Referat af bestyrelsesmøde 18. september 2007

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Herved indkaldes til bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 18. september 2007 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

Afbud fra: Jette Malling og Tommy Olsen

 

Dagsorden:

 

 

 

1. Meddelelser fra formanden/næstformanden

1.1. Ingen

 

2. Generalforsamlingen

2.1. Regnskab 2006/07.

Hegnet til genbrugspladsen føres på regnskabet, ellers ingen ændringer.

2.2. Budget 2008/09.

Med nogle mindre justeringer kunne budgettet fremskrives med 3 %, uden at det medfører en kontingentstigning.

2.3. Vedtægtsforslaget.

Gennemgået, der blev lavet flere rettelser, og der var også tvivl om tolkningen af en enkelt paragraf. Dette vendes med Birgitte Harring-Lund.

2.4. Indkomne forslag.

3 forslag; Pernille holder møde med forslagsstillerne, for at få forslagene præciseret, så de kan holde til en behandling på generalforsamlingen.

2.5. Diverse.

Alle udvalgsmedlemmer genopstiller. Vi skal finde opstillere til bestyrelsesposterne, samt fastelavnsudvalget. Får medieudvalget ikke nye kræfter ind, foreslås det nedlagt.

 

3. Eventuelt.

Husorden, oplæg. Kan ikke blive færdigt til tiden. Det skal være ordentligt gennemarbejdet, og vil derfor først kunne fremsættes næste år.

 

Referent: Pernille Møller.

0

Din varekurv