Nyhedsbrev 2008-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Februar 2008

Nyhedsbrev 2008 – 01

Nyhedsbrevet informerer om:

 

1. Omfattende renovering af fjernvarmeledninger.

 

I januar måned blev bestyrelsen opmærksomme på et stort vandtab på fjernvarmenettet.

 

Det tog 4 uger, at finde lækagerne, da der både skulle en gennemgang af alle brønde, trykmåling, og til sidst en thermografi af nettet til, før vi fandt 2 lækager.

 

De 2 lækager ligger på en gammel fjernvarmeledning, som ligger i de sydvendte haver mellem Bøgelunden og Egelunden.

 

Bestyrelsen har besluttet, på et ekstraordinært bestyrelsesmøde 17.2., at ledningen nedlægges, og en ny lægges i stien mellem Bøgelunden og Egelunden.

Samtidig skiftes ledningen langs Lundestien, ned til Lundeskoven.

 

Det betyder, at over 300 m. ledning udskiftes, belægning udskiftes, varmebrønde lægges om og meget mere. Arbejdet ligger i omegnen af 2,5 mil. kr. som tages af henlæggelserne på varmebudgettet, og derfor ikke pålægger grundejerne nogen ekstraudgift.

 

Arbejdet medfører flg:

 

– Stien mellem Bøgelunden og Egelunden lukkes fuldstændigt for al trafik fra mandag d.25. februar, og 8 uger frem.

 

– Forældre skal være særligt opmærksomme; for at komme til institutionerne i Bøgelunden skal man gå ad Lundestien og Ishøj Stien. Ligeledes bør forældrene indskærpe for deres skolebørn, at de ikke kan benytte den vanlige rute, men skal gå/cykle ad Lundestien til Ishøjstien.

 

– Der vil være dybe udgravninger, og der arbejdes med tunge maskiner. Det er derfor på eget ansvar, hvis man vælger at overse afspærringer og forsøger, at passere arbejds-området.

 

– Grundejere med sydvendte haver i Bøgelunden vil i denne periode ikke have mulighed for udgang fra haven.

 

– Grundejerne i gård 6, Egelunden 61-89 vil få inddraget en del af parkeringspladsen til byggemateriel. Der udsendes særskilt skrivelse til gården vedr. dette. Der vil blive udlagt jernplader på fortovene, så de ikke lider overlast.

 

– Støj fra maskiner må påregnes, dog fortrinsvis i normal arbejdstid.

 

– Lukning af fjernvarmen i perioder over 2 timer, vil blive varslet på forhånd, lukning under 2 timer påvirker ikke hverken det varme vand eller radiatorvarmen.

 

Pas på børnene, fortæl dem, at det ikke er sikkert, at gå/cykle der, vi skal ikke have ulykker som i Vejleåparken..

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv