Om Strandgårdsparken

Om bebyggelsen

Strandgårdsparken blev opført i perioden 1971-1973 og bestod i starten af 490 ens gårdhavehuse, hvortil der i midten af 1970’erne kom yderligere 25 huse, så det samlede antal huse er 515.

Husene fordeler sig  omkring 29 gårde og er opdelt i 7 lunde; Bøgelunden, Egelunden, Elmelunden, Poppellunden, Tjørnelunden, Granlunden og Fyrrelunden.

 

Bebyggelsen bestod oprindeligt af udlejningsejendomme, men i 1973 blev Grundejerforeningen Strandgårdsparken stiftet, hvorefter fællesarealer og faciliteter blev overtaget fra bygherren, Danske Fabrikshaller A/S. Ejendommene blev udskilt i matrikler og er siden solgt til grundejere, der har pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

 

Strandgårdsparken ligger meget centralt i forhold til skoler, institutioner, offentlige transportmidler samt indkøbsmuligheder. Bebyggelsen afgrænses mod syd af Ishøj Søpark, der er et rekreativt fredet område omkring Lille Vejleå 

Stisystemet i bebyggelsen er, som i den øvrige del af kommunen, indrettet således, at biler og motorcykler er adskilt fra den gående og cyklende trafik.

Den centrale del af bebyggelsen, samt det meste af fællesarealernes yderbegrænsninger er udlagt som grønne områder. Herunder hører også en lille skov. 

Endvidere findes en velfungerende genbrugsplads.

 

Husene er et-plans vinkelhuse på 117 kvadratmeter med ca. 65 kvadratmeter have. Opføres udestue bliver husarealet 135 kvadratmeter. Til hvert hus hører endvidere brugsret til et udhus.

Husene er bygget i hulmursisoleret beton beklædt med røde sten og med fladt tag, men størsteparten af husrækkerne er siden starten af 1980erne forsynet med 20 graders hældningstag. Tagpladerne er primært bølgeeternit, men også tegl og ståltag findes.

 

Husene er godt og hensigtsmæssigt indrettet, og pladsen er udnyttet optimalt. Det enkelte hus indeholder: entre, badeværelse, gæstetoilet, køkken sammenbygget med stue, bryggers, stor stue samt 3 værelser. Dertil kan komme en udestue.

Der er endvidere mulighed for at udføre en række ændringer på ejendommen, som f.eks.: isætte ekstra vinduer, opføre terrasseoverdækning eller udestue, samt haveskur og udvendigt skralderum.

På grund af sin indretning er husene endvidere meget nemme at gøre handicapvenlige.

 

Gennem tiden har de enkelte grundejere gennemført en række individuelle ændringer i husene således, at de i dag fremtræder med en række forskellige indretningsløsninger.

 

Bebyggelsens indretning indbyder til socialt samvær, hvilket afspejles i et aktivt foreningsliv, som bl.a. omfatter fastelavns- og sommerfester samt Strandgårdsparkens hjemmeside.

Der er i gårdene tradition for at gå sammen om fælles praktiske opgaver, som f.eks. vedligeholdelse af fællesarealer omkring gårdens legeredskabsareal. Og erfaringen har vist, at er man indstillet på at give bare et mindre bidrag til fællesskabet, står man aldrig alene med sine problemer i Strandgårdsparken.

 

Bebyggelsens beboere er sammensat af både ældre og unge. Mange unge køber hus i Strandgårdsparken som et ”springbræt” til et parcelhus, eller fordi de selv boede her som børn. Mange ældre, som finder sit parcelhus for stort, køber hus i bebyggelsen. En del af disse har endog boet i Strandgårdsparken tidligere og vender således tilbage. Det er ikke ualmindeligt, at 2 – og endog 3 – generationer i samme familie bor i hvert sit hus i Strandgårdsparken.

0

Din varekurv