Nyhedsbrev 2006-05

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

august 2006

Nyhedsbrev 2006 – 05

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

 1. Kontoret holder ferielukket i uge 38
 2. Lukning af varmen
 3. Personalesituationen
 4. Beplantningen i Bøgelunden og Elmelunden
 5. Skiltning på legepladser
 6. Vedligeholdelse af legepladser
 7. Den nye affaldssortering
 8. Boldspil
 9. Forslag til Generalforsamlingen
 10. Græsslåning
 11. Beskæring af træer
 12. Bestyrelsen her og nu

 

1. Kontoret holder lukket

Kontoret holder lukket fra mandag d.18. september til og med fredag d. 22.september, på grund af ferie.

Varmemesteren vil, som vanligt, være at træffe fra kl.7.30-8.30 på alle hverdage, ligesom onsdagsvagten også holder åbent onsdag d.20.september, fra 18.30-19.30.

 

2. Lukning af varmen

Varmeværket meddeler, at der lukkes for varmen onsdag d.6. september fra kl.16-04.

Dette skyldes flere hovedreparationer og udskiftninger.

 

3. Personalesituationen

Owe Jäde, ansat i 15 år, er blevet tilkendt flexjob. Han vil fremover arbejde 20 timer ugentligt, primært med ikke fysisk belastende opgaver. Bestyrelsen er glade for, at Owe har fået denne mulighed for at kunne bevare sit arbejde, og beder grundejerne tage hensyn hertil.

Som supplement til Owes flexjob, er Thomas Lundshof ansat som ejendomsfunktionær. Thomas er uddannet elektriker og låsesmed, og har erfaring fra lignende stillinger. Vi byder ham velkommen.

 

 

4. Beplantningen i Bøgelunden og Elmelunden

Park og Vej, Ishøj Kommune har haft en stor arbejdspukkel, hvilket bl.a. har resulteret i at plejen af bunddækket i Bøgelunden og genbeplantningen af Elmelunden ikke er blevet udført. Erling Skovgaard-Holm meddeler at man nu har hyret en anlægsgartner til at udføre arbejdet, hvilket skulle ske snarest.

 

 

5. Skiltning på legepladser

I 2005 opsatte bestyrelsen skilte på legepladserne, der lå ud til Ishøj Stien. Dette skete på foranledning af grundejere fra de berørte gårde. Skiltene fortalte at legepladserne var forbeholdt Strandgårdsparkens beboere.

Disse skilte har desværre givet anledning til mange kontroverser, og vi må derfor understrege, at skiltningen var opsat for at hindre uhensigtsmæssig brug af legepladserne, dvs. hærværk og ophold af unge mennesker i de sene nattetimer.

Formuleringen af skiltene har måske ikke været målrettet nok, for de har medført at børn, boende i bebyggelsen eller værende på besøg er blevet bortvist fra legepladser.

Legepladserne er privat område med OFFENTLIG ADGANG. Børn skal ikke bortvises fordi de ikke bor i gården, men kun hvis de udøver hærværk eller er til gene for de omkringboende i en sådan grad at det findes urimeligt.

Vi har fået mange henvendelser vedr. dette, og henviser til Lundeperspektivet, som var grundlaget for opførelsen af de nye legepladser. Her besluttede man at hver legeplads var individuel, men at en Lund skulle indeholde alle redskaber, således at der var noget for alle aldersgrupper fordelt på gårdene i en Lund.

Har i idéer eller kommentarer vedr. skiltningen hører vi gerne fra jer.

.

6. Vedligeholdelse af legepladser

Preben Christensen vil udføre nødvendige efterspændinger/justeringer og reparationer.

Træværk med behov herfor bliver olieret og malet. Firmaet Noles er blevet tilsendt en reklamation på sandkasserne, hvor det viser sig at siderne gennemtæres af rust. Disse forventes udskiftet snarest.

 

7. Den nye affaldssortering

Som tidligere meddelt, trådte pr.1.4. en ny affaldssortering i kraft.

Da Ishøj Genbrugsstation ikke var parat til at modtage denne sortering, skulle vi ikke begynde før de var klar. Det er de nu, og vi kan derfor sortere alt elektronisk, elektrisk, batteridrevet affald i særlige containere. Dvs. at alt der bruger strøm, også legetøj, skal sorteres for sig selv.

SPØRG MEDARBEJDERNE PÅ PLADSEN.

Vi skulle også sortere plastdunke og plastposer/film/presenninger, men Ishøj Kommune har endnu ikke kunnet finde en løsning vedr. afhentning af dette. Denne sortering går altså fortsat i Småt brandbart eller Deponi, men må ikke længere lægges i husholdningsaffaldet hos jer selv.

 

8. Boldspil

Sommertid er udetid, og for mange også ferietid. Det betyder, at børn leger mere udendørs, og ofte også sent. Et tilbagevendende problem er boldspil, hvor grundejere føler sig udsat, både pga. vildfarne bolde, men også pga. larm i de sene aftentimer. Bestyrelsen har, i år, modtaget et overvældende antal klager vedr. dette, og forsøger pt. at mægle mellem grundejerne. Bestyrelsens udgangspunkt er, at vi alle skal være her, under hensyntagen til hinanden. Vi opfordrer derfor til at man taler sammen, og aftaler hvad man finder acceptabelt. Grundejerforeningen har endnu ikke et ordensreglement, men arbejder på at et sådant kan vedtages til næste års Generalforsamling.

 

 

 

 

 

 

9.   Forslag til Generalforsamlingen

Forslag til behandling på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 29. september. Disse kan afleveres pr. mail, post eller skriftligt på kontoret.

Alle forslag vil blive sendt til en juridisk udtalelse hos vores advokat. Det forventes at forslagsstillere møder op på Generalforsamlingen og fremlægger deres forslag, eller at de sender en stedfortræder til at gøre dette.

Generalforsamlingen vil i år blive afholdt på Strandgårdsskolen, da Vibeholmskolens festsal er under endnu en renovering.

 

 1. Græsslåning

Vi har modtaget vores nye maskine. Den er rigtig god, men kræver jo også at der er mandskab til at køre den. Grundet ferie, kombineret med sygdom er det ikke alt der nås i øjeblikket.

Vi har dog en bøn fra personalet; lad nu være med at stille ting på brandvejene fra mandag til fredag. Det betyder at de skal køre tilbage og udenom, samt at græsset ikke bliver slået hvor de ikke kan komme forbi…

 

 1. Beskæring af træer

I 2005 besluttede bestyrelsen at gennemføre en kraftig beskæring af træerne omkring Lundestien, da disse var vokset så store, at de var til gene for grundejerne. Desværre mødte det firma, som havde givet tilbud på opgaven aldrig op, trods adskillige rykkere. En ny aftale med et andet firma blev indgået, og beskæringen er påbegyndt. Lige nu er træerne blevet skåret så hårdt tilbage som de kunne tåle. De ser derfor ikke specielt kønne ud, men skulle komme sig i løbet af næste forår.

 

 1. Bestyrelsen her og nu

Bestyrelsen har holdt sommerferie ift. møder og onsdagsvagt, men ellers har de ikke ligget på den lade side. Dette nyhedsbrev fortæller en del, og dertil har været vanlige opgaver med besigtigelse af ejendomme, den daglige drift etc.

Folderen er endelig blevet færdig, og vil blive omdelt til alle en gang for alle. Herefter får alle nye grundejere den udleveret. Hvidbogen er tæt på at lykkes, men vi skal jo ikke love for meget. Vi arbejder ihærdigt med vedtægtsændringerne, således at de kan nå til høring både hos advokat og i kommunen, inden generalforsamlingen.

Personalesituationen har fyldt meget, men er forhåbentlig nu på plads.

Yderligere information får du ved at læse referater på hjemmesiden. Disse er dog ikke opdateret, så vent ca. 14 dage, så skulle det sidste nye ligge klar…

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv