Nyhedsbrev 2009-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

25.juni 2009

Nyhedsbrev 2009 – 03

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Udskiftning af fordampningsmålere.
  2. Sommerfesten 15. august.
  3. Møde med Ishøj Kommune.
  4. Kontorets ferielukning.
  5. En bøn fra Bettina og Peter.
  6. Bestyrelsen her og nu.

 

1. Udskiftning af fordampningsmålere.

Udskiftningen af målerne på radiatorerne, er planlagt til at starte i slutningen af augustmåned. I begyndelsen af julimåned vil hver enkelt gård modtage besked om hvornår udskiftningen vil ske i netop den gård. Vær derfor opmærksom på den skrivelse I modtager, det er vigtigt at I sørger for at der er adgang til huset på det pågældende tidspunkt.

 

2. Sommerfesten 15. august.

Sommerfestudvalget har ændret planer, fordi mange henvendte sig, og gerne ville have det på den gamle måde, hvor man selv medbragte mad. Så læs endelig vedlagte invitation, og tilmeld dig hurtigst muligt – det bliver årets fest!

 

3. Møde med Ishøj Kommune.

Bestyrelsen havde møde med kommunen d.4.6.

Der var fra kommunens side en positiv holdning til: komprimatorer på genbrugspladsen, fartdæmning i Bøgelunden, rumlestriber på øvrige stamveje, opmærksomhed omkring tilfartsvejene ved 400 S stoppesteder Parkvej/Søvej. Dette arbejdes der videre på, og referatet vil være at finde på hjemmesiden, når vi modtager det.

Med al denne positivitet skal vi dog lige gøre opmærksom på, at det er valgår…

 

 

4. Kontorets ferielukning.

Kontoret holder ferielukket fra mandag d. 20. juli til fredag d.31. juli. Begge dage inklusive.

 

5. En bøn fra Bettina og Peter.

Hold venligst brandstierne, og øvrige fællesarealer, frie for affald, byggematerialer mm. De kan ikke komme til at slå græs, feje, luge ukrudt osv.

Pladsen ved genbrugspladsen er ikke til at læsse jord, sand mm. af på! Foreningen skal betale for at få dette kørt væk, og det er meget dyrt. Så lad være med at smide jeres overskydende jord osv. der – kør på Ishøj Genbrugsstation med det!!!!

 

6. Bestyrelsen her og nu.

Bestyrelsen har haft besøg af grf. Dyssegårdsparken, vores søsterbebyggelse i Næstved. Det var en god dag, hvor mange synspunkter og erfaringer blev udvekslet – vi ser frem til samarbejdet i de kommende år.

Vi har afsluttet en del projekter, bl.a. omlægningen af varmefirma.

Der er problemer omkring den nye belægning på genbrugspladsen, og det ser desværre ud til at vi bliver nødt til at indbringe det for klagenævnet, og dermed kan det have lange udsigter, at tage den nye del i brug.

Tilskrivelsen af grundejere med andre farver end sort på gårdside, har primært haft en god virkning, idet mange har valgt at male efter vores første henvendelse. Enkelte har været utilfredse, mest fordi de synes vi burde koncentrere os om andre ting, så som hegn, udestuer osv. Bestyrelsen har valgt sin indsats på gårdsiderne, fordi vi er begrænset af vores tid og mulighed for opfølgning. Vi håber at grundejerne har forståelse for, at bebyggelsens udseende har væsentlig betydning for beboernes velvære og for ejendommenes markedsføringsværdi.

Bettina og Peter knokler på livet løs, og det ses tydeligt på vores fællesområder; de har aldrig været pænere.

Konkurrencen om den flotteste gård har virkelig fået folk op af hullerne, vi har modtaget langt flere ansøgninger om gårdtilskud end hidtil, og for første gang i denne formands tid, har flere gårde bedt om maling til skurgangene. Bente oplever også at mange ringer med spørgsmål om hvad man kan/må, så der er aktivitet ude omkring – dejligt!

Bestyrelsen går nu på ferie indtil august. Det er dog lidt af en omskrivning, for bestyrelsen arbejder fortsat med igangværende projekter, samt afvikler de henvendelser der måtte ligge ubesvaret, MEN vi forholder os ikke til nye henvendelser i julimåned!

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv