Referat af bestyrelsesmøde 21. september 2006

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken torsdag den 21. september 2006 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

Afbud fra Tommy og Søs

 

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Foreligger ref. fra 5.september? Endnu ikke

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1.

 

3. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde og onsdagsvagt

3.1.

 

4. Generalforsamlingen

4.1. Indkomne forslag – På nuværende tidspunkt, ingen indkomne forslag

 

4.2. Vedtægter til debat? – Et par grundejere har set på Vedtægterne og har givet deres mening om ændringerne. Pernille har aftalt med Birgitte H, at hun skal gennemlæse Vedtægtsændringsforslaget, for at sikre at juraen er på plads. Samtidig vil hun være bekendt med materialet, hvilket er en fordel, hvis der bliver debat om vedtægtsændringerne på generalforsamlingen

 

4.3. Skilte til debat? – Hvis der ikke kommer forslag om forandring af skiltene på legepladserne, kan det være en god ide, at tage en debat om emnet? Vedtaget: Vi sætter et diskussionspunkt på dagsordenen, der fx hedder: Diskussion om børn på Strandgårdsparkens legepladser Punktet er ikke et beslutningspunkt men et oplæg til diskussion med efterfølgende beslutning, den kommende bestyrelse skal tage om skiltene.

 

4.4. Lundeskoven til debat? – Vi afventer et forslag, ellers sætter vi det til debat på dagsordenen

 

4.5. Dirigent/referent, procedure. Pernille og Birgitte H havde et godt møde om afholdelse af vores generalforsamling. Alt materiale sendes til Birgitte inden generalforsamlingen, også indkomne forslag. Hvis en grundejer stiller et forslag på en måde, der ikke er lovligt eller f.eks. specifikt nok ift. vedtægterne, skal den pågældende informeres, for at få mulighed for at omformulere forslaget – Den udmærkede referent, vi havde sidste år, kan desværre ikke i år. Måske kan vi bruge Birgittes sekretær

 

4.6. Opstilling af udvalgsmedlemmer – Hver formand spørger sine egne medlemmer

 

4.7. Budget/Regnskab – Leon og Pernille har lavet et udkast-budget. Regnskabet gennemgås af revisorerne mandag d. 2. oktober kl. 19.00. Budgettet lægger op til en mindre kontingentstigning, samt mindre henlæggelser pga. vedligeholdelse.

4.8. Formandens beretning – Beretningen vil ikke blive særlig lang, da grundejerne i løbet af året har fået mange informationer i de udsendte nyhedsbreve

 

5. Meddelelser fra interne udvalg

 

5.1. Økonomiudvalg

 

5.2. Personaleudvalg

 

5.3. Varmeudvalg

 

5.4. Ansøgningsudvalg

 

5.5. Vedligeholdelsesudvalg

 

5.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

 

6. Særlige opgaver

 

7. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

7.1. Fastelavnsudvalg

 

7.2. Legepladsudvalg

 

7.3. Hvidbogsudvalg

 

7.4. Medieudvalg

 

 

8. Eventuelt

  • Indkøb af Tippe/læssebør. Der skal i de kommende uger både strøs flis og sand, og det tager 3 uger for hver proces. Hvis vi køber en tippe/læsse maskine, kan det gøres på 1 uge for hver proces. Det vil så spare mandskabstimer i 4 uger. Hvis vi skal lege en t/l koster den 11.000 kr ex moms for en uge. Maskinen koster 35.000 kr. i indkøb. Morten skal undersøge, om T/L kan det, vi skal bruge. Vedtaget: Hvis dette er tilfældet, køber vi den.

 

  • Varmemester er midlertidigt sygemeldt

 

  • Preben Christensen bliver 70 år. Han skal have en hilsen fra bestyrelsen

 

  • Leon orienterer om jule-tam-tam

 

 

Mødet sluttede 21.22

 

Referent Jette Malling

0

Din varekurv