Ikke-kategoriseret

Kontoret holder desværre lukket!

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken 15. november 2023   Kontoret holder desværre lukket!   Aflevér post i postkassen, eller send en mail.   Vedr. parkering/brugsret og eller tomrør: Aflevér dit stamdataskema, så får du en kuvert i din postkasse, med en aftale som skal underskrives og returneres.   Har du spørgsmål må du sende en […]

Nyhedsbreve & referater

Her finder du links til alle nyhedsbreve og referater, der omhandler den nye affaldsordning.   Nyhedsbrev 2018-03 Nyhedsbrev 2018-02 Beslutningsreferat af af Generalforsamlingen den 28. november 2017 Nyhedsbrev 2018-01 Formandens beretning 2017 Indkaldelse til generalforsamling 2017 Nyhedsbrev 2017-11 Nyhedsbrev 2017-10 Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 20. juni 2017 Nyhedsbrev 2017-09 Nyhedsbrev 2017-08 Nyhedsbrev 2017-07 Nyhedsbrev 2017-05 […]

Om Strandgårdsparken

Om bebyggelsen Strandgårdsparken blev opført i perioden 1971-1973 og bestod i starten af 490 ens gårdhavehuse, hvortil der i midten af 1970’erne kom yderligere 25 huse, så det samlede antal huse er 515. Husene fordeler sig  omkring 29 gårde og er opdelt i 7 lunde; Bøgelunden, Egelunden, Elmelunden, Poppellunden, Tjørnelunden, Granlunden og Fyrrelunden.   Bebyggelsen […]

Indkomne forslag til Generalforsamlingen 2005

Som nævnt i Nyhedsbrev 2005-04 bringes her til grundejernes orientering modtagne forslag til Generalforsamlingen 2005. Opmærksomheden henledes på, at de her offentliggjorte forslag er modtaget indtil den 29. september 2005, samt at bestyrelsen ikke har taget stilling til de modtaget forslag, de er lagt på som de er modtaget. Ifølge vedtægterne kan der indleveres forslag […]

Skitser over legepladser

  Gård 1 Klik på illustrationen, og få tegningen visti pdf-format.   Gård 2 Klik på illustrationen, og få tegningen visti pdf-format.   Gård 3 Klik på illustrationen, og få tegningen visti pdf-format.   Gård 4 Klik på illustrationen, og få tegningen visti pdf-format.   Gård 5 Klik på illustrationen, og få tegningen visti pdf-format.   Gård 6 – Rettet, endelig […]

Referat fra legeplads-fællesmødet den 18/1-2004

Fællesmøde om genopbygningen af legepladser 18. januar 2004.   Til deltagelse i mødet var fremmødt 42 deltagere fra 20 legepladser, 7 af udvalgets 9 medlemmer samt bestyrelsens formand og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.   Udvalget havde til mødet opstillet følgende dagsorden: Præsentation af de 3 udbydere, som udvalget havde arbejdet med, sluttende med udvalgets anbefaling, Pause, […]

Indkaldelse til legeplads-fællesmøde 18/1-2004

Til grundejerne i Strandgårdsparken.   16. december 2003     Retablering af legepladserne.   På generalforsamlingen den 24. november fik udvalget opbakning til et forslag om samtidig retablering af alle 29 legepladser i en samlet løsning, idet retableringen dog selvfølgelig skulle være baseret på grundejernes egen medbestemmelse. Til retableringen blev afsat en samlet maksimal budgetramme […]

Legepladsforslag :: generalforsamling 2003

Bilag 12.1 – Beslutningsforslag angående foreningens legepladser. Det samlede Legepladsudvalg har indstillet følgende til bestyrelsen:   Indstilling. Legepladsudvalget har i sit møde 6. oktober 2003 besluttet at indstille til bestyrelsen, at denne til den førstkommende ordinære generalforsamling, fremlægger forslag til renovering af bebyggelsens 29 legepladser, idet udvalget henstiller, at   forslaget bygger på de, i […]

mere om TV

Dansk Kabel TV har udsendt et brev med oplysninger om tilmelding, programpakker mm. Brevet er dateret 22.feb.2010, og indeholder bla. en tilmeldings/ændringsfrist pr.28.feb.2010. Se venligst bort fra dette, da det ikke er hvad Ishøj Kommune er blevet lovet. Vi afventer nærmere fra Ole Bjørstorp, og så snart vi ved mere, får i det at vide. […]

Vurdering af gårdene

Gennemgang af gårde og legepladser.       GÅRD 1 Mangler almen renholdelse og vedligeholdelse.   GÅRD 2 Mangler almen renholdelse og vedligeholdelse. Nyt bord-/bænksæt.   GÅRD 3 Mangler almen renholdelse og vedligeholdelse.   GÅRD 4 Mangler almen renholdelse og vedligeholdelse.   GÅRD 5 Fremstår alment renholdt og vedligeholdt.   GÅRD 6 Mangler almen renholdelse […]

Vinderen er…

Legepladsudvalgets gennemgang i fht ”Flotteste gård” .     Udvalget har foretaget 3 gennemgange og har herunder oplevet eksempler strækkende sig fra manglende, over almen, til særdeles god renholdelse og vedligeholdelse.   Udvalget har sluttelig skullet vælge 3 gårde til præmiering i forhold til konkurrencepræmisserne, men vi er her stødt på det meget store dilemma, […]

Skitser over legepladser

        Gård 1 Klik på illustrationen, og få tegningen vist i pdf-format.     Gård 2   Klik på illustrationen, og få tegningen vist i pdf-format.       Gård 3 Klik på illustrationen, og få tegningen vist i pdf-format.     Gård 4 Klik på illustrationen, og få tegningen vist i pdf-format.     Gård […]

Wicotec – Voldgiftnævntes afgørelse

Til grundejerne i grundejerforeningen Strandgårdsparken. Som bekendt er sagen mod Wicotec A/S nu afsluttet. Grundejerforeningen fik medhold i påstanden om et stærkt reduceret dækningsbidrag, men fik ikke medhold i påstanden om, at tilbageholdelse var gennemført med rette og at ophævelsen af entreprisekontrakten således var retmæssig. I relation hertil var det afgørende, at de foreliggende skønsrapporter ikke […]

Parkeringsbekendtgørelse (2004)

Til grundejerne Nedenstående bekendtgørelse er hentet på Ishøj kommunes hjemmeside og gengives på grundejerforeningens hjemmeside til almindelig orientering, idet grundejerforeningen er omfattet af bekendtgørelsen. I tvivlstilfælde skal politiet kontaktes. Parkeringsbekendtgørelse Lastbilparkering Det er alene tilladt at parkere lastbiler m.m. natten over på de afmærkede dele af Industibuen. Det er ikke længere tilladt at parkere på Industriskellet. […]

0

Din varekurv