Nyhedsbrev 2003-01

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

februar 2003

Nyhedsbrev 2003-001

 

Nyhedsbrevet informerer om :

    1. Nye og mere smidige informationskanaler til grundejerne
    2. Opstart af Legepladsudvalgets arbejde
    3. Sygdom blandt personalet
    4. Problemer med husholdningsaffald på containerpladsen

Foreningens hjemmeside på Internettet www.strandgaardsparken.dk bliver det centrale punkt i en hurtigere, og mere effektiv dialog med grundejerne.

Nyhedsbreve og anden information vil blive lagt på hjemmesiden, med kortere intervaller end hidtil. Formålet er, at oplysninger bliver tilgængelige for grundejerne så hurtigt som muligt.

Allerede nu er der flere nyheder. Blandt andet under punkterne: Bestyrelsen / Information og Nyhedsbreve. Endvidere er det tidligere Lundemarked genopstået, og der finder man allerede den første annonce. Vi opfordrer grundejerne til at se nærmere på hjemmesiden.

Endvidere arbejdes der på et abonnementssystem, hvor grundejerne kan tilmelde sig nyhedsinformation. En tilmelding betyder, at der bliver sendt en e-mail fra foreningen til de tilmeldte grundejere, når der er opdateret nyhedsbreve, eller anden vigtig information. Dette vil ske snarest muligt.

I øjeblikket fortæller statistikken, at 56% af foreningens medlemmer er tilmeldt internettet via fællesantennen. Dog mangler statistikken oplysninger om, hvor mange, der har adgang til Internettet på anden måde, hvad enten der er tale om anden internetudbyder eller adgang via arbejde. For at få et indtryk af dette antal, beder vi disse grundejere sende en e-mail til foreningens mail adresse grundejerforeningen@strandgaardsparken.dk  . Bestyrelsen takker på forhånd for hjælpen.

Endvidere arbejder bestyrelsen p.t. på, at grundejerne kan få mulighed for at skrive til enkelte bestyrelsesmedlemmer direkte via e-mail fra hjemmesiden.

Grundejere uden adgang til Internet i hjemmet vil naturligvis forsat få information. Dette vil ske i form af en skriftlig sommer- og en vinterskrivelse, hvor de vigtigste emner for det seneste halvår omtales.

Dette kræver trykning og omdeling, hvilket er en både langsommelig, og tidskrævende proces. Den hurtigste vej til information fremover vil være via grundejerforeningens hjemmeside på Internettet.

Grundejere, der har lyst til at afprøve Internettet, har mulighed for dette på Ishøj bibliotek. Her stiller Ishøj kommune både computere og Internetadgang gratis til rådighed.

 

Legepladsudvalget er ved starte sit arbejde. Alle udvalgets medlemmer er kontaktet, og i starten af februar afholdes det første møde. Bestyrelsen ser frem til et konstruktivt udvalgsarbejde.

Udvalgets opgave er omfangsrig, idet der skal tages hensyn til både lovregler – grundejernes ønsker, såvel som økonomi. Det er på ingen måde nogen let opgave. Bestyrelsen glæder sig over, at de pågældende udvalgsmedlemmer alligevel har haft lyst til at tage udfordringen op, og ser frem til resultatet af deres anstrengelser.

 

 

Sygdom blandt personalet. Siden midten af december har foreningens personale på skift været ramt af sygdom. Dette har betydet at nogle opgaver har haft længere ekspeditionstid end normalt, og at andre opgaver er løst utilstrækkeligt.

Foreningens varmemester er dog hårdere ramt end normalt, og i skrivende stund, ved bestyrelsen endnu ikke, hvornår han bliver i stand til at genoptage arbejdet. Dette beklager både han og bestyrelsen meget. Det betyder, at foreningen p.t. kun har en mand til alt arbejdet, i lundene – på fællesarealerne og i gårdene. Han gør det bedste han kan, men der vil være opgaver, der må vente.

I forbindelse med snerydning er der kontakt til et par grundejere, der vil hjælpe til, når de har mulighed for det.

Yderligere er der indgået aftale med et firma om snerydning henholdsvis aften og nat. Denne aftale bliver først en udgift, når firmaet tilkaldes, men så er den til gengæld også dyr. Man må derfor indstille sig på, at snerydning indtil videre ikke er så effektiv.

 

 

Husholdningsaffald. Foreningens containerplads mandskab har ved flere lejligheder konstateret, at grundejere har afleveret husholdningsaffald på containerpladsen.

Efter aftale foretages der nu stikprøvekontroller af det affald, der afleveres. Bestyrelsen skal beklage, at dette er nødvendigt.

Såfremt en container indeholder husholdningsaffald, når den skal tømmes på modtagestationen, returneres containeren. Dertil kommer, at den tømmes på containerpladsen, hvorefter foreningens ansatte skal gennemgå og sortere affaldet. Dette udløser et direkte returgebyr for grundejerforeningen på ca. kr. 5.000,- for kørsel og afvisning af container. Dertil kommer den arbejdstid, foreningens ansatte skal bruge på at sortere affaldet. En omkostning der ikke er uvæsentlig.

Dette er ikke acceptabelt, og en meget dårlig anvendelse af grundejerforeningens midler. Alene på grund af, at nogle få, enten ikke overholder eller ignorerer simple regler.

For at undgå denne ubehagelige stikprøvekontrol, undersøger bestyrelsen i øjeblikket, om det er muligt at anskaffe gennemsigtige affaldssække til en fornuftig pris.

Dette nyhedsbrev er også placeret på foreningens hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

p.b.v

 

Birger V. Nielsen

formand

0

Din varekurv