Nyhedsbrev 2003-06

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Juni 2003

 

Nyhedsbrev 2003-006

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Opkrævning af kontingent

 

 

Igen er der kun gået relativ kort tid, siden seneste Nyhedsbrev. En nyligt opstået situation gør det nødvendigt, at udsende endnu et.

 

Dette Nyhedsbrev udsendes omdelt til hver enkelt grundejer på grund af, at indholdet skal gøres bekendt for hver enkelt grundejer straks.

 

Informationen er vigtig, da den vedrører kontingentopkrævning for den 1. juli 2003 samt 1. august 2003.

 

Fejl i kontingentopkrævning pr. den 1. juli 2003.

Som det blev meddelt i Nyhedsbrev nr. 2003-004 sker der ændringer i kontingentet pr. 1. juli 2003.

Grundejerforeningen har afgivet den nødvendige information, vedrørende denne ændring, til det firma, der foretager opkrævning for grundejerforeningen.

 

Desværre har det vist sig, at den del af kontingentet, der vedrører legepladsprojektet,

i alt kr. 27,00, er ”faldet ud”, ved opkrævningen den 1. juli 2003.

Det har efterfølgende desværre ikke vist sig muligt at rette dette, idet firmaet ikke er i besiddelse af den nødvendige teknologi til formålet.

Det betyder, at der pr. 1. juli 2003 ikke opkræves kontingent til legepladsprojektet, og at beløbet, der skal indbetales denne måned, derfor alene udgør kr. 1.466,00.

 

Firmaets fejl er lovet rettet den 1. august 2003, hvorfor kontingentet denne måned vil udgøre

kr. 1.520,00. Dette beløb indeholder det manglende kontingent for juli måned.

 

Fra den 1. september 2003, vil kontingentopkrævningen foregå, som tidligere udmeldt, med et beløb af kr. 1.493,00 pr. måned.

 

Bestyrelsen skal beklage, de gener, det påfører den enkelte grundejer.

 

 

 

Venlig hilsen

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

 

Birger V. Nielsen

formand

0

Din varekurv