Nyhedsbrev 2017-07

Til Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

 

5. juli 2017

Nyhedsbrev 2017 – 07

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Kontoret holder lukket.
  2. Ny kasserer.
  3. Affaldshåndtering

1. Kontoret holder lukket.

Kontoret holder lukket for personlige og telefoniske henvendelser hele juli måned.

Kontoret kan kontaktes på mail eller post, og vi åbner for almindelig ekspedition igen d.2. august.

Bestyrelsen har set sig nødsaget til dette skridt, da der er behov for oprydning, gennemgang af bogføringen i vores nye IT – system og for at kunne lave årsregnskabet.

Vores administrative medarbejder vil ikke fremover være at træffe, hvilket vi beklager.

Vi går derfor nu også i gang med, at finde den rette medarbejder til at passe vores kontor fremover.

 

2. Ny kasserer.

Poul Erik Hansen har valgt, at træde af som kasserer, og bestyrelsen har konstitueret bestyrelsesmedlem Gitte Elgaard som kasserer frem til generalforsamlingen i november.

Bestyrelsessuppleant Mogens Elbek træder derfor ind i bestyrelsen for Gitte Elgaard.

Bestyrelsen takker Poul Erik Hansen for hans indsats og engagement i foreningen og ønsker ham alt det bedste.

 

3. Affaldshåndtering.

På den ekstraordinære generalforsamling d. 20. juni, besluttede grundejerne at betale 40 kr. pr. md. til fremtidig drift af genbrugspladsen.

Dermed kan den nye dagrenovations løsning med 2 – sække ordning(dobbelt affaldsrum) sættes i værk.

Det bliver tilladt at lave 2 eller 3 fags affaldsrum, hvor de to rum bruges til restaffald og madaffald. Det tredje rum kan bruges som man har lyst.

I starten af august udsender vi en tilmeldingsblanket, som skal udfyldes og afleveres til kontoret, hvis man ønsker at benytte tilbuddet fra tømrermester Friberg vedr. opsætning af nyt affaldsrum.

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv