Nyhedsbrev 2008-06

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

28.august 2008

Nyhedsbrev 2008 – 06

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Fjernvarmearbejdet afsluttet.
  2. Beplantning.
  3. Parkeringspladserne.
  4. Hundetræf.
  5. Kontoret holder ferielukket.
  6. Bestyrelsen her og nu.

 

1. Fjernvarmearbejdet afsluttet.

– sådan da. Der har været gennemgang, og der skal rettes nogle haner i skabene, men ellers er alt i orden. Der er kommet asfalt på stien og firkanterne, og kanter og bede finpudses de næste par uger.

Nøgler til varmeskabene kan afhentes på kontoret, de berørte grundejere er orienteret om dette. Der vil blive opsat vejledninger i skabene om hvordan man lukker for varmen, men husk at kontoret skal have besked – hver gang!

 

2. Beplantning.

Grundet sygdom hos Grøn Entreprise er arbejdet med beplantning af endegavle og firkanter blevet udskudt, men forventes opstartet på mandag.

 

3. Parkeringspladserne.

Der er mange huller i belægningen på p-pladserne. De værste huller vil blive udbedret i løbet af de kommende uger, så snart asfaltfirmaet har tid.

 

4. Hundetræf.

Der er kommet en del hjertesuk over hundetræf på plænerne ved Lundestien. Det gælder både larm fra gøende hunde, og hundeejerne som råber efter hundene, samt at efterladenskaber ikke samles op. Vi opfordrer til at man tager hensyn til de omkringboende, og til de øvrige trafikanter, som måske ikke bryder sig om efterladenskaber under skosålerne eller løse hunde.

 

5. Kontoret holder ferielukket.

Kontoret holder lukket fra mandag d. 1.9. til fredag d.5.9. begge dage incl.

Ved akutte skader på kloak, terrænbelysning eller fjernvarmenettet skal henvendelse ske til Varmeværket tlf: 43 54 24 11.

 

 

6. Bestyrelsen her og nu.

Bestyrelsen er i fuldt sving igen, og arbejder på at få afsluttet alle sommerens projekter.

Dette års generalforsamling bliver afholdt mandag d.24.nov. på Strandgårdsskolen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være kontoret i hænde senest d.30.september.

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv