Nyhedsbrev 2008-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Februar 2008

Nyhedsbrev 2008 – 02

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Bilister pas på!
  2. Hærværk
  3. Indbrudstyve
  4. P-skilte
  5. Annoncering efter ny varmemester
  6. Fjernvarmearbejdet
  7. Bestyrelsen her og nu

 

1. Bilister pas på!

I forbindelse med fjernvarmearbejdet mellem Bøgelunden og Egelunden, er mange fodgængere/cyklister nødt til at benytte stamvejene. Så kør forsigtigt og pas på.

 

2. Hærværk.

I forbindelse med de omfattende uroligheder, man har kunnet læse om i dagspressen, har vi også måttet se os udsat for et par tilfælde af hærværk. Det drejer sig om 3 aviscontainere, i henholdsvis Fyrrelunden og Egelunden. De er nu udskiftet.

 

3. Indbrudstyve.

Vi har desværre været meget udsat på det sidste, med flere indbrud i juledagene og efterfølgende. En opmærksom grundejer bemærkede nogle unge mennesker, som opførte sig yderst mistænkeligt, og kontaktede derfor nærpolitiet. De var på pletten, og fangede de 2. Nærpolitiet vil meget gerne opfordre til, at man ved mistænkelig adfærd retter henvendelse til nærpolitiet 43 54 14 48, eller ringer 114/112. Det er den eneste måde vi får snuppet forbryderne i tide. Herudover indskærpes at man holder øje med hinandens huse – de fleste indbrud foregår i dagtimerne, og til og med fra gårdsiden.

 

4. P-skilte.

Efter 17 mdr. s ventetid er det nu lykkedes, at få P-skiltene placeret. Dette betyder, at gårde hvor skiltning forefindes, firt kan kontakte nærpolitiet eller vestegnens politi, som vil sørge for, at der bliver uddelt afgifter.

 

5. Annoncering efter ny varmemester.

Vi har nu annonceret efter en ny ledende varmemester, og fået nogle gode og seriøse henvendelser. I uge 10 afholdes ansættelsessamtaler, og vi håber derefter at kunne ansætte vores nye unikum.

 

 

6. Fjernvarmearbejdet.

Gravearbejdet er påbegyndt. Arbejderne har mødt flere grundejere, som beklager sig over manglende gennemgang, og kræver ret hertil. Det burde ikke være så svært, at forstå, at når der graves dybe render og arbejdes med tungt maskinel, så skal man finde en anden vej at gå!

Der er dog stor glæde over, at næsten ingen børn har forsøgt, at gå på de afspærrede områder, ros til forældrene herfor!

Allerede nu har der været et par sammenstød med kabler, som ikke lå hvor de burde, ifølge kortene. Skaderne er udbedret øjeblikkeligt, men forsinker dog gravearbejdet lidt.

Når de nye fjernvarmerør er lagt vil der komme ny asfaltbelægning, firkantsarealerne vil blive omdannet til grønne områder, og kampestenene fra firkanten ved Bøgelunden 56 vil blive lagt ud på plænerne ved Lundestien.

 

7. Bestyrelsen her og nu.

Har taget imod de to nye bestyrelsesmedlemmer Johni Nielsen og Jan Krestensen. Konstitueret sig med Bjarne Børgesen som næstformand. Fordelt interne og eksterne udvalgsposter, hvilket bl.a. betyder at Johni er kontaktperson til Fastelavnsudvalget(som har fået endnu et nyt medlem, Henrik Farsinsen), og Jan er kontaktperson til Sommerfestudvalget(som skal lave megafesten i 2009).

Nye regler for udendørsbelysning rammer os formentlig hårdt, og vedligeholdelsesudvalget undersøger pt. lovgivningen. Vi risikerer at skulle udskifte hele terrænbelysningen pr. 1.7.2008.

Varmeudvalget har indledt et samarbejde med grundejere, som er eksperter på området, vedr. udskiftning af fordampningsmålere, som er et lovkrav inden 2010.

Vi har hevet vores gamle arkiv(som befinder sig i kasser og sække) ned fra loftet, og skal nu have det ordnet i mapper, så vi kan finde oplysninger når vi har brug for det.. Ups – et stort arbejde…

 

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv