Nyhedsbrev 2015-07

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

8. august 2015

Nyhedsbrev 2015 – 07

Nyhedsbrevet informerer om:

  1. Verdens bedste grundejere.
  2. Hvad er det nu med de fortovsbede?
  3. Hvordan går det så?
  4. Skiltning og orientering i øvrigt.
  5. Opstribning af p-pladser.
  6. Fjernelse af trailere og campingvogne.
  7. Kontoret holder lukket.

1. Verdens bedste grundejere.

Det må være dem, der bor i Strandgårdsparken!

Der knokles med fortovs bede, og det ser rigtig godt ud. Naboer hjælper hinanden, og nogle har endda været babysittere for andres biler, og sørget for at de er blevet flyttet rettidigt, når ejerne ikke har været hjemme.

Mange har været gode til at stille spørgsmål, når de var i tvivl om noget, og 99 % har fulgt div. påbud og anbefalinger.

Det er simpelthen så flot, og det gør at vi kommer igennem dette store projekt på en god måde.


2. Hvad er det nu med de fortovsbede?

Grundejerne har vedligeholdelsespligten for fortovsbedene, og det påhviler derfor grundejerne, at sørge for at maskinerne kan komme til. Maskinerne skal kunne køre helt ind til kantstenen iflg. nedenstående illustration:


Bed_illustration


Har man ikke selv mulighed for at udføre arbejdet, må man få hjælp af venner og familie eller betale sig fra det.

Hvis grundejerforeningen skal udføre arbejdet, bliver det yderst bekosteligt.


3. Hvordan går det så?

Det går rigtig fint. 3 gårde i Bøgelunden er færdige, og de sidste 2 forventes færdige mandag eftermiddag.

Arbejdet er startet op i Poppellunden, og fortsætter i Elmelunden og Egelunden i den kommende uge.

Vi har selvfølgelig haft lidt begynder vanskeligheder med at finde hensigtsmæssig skiltning, og vi har måttet ændre på de arealer der skulle fræses, så parkeringspladserne fortsat fungerer som opdæmningsbassin under kraftige regnskyl.

Arbejdet skrider dog frem som planlagt, og vejret er med os.

 

4. Skiltning og orientering i øvrigt.

Al skiltning og afspærring skal følges.

Vi orienterer løbende via nyhedsbreve, men den nyeste og mest pålidelige information findes på hjemmesiden www. Strandgaardsparken.dk. Her kan du også få svar på spørgsmål og se tidligere udsendt information om asfaltarbejdet under fanen; Ny-asfalt renovering.

Vær opmærksom på, at tidsplanen kan forskydes, både den ene og den anden vej, så sørg for at holde dig opdateret.

 

5. Opstribning af p-pladser.

I forbindelse med renoveringen af parkeringsarealerne, opstribes parkeringsbåse. Dette både for at sikre en hensigtsmæssig parkering, samt at adgangen til fortovene sikres for barnevogne, handicappede, postbudene, skraldemændene og fx ambulancereddere.

I nogle gårde kan det betyde, at der bliver en eller to færre parkeringspladser end hidtil, og det kan føles urimeligt, når der flere steder er mangel på pladser.

Grundejerforeningen kan dog ikke afmærke parkeringsbåse, som medfører risiko for buler og ridser, eller hindrer adgangen til fortovene.

Der vil stadig være mere end én p-plads pr. hus i alle gårde, og manglen på p-pladser skyldes alene at mange husstande har mere end én bil, flere endda 3 eller 4 køretøjer. Det er bebyggelsen ikke opført til.

Man skulle mene at sådanne husstande tog hensyn, så der var plads til alle, men det er desværre oftere og oftere ikke tilfældet, og så kommer problemerne.

Bestyrelsen vil kigge på forskellige muligheder for, at sikre at alle har mulighed for, at parkere mindst én bil.

 

6. Fjernelse af trailere og campingvogne.

Campingvogne kan henstilles i 24 timer til klargøring og afrigning ifm. ferie, men KUN efter forudgående aftale med kontoret.

Trailere må ikke stå på p-pladserne, men kan opbevares på egen matrikel, dvs. i ens egen have. Der skulle findes en anordning, så man kan stille traileren på højkant og køre den ind i haven, hvis nogen ved hvad sådan en hedder og hvor den kan købes, lægger vi gerne et link på hjemmesiden.

Ulovligt parkerede trailere og campingvogne vil blive fjernet på ejerens regning.

 

7. Kontoret holder lukket.

Kontoret holder ferielukket i uge 33, fra d.10.-14. august, begge dage incl.

Fremover holder kontoret lukket den første hverdag, i hver måned. Dette for at der kan laves bogføring og regnskab uforstyrret.


Mvh

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv