Nyhedsbrev 2007-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

April 2007

Nyhedsbrev 2007 – 3

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Bytte-plante-dag
  2. Kompostjord
  3. Loppemarked
  4. Dagrenovation
  5. Kontoret holder lukket
  6. Ansøgningsprocedurer
  7. Bestyrelsen her og nu

 

1. Bytte-plante-dag.

Et par grundejere har taget initiativ til en bytte-plante-dag. Denne afholdes på grusbanen ved genbrugspladsen, søndag d.29. april kl.12-14. Medbring planter, stiklinger, løg og frø, eller kom blot og kig og få inspiration.

 

2. Kompostjord

Vi har fået et læs kompostjord fra Ishøj Kommune. Medbring trillebøren, når du går til Bytte-plante-dag, og tag en bør-fuld med hjem. Husk dog at komposten er meget kraftig, og skal blandes med almindelig jord.

 

3. Loppemarked

Igen i år afholdes loppemarked for alle grundejere. Stadeplads er ganske gratis, og skal blot reserveres ved henvendelse til kontoret, senest d. 11. maj.

Loppemarkedet finder sted søndag d. 20 maj kl.10-14 på grusbanen.

 

4. Dagrenovation

I kølvandet på sidste Nyhedsbrevs omtale af samarbejdet med Leon P A/S, har vi fået et par henvendelser fra grundejere, vedr. dagrenovationen.

Har i oplevet problemer omkring tømning af dagrenovationen, f.x. manglende tømning, eller skader på affaldsrum etc. hører vi gerne fra jer. Henvendelse til kontoret snarest.

 

5. Kontoret holder lukket

Tirsdag d.1. maj holder kontoret lukket. Varmemesteren træffes heller ikke denne dag.

 

 

 

6. Ansøgningsprocedurer

Når man ønsker, at lave gavlvinduer, udestue, overdækket terrasse, haveskur eller affaldsrum, skal der indgives ansøgning om byggetilladelse. Denne skal indgives til grundejerforeningens kontor. Skema fås på kontoret eller kan hentes på hjemmesiden.

Opfører man et standardprojekt, slipper man for selv at skulle lave tegninger, ligesom man er sikret et produkt der lever op til alle krav. Standardprojekter godkendes altid.

Ønsker man ikke, at opføre et standardprojekt, men har sit eget projekt skal der fortsat ansøges om tilladelse, og ansøgningen skal vedlægges målfaste tegninger. Projektet skal overholde bygningslinierne, brand og byggereglement, samt gode håndværks-mæssige traditioner.

Grundejerforeningen påtegner ansøgningen og videresender den til Plan-Byg-Miljø.

Når grundejeren har modtaget sin byggetilladelse fra kommunen, kan projektet opføres, hvorefter man anmoder om godkendelse hos grundejerforeningen.

Det nye heri er; man kan ikke længere søge direkte hos kommunen, til gengæld har grundejerforeningen nu fået væsentlig bredere rammer for godkendelser, herunder at kunne godkende projekter, som ikke er standardprojekter.

Dette giver bl.a. i forhold til udestuer, en væsentlig større fleksibilitet ved valg af facade.

 

7. Bestyrelsen her og nu

Har modtaget mange klager over uvedkommende parkering, specielt i Fyrrelunden. Som nævnt i sidste nyhedsbrev, afventer vi tilladelse til skiltning, og vi har ingen mulighed for at gribe ind før skiltene er opsat. Det er utilfredsstillende for grundejere som oplever problemet dagligt, men vi gør vores bedste for at få det på plads.

Enkelte gårde mangler at melde tilbage til kontoret vedr. afhentning af sand, dette bedes gjort snarest.

Park & Vej er i gang med bedene på stamvejene, hvor der efter lugning bliver lagt flis.

Hjemmesiden er næsten færdig opdateret, kig ind, her er mange nyttige oplysninger, og tilmeld dig samtidig maillisten, så du får de seneste informationer pr. mail.

Der er fortsat problemer med hærværk. En klapvogn parkeret på gårdside blev antændt af fyrværkeri, og branden kunne have udviklet sig til taget, hvis beboerne ikke havde været hurtige til at opdage, og slukke, branden. Vi skal passe på hinanden, og reagere når vi ser eller hører noget, ikke blot tænke det er ikke hos mig. Sådanne episoder bør også politianmeldes, så politiet også er opmærksomme på, at vi har problemer i området.

 

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv