Nyhedsbrev 2007-06

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

September 2007

Nyhedsbrev 2007-06

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Kontoret holder lukket.
  2. Forslag til Generalforsamlingen.
  3. Gennemgang af SF-sten, etape 2.
  4. Varmeaflæsning.
  5. Legepladser.
  6. Genbrugspladsen.
  7. Mursten.
  8. Pas på jeres ting.
  9. Bus-transport.
  10. Bestyrelsen her og nu.

 

1. Kontoret holder lukket.

– i uge 37, fra d.10.-14.9. begge dage incl. Som vanligt træffes varmemesteren fra kl.7.30-8.30, vær dog opmærksom på at han taler svensk i øjeblikket….

 

2. Forslag til generalforsamlingen.

Forslag til behandling på generalforsamlingen i november, skal være kontoret i hænde INDEN d. 1. oktober. Det er en god idé, at indsende forslag tidligere, da de kan kræve omformulering ift. vedtægterne, eller forslaget har behov for præcisering.

 

3. Gennemgang af SF-sten, etape 2.

Etape 2 er nu gennemgået. Accepterede fejl forventes udbedret i uge 37.

 

4. Varmeaflæsning.

Er nu afsluttet. Mange har været på ferie, og vi håber Falck ikke strejker igen næste år, så aflæsningen kan gennemføres i uge 24-26 som vanligt.

 

5. Legepladser.

Legepladserne er gennemgået og oliering af redskaber er udført, hvor der var behov. Vi har bestilt yderligere olie, samt reservedele til enkelte legeredskaber. Når dette ankommer forventes det resterende arbejde udført.

 

6. Genbrugspladsen.

Har fået udskiftet hegnet mod Ishøj Søvej. I det kommende år skal vi tage stilling til om pladsen skal udvides, inden vi skifter hegnet mod grusbanen. Der er behov for denne udvidelse, men den kan blive bekostelig, da der skal anlægges SF-sten.

I løbet af sommeren havde vi fornøjelsen af en ødelagt havecontainer, som gjorde at vi i mange uger måtte benytte en container med høje sider, som ikke kunne åbnes.

Pladsen har fået en ny trækvogn til udlån. Den er rigtig god, men husk; den kan kun lånes, og skal leveres tilbage, i åbningstiden.

 

7. Mursten.

Vores mursten kan fås i Vallensbæk Trællast(og andre steder). De er meget lysere, men det skyldes at de ikke er blevet forurenet. For at få den samme farve som de oprindelige sten, kan man påsmøre tagrende-affald eller grill-aske blandet med vand. Lad det sidde nogle dage og skyl det herefter ned. Så skulle der ikke være farveforskel længere.

 

8. Pas på jeres ting.

Vi får jævnligt henvendelser om blomsterkrukker mm. som forsvinder, eller bliver ødelagt. Det er så ærgerligt, at vi ikke kan have ting udenfor vores huse, stående i fred.

Der er desværre ikke så meget at gøre, men sørg for, at potterne ikke er lige til at flytte, og lås bænke mm. fast, fx til muren.

 

9. Bus-transport.

Da generalforsamlingen igen i år vil foregå på Strandgårdsskolen (vi kan ikke få lokaler på Vibeholmskolen), overvejer vi at tilbyde grundejere, som ikke har anden transportmulighed, bustransport med opsamling ved de enkelte gårde, på fastsatte tider. Bussen kan medtage kørestole mm. Vi vil gerne lodde stemningen herfor, og spørger derfor; er dette noget som kunne have din interesse, så giv venligst kontoret besked NU! Dette er ganske uforpligtende.

 

10. Bestyrelsen her og nu.

Vi har desværre ikke mærket meget til, at det var sommerferie… Den daglige drift har fyldt meget, bl.a. på grund af flere vedligeholdelses og reparationsarbejder.

På nuværende tidspunkt har vi allerede afholdt to bestyrelsesmøder efter ”ferien”, hvor vi blandt meget andet er i gang med planlægningen af den kommende generalforsamling.

Vi fik et tilbud fra et mobilfirma om opsættelse af en 27 meter høj antennemast på grusbanen – vi takkede nej…

Ansøgningsudvalget gjorde opmærksom på et problem; flere grundejere havde fået tidsfrister mht. at male i korrekt farve, men det har simpelthen ikke været muligt pga. den yderst våde sommer. De har nu fået ny frist til næste sommer.

Vores nye p-skilte er kommet, men personalet har endnu ikke haft tid til, at opsætte dem, og vi har desværre ikke et bud på hvornår vi forventer det kan ske.

Vedtægtsforslaget er næsten færdigt, og – vups- det er materialet til Hvidbogen også! Det har i hørt i over 10 år, men nu skulle det være ganske vist..

 

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv