4.1.      status

 

4.4.2.      Farver – Der er mange grundejere, der har malet deres træværk sort

 

4.5.   Vedligeholdelsesudvalg

4.5.1.      Vand på fortov. Vi har haft en uvildig ekspert til at se på sagen. Han er kommet med en løsning, der koster koster 18.600 eks moms. Legepladsen ligger højere en fortovet, og er helt lukket af, så vandet ikke kan løbe væk. Vedtaget: Gården får etableret snydebrønd. MEN alle fremtidige sager skal debatteres, og denne sag danner ikke præcedens

 

4.5.2.      Hundelorteskilte – Skiltet er blevet stjålet. Vi sætter nyt skilt op med en ny tekst. Inden næste møde skal vi alle sammen finde på en ny tekst.  

 

4.6.   Intern IT og Kommunikation udvalg

4.6.1.      Hjemmesiden – Pernille, Stella, Benny og Jette her været hos hjemmesidefirmaet til kursus, men vores hjemmeside var slet ikke færdig og gennemtestet. De havde ikke overflyttet noget, og vi skulle have rettet en del. Det var spild af fire menneskers tid, desværre.

 

4.6.2.      Databasen – Vi har fået databasen set igennem af en it person, og har fået en kontrakt fra ham. Men vi skal omlægge til en anden platform med den nye hjemmeside, så derfor skal kontrakten opdateres.

 

 1. 5.      Særlige opgaver

5.1.   Sortering af arkiv – Stella ser videre på det

 

 1. 6.      Meddelelser fra eksterne udvalg

 

6.1.   Fastelavnsudvalg

6.1.1.      Intet nu

 

6.2.   Legepladsudvalg

6.2.1.      Så må sløret løftes.. – Vedtaget: Det skal ikke være legepladsudvalget, der fremover skal stå for at bedømme til gårdpriserne, det ønsker de ikke. Det er for stor en opgave. Når bestyrelsen evaluerer gårdprisen, skal vi også tage stilling til, hvordan det skal være fremover.

 

6.3.   Sommerfestudvalg.

6.3.1.      2013

 

 1. 7.      Eventuelt

Johni farvel??? Johni kan desværre ikke komme til vores Brunata afsked. Pernille kontakter ham og finder ud af, hvordan vi kan sige ordentlig farvel

 

 

 

 

Mødet sluttede 22.27

 

Referant Jette Malling

 

 

 

0

Din varekurv