Referat af bestyrelsesmøde 10. januar 2011

 

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.10. januar 2011 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

Afbud:Ingen

Kaffe/Te: Jette

Dagsorden:

 

 1. 1.      Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1.   Ingen ref. klar

 1. 2.      Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1.   Velkommen til Gitte Elgaard, nyt bestyrelsesmedlem.

2.2.   En grundejer sendt en klage til Park og Vej over, at en anden grundejer ikke rydder sne. Grundejeren holder ikke arealet foran sit hus, da han ikke er i stand til det. Vi rydder hans fortov og fortæller grundejeren, at han er berettiget til at få hjælp af kommunen til bl.a. snerydning

2.3.   Affald – Dagrenovation – Skraldemændene tømte ikke i Bøg og Eg før jul. Og de ville ikke tømme fremover pga. is og sne på veje og parkeringspladserne. Der er ingen problemer på stisystemet, som er fuldstændig ryddet. Pernille brugte en hel dag på at tale med Ishøj kommune, Vestforbrændingen og M. Larsen. M. Larsen nægtede, at hente husholdningsaffald pga. forholdene. Det endte med en løsning, at grundejerne kunne aflevere deres dagrenovationen på genbrugspladsen onsdag mellem 16 og 20. Det forårsagede en masse henvendelser fra grundejerne. Pernille, kommunen og Vestforbrænding arbejder på en fremtidig løsning. Hvis der ikke kan blive hentet skrald, kan grundejerne forsat aflevere skrald om onsdagen eftermiddag og torsdag formiddag.

2.4.   Kontakt til Fasanvænget – Der her desværre ikke været tid til at kontakte Fasanvænget og sige tak for besøget. Vi har også lovet dem noget materiale. Jette skriver til dem. Pernille laver en liste over det lovede materiale. – Bjarne har heldigvis haft kontakt til Fasanvænget ang. byggetilladelse på legepladser

2.5.   Vin til div. – Der er tre udvalgsmedlemmer, der ikke har fået deres julevin endnu, så de får flaskerne nu. Stella og Gitte ordner det.

 

 1. 3.      Generalforsamlingen

3.1.   ref – Pernille har modtaget ref. Så det får vi snart rundsendt

3.2.   forslag – Gitte laver en følgeskrivelse om de vedtagne forslag, den skal vedhæftes referatet til kommunen

 

 

 

 1. 4.      Julemarkedet
 • Selve markedet – Der var en del gæster. Nogle af boderne fik solgt fint, nogle fik ikke. Tidspunktet 11-15 er godt – Måske skal vi have noget julepynt udenfor, så man kan se, at der er et julemarked inde i varmecentralen. Eller vi kunne have et juletræ, med et skilt på. Vi havde købt ind i en rimelig mængde, så der ikke denne gang var alt for meget til overs.
 • Bestyrelsens engagement – Vi taler om loppemarkedet på februarmødet. Og om julemarkedet i august. På de møder aftaler vi, hvem der gør hvad af alle de praktiske ting, der skal gøres. På loppemarked skal der køres borde ned til genbrugspladsen, og til julemarkedet skal alle maskinerne køres ud, bordene skal stilles op og der skal jule pyntes
 • Vi skal alle sammen prøve at få nogle af grundejerne til at medvirke til loppe- og julemarked. Fx ved at have en kaffe-kagebod eller grill med pølser til loppemarkedet. Eller bare at hjælpe et par timer med at sælge gløgg og æbleskiver til julemarkedet

 

 1. 5.      Meddelelser fra interne udvalg

5.1.   Økonomiudvalg

5.1.1.      Status – v. Stella. – Kassereren siger, at vi har brugt flere penge end budgetteret for denne tid af regnskabsåret, men vi har ikke brugt penge til noget, der ikke er planlagt. Administrationen er der ingen bemærkninger til.

5.1.2.      Restancer. De sædvanlige, + en stor en som vi nok ikke får hjem, da ejendommen er solgt.

5.2.   Personaleudvalg

Stella og Pernille holdt MUS samtale med en af vores ansatte 10-12-2010.

5.2.1.      Snevagter – Vi skal have nogle flere snevagter, fordi der er mere sne i år, end der plejer at være. Hvis ikke vi får nogen, kan vi annoncere efter nogen i næste normale nyhedsbrev

5.3.   Varmeudvalg

5.3.1.      Status vandtab v. Bjarne – november 2,6 kubik m, december 2,1 kubik m

5.3.2.      Varmeklager – Alle klagere på nær to har fået svar. De to sidste har fået skiftet en måler manuelt, og den måling kan ikke ses i det elektroniske regnskab. Dette er en fejl. Brunata vil sørge for at få styr på dette problem inden næste opgørelse. Vi har ikke fået yderlige klager.

 

5.4.   Ansøgningsudvalg

5.4.1.      status – venter til næste møde

5.5.   Vedligeholdelsesudvalg

5.5.1.      Terrænbelysning – Tjørn ulige og Gran har manglet terrænbelysning. Problemet ligger mellem gran 109 og 111, og er løst ved en midlertidig tilslutning. Der vil komme flere problemer, når al sneen smelter.

5.5.2.      Sne og maskiner – Når der kommer så meget sne på 24 timer med efterfølgende frost, så kan de maskiner, grundejerforeningen har, ikke klare det. Skal vi så investere i større maskiner, hvis de fremtidige vintre bliver lige så slemme? Hvis vi køber en stor maskine, har vi ingen steder at gøre af den, og skal man have stort kørekort, for at køre sådan én? Den kan heller ikke bruges på stierne.

Vi kunne også købe os til hjælp udefra. Grøn Enterprise tager 600 kr. i timen for at                     fx flytte bunker eller skrabe sne. Det lyder som en god ide, men akut snerydning tager de sig ikke af, og det koster op til 120,-kr pr. løbende vejmeter, hos andre firmaer.

5.6.   Intern IT og Kommunikation udvalg

5.6.1.      ?

 1. 6.      Særlige opgaver

6.1.   Sortering af arkiv(standby)

 

 1. 7.      Meddelelser fra eksterne udvalg

 

7.1.   Fastelavnsudvalg

7.1.1.      Er der behov for ekstra åbning til billetsalg? Nej siger udvalget.

7.2.   Legepladsudvalg

7.2.1.      Intet nu

 

7.3.   Sommerfestudvalg.

7.3.1.      2013

 

 1. 8.      Eventuelt

 

                      Fordeling af poster

 

–          Fastelavnsudvalget – Jette

–          Sommerfestudvalget – Jette

–          Legepladsudvalg – Bent og Bjarne

Ansøgningsudvalget – Jette og Bent

IT udvalget – Pernille og Jette

Varmeudvalget – Bjarne og Carsten og Gitte

 

Økonomiudvalget – Stella og Pernille

Personaleudvalget – Stella og Pernille

Vedligeholdelsesudvalget – Bjarne og Carsten og Gitte

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 7-2

Vi skal planlægge resten af foråret og markvandring og bestyrelsesarrangement

–          Mudder

–          Loppemarked

–          Gårdprisen

 

Mødet sluttede 22.26

Referent Jette Malling

 

 

 

 

 

 

0

Din varekurv