Referat af bestyrelsesmøde 2. september 2008

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 2. september 2008 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

Afbud: Ingen

Kaffe/Te/Frugt: Ingen

Leon tager frugt med næste gang

 

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref. af 5.8.?

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Julefrokost – Lørdag d. 6-12 hos Leon – kl. 17.00

 

2.2. Opfølgning fra sidste møde.

 

Husrække, tagplader på p-pladsen. Pladerne er flyttet og regningen tilsendt. Vi har efterfølgende ikke hørt fra grundejeren.

 

Gård 23. Har fået et brev om det børne borde-bænkesæt, der står på legepladsens faldunderlag, det er ok.

 

Kontorets tag er lappet. Tømreren her kontrolleret loftet og isoleringen, og der er ingen fugt. En udluftningsventil skal renoveres.

 

Grundejer har fået et brev om de penge, de skal have pga. af fjernvarmearbejdet, og det har vi ikke fået svar på.

 

Grundejer med det skrå hegn. Grundejeren har talt med Pernille. Den ene nabo har i sin tid haft landmåler og har udvidet haven. Grundejeren skal rette sit hegn, så det er lige, enten til den ene nabo eller den anden. Han vil gerne have det på skrift.

 

Grundejer har skrevet under på, at deres lille fodhegn bliver flyttet, når de sælger huset.

 

– Johni har undersøgt reglerne for ansatte og højder og har fundet ud af, at folkene må kravle op på en stige indtil 5 meter. De kan så male garagegavlen (men Betina har højdeskræk!)

 

2.3. Skel – Efter det seneste Nyhedsbrev, har ret mange grundejere henvendt sig om skel sager. En del fortæller, at naboens hegn står for langt ude. Det er ikke nok, at grundejerforeningen beder om at få hegnet fjernet. Vi skal fysisk fjerne hegnet selv, hvis ikke grundejeren gør det efter påbud. Der er to muligheder for, hvad vi gør, når folk har deres hegn uden for deres skel og på foreningens areal. Vi kan rydde hegnet, eller vi kan flytte det ind på plads? Grundejerne skal derefter betale udgiften Vedtaget: Hvis vi får en sag om flytning af hegn, flytter vi hegnet ind og sender en regning – 2 grundejere har en skelsag. Den ene må ikke stille sit hegn dér, hvor det står for den anden. Selv om den ene har sat sig hegn inden på sin egen grund. Grundejeren har sendt en skriftlig henvendelse og vil gerne have et skriftligt svar, der kan vises til naboen

.

2.4. Owes mobiltlf. Står på Krak – Det skal slettes. Det tager Bjarne sig af.

 

3. Meddelelser fra interne udvalg

 

3.1. Økonomiudvalg

3.1.1. Status – v. Leon. – Vi har først fået regnskabet i dag, så Leon sender os en redegørelse senere, når han har gennemgået det.

 

3.1.2. Borde – Leon tog kontakt til Ojega og bad om at hente bordene, og de hentede de 10 borde, der skulle retur. Nu vil Ojega også have de 4 borde, der var defekte, og som de udskiftede uden af tage de gamle retur. Det får de ikke, og i øvrigt er de forsvundet, vi har kun 10 borde nu. Vi afventer afregningen fra Ojega. – Pernille har fået en kontakt til et service-firma, hvor vi kan få rabat på opal tallerkener. Man kan bestille over internettet.

 

3.2. Personaleudvalg

3.2.1. Samtale – lukket sag.

 

3.2.2. Bettina ansat – Betina er ansat 22-8-08 som driftleder, men hun har ikke fået sin kontrakt endnu. Det får hun hurtigt. Hun skal have et varmemester- og skærekursus i løbet af vinteren. Vi skal sikre os, at hun stadig kan være ansat efter den overenskomst, vi har brugt hidtil.

 

3.2.3. Bente skal snart have sin årlige personalesamtale med Leon og Pernille.

 

3.3. Varmeudvalg

3.3.1. Status vandtab v. Bjarne – Intet vandtab! Godt vi har fået nye rør.

 

3.3.2. Fjernvarmearbejde – Lige i dag er det afsluttet. Der har været gennemgang med Sehested. Nogle haner skal drejes og noget isolering mangler, men de er blevet ordnet. Asfaltfolket har lagt asfalt over en brønd, men det bliver ordnet. Asfaltarbejdet var noget forvirret, fordi arbejdet overgik til nye folk i en lang række. Pernille har orienteret rigtig mange folk. Mange grundejere er tilfredse med det pæne resultat. Bumpene er ikke i orden, nogle er for høje og ét er for lavt. Der skal være møde om det i morgen, og bumpene skal gøres i orden. To brønde kunne man ikke hæve eller sænke, så de skulle udskiftes med flydebrønde. Disse brønde kan justeres – Jørgen har sat bedkanter op. Han har store problemer med en lunke i SF-stenene v. Bøg 14. Kim har haft ledningskort med, som vi kan sende til Rambøll og få opdateret vores kort. – Firkanter og endegavls beplantning kommer til at gå på det nye budgetår- det har ingen praktisk betydning.

 

 

3.3.3. Varmemøde, Ista – Bjarne har talt med Ista. Den sædvanlige kontaktperson er holdt op. Ista vil gerne have et brev, hvor vi udspecificerer, hvad vi har brug for at holde møde om.

 

3.3.4. John C’s oplæg – Jan og John har været hos grundejer angående deres gulvvarmemåler. De her fået en kopi af regningerne for måleren, der er leveret af Ista! – John vil gerne lave forarbejdet til undersøgelsen af deres varmeforbrug. Hans materiale skal sendes til varmeudvalget. Resultatet skal så forelægges for bestyrelsen.

 

 

3.3.5. Ishøj Varmeværk. Bjarne venter på en mail fra Tom, og så skal de have et møde om det nye alarmsystem.

 

3.4. Ansøgningsudvalg

3.4.1. status

 

3.4.2. Ejendomsbesigtigelser, penge først. – Ejendomsmarkedets krise har ramt os. Sælger vil ikke betale for besigtigelsen før der er en seriøs køber. Derfor bliver huset først besigtiget, når vi har modtaget gebyret.

 

3.5. Vedligeholdelsesudvalg

3.5.1. Regnvandsbrønde. – Sydslam skal rense regnvandsbrøndene. 159 kr. pr. brønd og 1000 kr pr. tons, de kører væk. Det er både brøndene i parkeringspladser og på stierne.

 

3.5.2. Skabe til varmecentralen/oprydning, Jan. – Pernille har fundet ud af, at man godt kan få skabe specialdesignet, men det er ret dyrt. Pernille har talt med Jimmy/Kenneth. Vi har brug for 4 skabe 1 m bredde og 1m dybe, samt 4 skabe 80 cm bredde, 40 cm dybe. Skabene skal have skydedøre med ophæng. Vi skal have et tilbud hurtigt, så centralen kan være pæn til vores julemarked. Vi skal også have nogle transportvogne til bordpladerne – Jan skal lede efter klapstole og lette borde på nettet.

 

3.5.3. P-skilte – Skiltene var forkerte, men kommunen havde godkendt dem. Frank havde et skilt med, som er godkendt, men ikke var særlig godt. Det var sort med hvid skrift og intet minus-parkering-symbol. Frank prøver at finde et bedre forslag. Regningen ser vi på til den tid.

 

 

3.5.4. Bøgelunden – Ukrudt. Kommunen er meget uvillig til at ordne bedene. Dvs. det er ikke Park og Vej men politikerne, der ikke vil betale det. Hvad gør vi? Vi er ikke interesseret i at få lagt græs langs med stamvejen – Vedtaget: Hvis vi får afslag beder vi om et møde med Bent Skov og Ole Horskær, hvor vi beder dem om at holde kontrakten med beplanting på stamvejene. Vi skal samtidig cleare sagen med vores advokat. Hvis kommunen ikke kan/vil holde kontrakten, så vil vi have vores udgifter i de 10 år tilbage. Det kommer til at dreje sig om 500.000 kr.

 

3.5.5. Asfalt, stamveje – Der er problemer med opkørslerne til de nyrenoverede stamveje. Frank P. fra Park & Vej har set på sagen, så det skulle blive ordnet.

 

3.5.6. Beplantning – Grøn Entreprise er gået i gang. Endebeplantning ved Gran139. GE her fjernet SF stenene for at anlægge et bed med graffitiværn, men husets fundament går ud fra huset, så der ikke kan laves et normalt bed. Det kunne være en løsning at lave et højbed. Det skal selvfølgelig etableres med fugtspærrer.

Vi beder dem om tilbud på endegavls beplantning. Der er mange mulighed for firkant arealerne. Betina havde en god ide, nemlig frugttræer, fx æbletræer med ribsbuske forneden og flis som bunddække. Vedtaget. Det gør vi.

 

 

3.6. Intern IT og Kommunikation udvalg

3.6.1. Nye pc’ere, back-upløsning mm. – Der er bestilt en pc til Bente med hjælp fra Jacob. Han er i gang med en back-up løsning, der skal køre en gang om ugen. Betina får Bentes gamle pc – Vi havde en diskussion om IT interesse og hvad bestyrelsen i det hele taget skal lave. Det er vigtigt, at alle tager del i arbejdet, men det er også vigtigt, at vi hver især laver noget, vi synes er interessant – Jan undersøger hvilke muligheder, der er for hjemmesider. Som vi kan tage stilling til på næste møde.

 

4. Særlige opgaver

4.1. Renskrivning af Hvidbogen/mapper

4.2. Sortering af arkiv

 

5. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

5.1. Fastelavnsudvalg

5.1.1.

 

5.2. Legepladsudvalg

5.2.1. Vedligeholdelse i gang sat. Mandskabet er i fuld gang med at oliere. Når Noles har håndværkere herovre på Sjælland, foretager de reparationerne på fuglerederne.

 

5.2.2. Sandkasser? Der kommer en smed og ser på de sandkasser, der ruster.

 

5.3. Sommerfestudvalg.

5.3.1. Glas-Hans har meddelt at der er booket musik… Surprise

 

6. Eventuelt

7. Jettes forslag til Standardprojekt: Hegn ved enderækkehuse – Forslaget skal justeres

 

8. Ukrudsdæmpende belægning foran skel. Jan har været rundt i bebyggelsen og har set på det. Der skal laves et standardprojekt, der går ud på en bestemt flise eller stentype og hvilket areal det må ligge i.

 

 

Mødet sluttede 22.27

 

Ref Jette Malling

0

Din varekurv