Referat af bestyrelsesmøde 2. oktober 2007

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

 

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref af 18.9. foreligger muligvis – Desværre nej

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden.

2.1. Der er graffiti i Granlunden. Det ville være en god ide af plante foran husene.

2.2. Møde med forsikringsmand. Vores edb var ikke forsikret, det er det nu.

Forsikringsmanden kom med det forslag, at alle huse i Strandgårdsparken havde en fælles husforsikring. Det ville bevirke, at alle de fælles installationer, skurgange, varmeledninger plus varmecentralen blev forsikret. Det skulle foregå på den måde, at man betaler sin husforsikring sammen med kontingentet og at grundejerforeningen betaler præmien. Men det er ikke grundejerforeningen, der har noget at gøre med skader hos grundejere. Det vil være en sag mellem hvert enkelt hus og det pågældende forsikringsselskab.

Præmien ville på nuværende tidspunkt være på 1.000,00 kr. pr. husstand.

Dette kunne være en ide at drøfte i det nye år. Forsikringsmanden kan komme til et møde, hvis vi så synes, at det er en god ide, kan vi komme med det som et forslag til den kommende generalforsamling.

2.3. Lundeskoven er blevet tyndet ud, så der ligger brænde til fri afbenyttelse. Pernille skriver om det i et nyhedsbrev.

 

3. Generalforsamlingen

Vedtægterne – de kan først være færdige efter weekenden. Pernille skal holde et møde med Birgitte Harring Lund. Pernille vil bede hende og hendes sekretær om at sætte de nye vedtægter op imod de gamle op en overskuelig måde.

 

Budgettet – Revisorerne har rost regnskabet. Den eneste rettelse var, at genbrugshegnet skulle posteres et andet sted, end hvor det var. Regnskabet ligger klar til underskrift.

 

Medlemmer – begge revisorer og sommerfestudvalget fortsætter, det gør legepladsudvalget også. Pernille har talt med en grundejer, der gerne vil stille op til bestyrelsen. Han er interesseret i maskinerne. Vi mangler nogle til fastelavnsudvalget.

 

Forslag – Der er kommet forslag om hækkeklipning. Desværre er forslaget ikke præcist nok til at blive godkendt. Grundejeren har fået det tilbud at få hjælp til at præcisere forslaget, men det har grundejeren ikke ønsket at tage imod.

 

Forslag – Om campingvogne på genbrugspladsen. Forslagsstilleren fik det talt igennem med Pernille og trak derefter forslaget, på baggrund af økonomi og risiko for hærværk.

 

Forslag – Et stort skur i haverne på 210 cm. – På næste møde skal vi debattere forslaget. Både hvad vi mener om sagen og i forhold til småhusreglementet.

 

I forbindelse med materialet til generalforsamlingen vil tilbuddet om at blive kørt til Strandgårdsskolen blive sendt ud igen.

 

4. Bestyrelsesarrangement

Det tegner til at blive en god aften, 11 deltager.

 

5. Meddelelser fra interne udvalg

 

5.1. Økonomiudvalg

5.1.1. Status – v. Leon.- 3 måneders regnskab forløber liniert. Ingen udsving. Der er to inkassosager i gang for manglende betaling af kontingent. Der har endda været en inkassosag på et rykkergebyr !!!!

 

5.1.2. Opgørelse af timer. Varmemester har en halv time ekstra om ugen til administrative opgaver, dette er indenfor flex-ordningen, og har ingen økonomisk betydning.

 

5.2. Personaleudvalg

5.2.1. Orientering, samt debat om fremtiden. Efter gældende overenskomst og efter gensidig aftale, kommer den ledende varmemester ikke tilbage til Strandgårdsparken. Pernille laver efter aftale en udtalelse til ham.

 

5.2.2. Vi skal have ansat en ny ledende varmemester, så der skal laves en annonce. Fagforeningsmanden har anbefalet os at søge efter en ledende ejendomsfunktionær, og han vil gerne være behjælpelig med at lave et fornuftigt ansættelsesbrev.

 

5.2.3. Der skal afholdes et møde med snerydderne, og med genbrugspladspersonalet. Tommy vil fortsat gerne være en del af snerydningsmandskabet, selvom han udtræder af bestyrelsen.. Der er brug for en klar plan for snerydning, og for at én person bestemmer hvor, hvornår og hvordan sneen skal ryddes.

Mødes skal holdes en søndag eftermiddag.

 

5.3. Varmeudvalg

5.3.1. Status vandtab v. Tommy – ikke så godt 17 m3. Der er 6 registrerede radiator skift, men der må have været nogle flere. Hvis det fortsætter, må vi have det undersøgt. Måske er der en utæthed.

 

5.3.2. Varmeregnskabet afleveret.

 

5.3.3. En grundejer har fået påmonteret en energimåler på en gulvvarme. Den har vist nul streger, og det kan ikke være rigtigt. Tommy kontakter grundejeren.

 

5.3.4. Flytning af ekspansionsbeholderne på varmecentralen. Det koster 16.500,00 kr. ex moms. Vedtaget.

 

5.3.5. Det fungerer ikke med arkiv tingene, der står på loftet. Vi skal på længere sigt lave en planlægning ift. arkiv, udlejning osv.

 

5.3.6. Invitation fra Steen Fangel, Ishøj Varmeværk. Han har 25 års jubilæum. Bjarne og Lars tager derind.

 

5.4. Ansøgningsudvalg

5.4.1. status- kun få hængepartier.

Grundejer – har fået ny dør, der er sort på ydersiden

Grundejer – godkendt udestue.

Grundejer – udestue med en masse kasser i, ikke godkendt endnu.

 

5.4.2. Farver på døre og vinduer. Der sker ofte at grundejere henholder sig til, at rigtig mange andre grundejere på gårdsiden har døre og vinduer i andre farver end sort. Der har indtil nu ikke været ressourcer til både at påtale det forkerte farvevalg og til at følge op på det. Men til foråret begynder bestyrelsen at registrere farverne på gårdsiden. Jette står for tiltaget med hjælp fra de andre bestyrelsesmedlemmer.

 

5.4.3. Hegn – Pt. skal der plantes foran hegn, der står i skel i stedet for hæk. Bestyrelsen vil næste år lave et forslag til lokalplan 1.17 vedr. hegn.

 

5.5. Vedligeholdelsesudvalg

5.5.1. Skoven – er blevet udtyndet. Pernille og ejendomsfunktionæren skal ud og købe forskelligt, bl.a.store buske og maskinting.

 

5.5.2. Stamvejene – Der er blevet pænt i Elmelunden. Gartnerne skraber jord af, lægger ny jord og et lag flis. Vi skal bede kommunen om et møde med dem til januar. De ting, vi fik lovet i marts er stadig ikke lavet.

 

5.5.3. Der mangler vejbelysning i Poppellunden og Elmelunden. Bjarne kontakter DONG og klager over det.

 

5.5.4. Der er graffiti i Granlunden 82 og 139. Det ville være en god idé at sætte planter foran husene. Vedtaget: Der skal plantes graffitiværn foran husene til foråret.

 

5.6. Intern IT og Kommunikations udvalg

Intet nyt

 

6. Særlige opgaver

6.1. Renskrivning af Hvidbogen – mapperne er gået til – vi køber nye efter generalforsamlingen.

 

7. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

7.1. Fastelavnsudvalg

5.1.1. Er der noget nyt om nye medlemmer? – intet nyt

 

7.2. Legepladsudvalg

7.2.1. Olie mm – Der mangler et par ting til legeredskaberne, som skal bestilles. Det gør kontorassistenten – gård 22 mangler en træ-bøsning til et gyngestativ.

 

7.3. Medieudvalg

Intet nyt endnu

 

8. Eventuelt

8.1. julemarked 18. november 12.00 – 16.00

 

8.2. mobilmast – Vi har modtaget et nyt tilbud fra ansøgeren. Pernille taler med manden. Vi kan sætte det på under eventuelt på generalforsamlingen i november. Derved kan vi lodde stemningen hos grundejerne. Hvis den er positiv, kan vi evt. sætte det på som punkt på generalforsamlingen 2008.

 

 

8.3. Grundejer vil gerne have sit hegn lavet færdigt, og der er helt rimeligt. Vedtaget: Vi tilbyder grundejeren en kompensation på 1.500,00 kr. for selv at lave sit hegn. Pernille skriver et brev til ham. Han får pengene, når han har lavet hegnet. Begrundelsen er, at vores nuværende personale ikke kan lave hegnet, og vi kan ikke få nogen håndværkere til at lave det, da opgaven er for lille.

 

8.4. Parkering forbudt skiltene er kommet og skal sættes ud, inden det bliver vinter. Vi bliver nødt til at se på de opgaver samlet, som personalet ikke kan lave, skal de evt. laves af eksterne folk?

 

 

 

Mødet sluttede 22.12

 

Referant

Jette Malling

0

Din varekurv