Nyhedsbrev 2015-06

 

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken


20. juli  2015

 

Nyhedsbrev 2015 – 06

Nyhedsbrevet informerer om:

  1. Vigtig information om asfalt arbejdet 
  2. Det du skal have styr på inden maskinerne kommer…

 

1. Vigtig information om asfalt arbejdet

D. 3. august starter renoveringen af p-pladserne for alvor. Der laves allerede nu forberedende arbejder med udskiftning af brønde mm.

 

Vedlagt dette Nyhedsbrev er kort over Strandgårdsparken, liste over gårdenes numre og vigtigst af alt; den foreløbige tidsplan for arbejdet i de enkelte gårde. Tidsplanen kan forskydes af vejrlig mm. Dette bliver der orienteret om med skiltning.

 

Hvad enten du selv har bil eller ej, skal du kigge i listen og forberede dig på lukningen af din p-plads. Lukningen betyder nemlig, at der ikke er adgang til gården fra stamvejen (den offentlige indkørselsvej), og at hele parkeringspladsen er lukket for al færdsel.

 

Der henvises derfor til alternative parkerings muligheder, og man skal være opmærksom på, at adgang til gårdene kun kan ske via stisystemet, som er markeret med gråt på kortet.

 

Udrykningskøretøjer tilkaldt som følge af brand, ulykke eller akut sygdom vil have fri adgang på alle tidspunkter.

 

Som en ekstra foranstaltning lægges der køreplader ud på græsarealerne langs Ishøj Boulevard, Ishøj Søvej og Ishøj Parkvej. Disse foreslås benyttet til langtidsparkering og til ekstra-bilen mm.

 

Når arbejdet startes op og 6 uger frem, vil I skulle være gæster hos hinanden. Andre gårde får brug for, at parkere hos jer, og I vil selv få brug for at parkere hos andre. Dette er en god lejlighed til, at lære andre at kende, samt vise imødekommenhed og tolerance.

 

Har du mulighed for, at parkere dit køretøj andre steder end her i Strandgårdsparken, opfordres du kraftigt til at gøre det – der vil blive mangel på pladser.

 

Der vil være nul-tolerance ift. trailere og campingvogne i hele bebyggelsen, mens arbejdet står på. 

 

Skal du rejse væk og efterlade bilen hjemme, bør du finde en p-plads på kortet, som der ikke arbejdes på i den periode, du er væk.

 

Har du en officiel handicap-plads, vil der blive reserveret en alternativ plads til dig. Alle med handicap-pladser vil blive tilskrevet personligt, inden arbejdet opstartes.

 

 

2. Det du skal have styr på inden maskinerne kommer…

Du skal selvfølgelig skabe dig et overblik over, hvordan du selv kommer til og fra dit hjem, og ligeledes forholde dig til evt. gæster og leverandører, som kunne tænkes at komme.

 

Husk, at du ikke kan parkere eller aflæsse på stamvejen (den offentlige indkørselsvej), da der ikke vil være adgang fra denne, når pladsen er lukket.

 

Grundejerforeningen orienterer alle officielle instanser om de ændrede adgangsforhold, men vær også selv opmærksom.

 

Som tidligere skrevet, skal fortovsbedet holdes indenfor kantstenen, dette gælder både bedkant og beplantning.

 

Alt skal fjernes fra p-pladsen inden kl. 6 om morgenen på den varslede dato.

 

Udgifter til bortkørsel eller fjernelse af objekter, samt udgifter der er følge af sådant vil blive pålagt den ansvarlige grundejer.

 

Al skiltning, og varsling på anden vis, skal følges.

 

Vi ønsker alle held og lykke, og håber at vi sammen og med tålmodighed kan komme godt igennem arbejdet, så vi senere kan glædes over det færdige resultat.

 

Har du spørgsmål, eller er der ting vi har glemt, så er du velkommen til at kontakte kontoret.

 

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Pernille Møller

formand

 

Bilag:

Kort over Strandgårdsparken  (pdf)

Liste over gård-numre  (pdf)

Tidsplan for asfalt-arbejdet  (pdf)

0

Din varekurv