Referat fra legeplads-fællesmødet den 18/1-2004

Fællesmøde om genopbygningen af legepladser 18. januar 2004.

 

Til deltagelse i mødet var fremmødt 42 deltagere fra 20 legepladser, 7 af udvalgets 9 medlemmer samt bestyrelsens formand og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

Udvalget havde til mødet opstillet følgende dagsorden:

  1. Præsentation af de 3 udbydere, som udvalget havde arbejdet med, sluttende med udvalgets anbefaling,
  2. Pause, som udvalget ønsker benyttet af legepladsrepræsentanterne til at ”summe”,
  3. Vejledende afstemning, idet udvalget ønsker tilkendegivelse på mulig leverandør,
  4. Det videre arbejdsforløb for såvel udvalg som grundejerne,
  5. Eventuelt.

De fremmødte legepladsrepræsentanter blev placeret lundevis.

 

Ad 1   Udvalget præsenterede de 3 udbydere med såvel udlagte brochurer som en mundtlig fremstilling af hver udbyder. De udlagte brochurer gav en bred og varieret mulighed for valg af leverandør, og udvalget gjorde i sin fremstilling rede for de samtaler vi havde haft med repræsentanterne.

 

I fremstillingen gjorde udvalget det klart, at alle 3 udbydere leverer og opsætter efter gældende EU-standarder, og der vil efterfølgende kunne tegnes kontrakt på lovpligtigt årligt tilsyn og på løbende vedligeholdelse. Udvalget gjorde det ligeledes klart, at ingen grundejer må deltage i opsætning af hensyn til leverandørens garantiforpligtelse samt beslutning vedtaget på generalforsamlingen 2002.

Ligeledes påpegede udvalget, at efterfølgende vedligeholdelse af beplantninger, rækværk og grundareal vil blive pålagt grundejerne i den enkelte gård.

 

De plancher udvalget benyttede til fremstillingen var udlagt til legepladsrepræsentanterne.

 

Ad 2  Udvalget fornemmede en meget positiv og konstruktiv ”summen” og levende snak om de udlagte brochurer, men der fornemmedes uenigheder om valg af leverandør.

 

Ad 3  Udvalget bad om en vejledende afstemning og oplyste, at legepladsrepræsentanterne herefter ville blive sendt hjem, alene medbringende materialer fra pågældende leverandør. Udvalget vil i sit efterfølgende arbejde med de 3 udbydere søge at arbejde efter vejledningen, med mindre en fravalgt udbyder markant ændrer tilbud.

 

Legepladsrepræsentanterne stemte med stor majoritet for udvalgets indstilling, fa. Noles.

 

Ad 4  De fremmødte legepladsrepræsentanter blev bedt om at søge kontakt med de øvrige grundejere i hver gård og søge at få udarbejdet et ”gårdprojekt” med baggrund i materiale fra fa. Noles.

 

Hvert gårdprojekt fremlægges i et samlet lundemøde med udvalget, hvori en repræsentant for fa. Noles vil være tilstede. Efter fremlæggelse af gårdprojekterne vil disse blive afstemt i et ”lundeperspektiv” og i forhold til et ”lunde-budget”.

 

Derefter arbejder lunden videre frem til et endeligt besluttende møde mellem udvalg og den pågældende lund. I dette besluttende møde vil der ikke være repræsentant fra entreprenør  tilstede.

 

Plan for denne møderække blev udleveret.

 

Efter de besluttende møder indhenter udvalget endeligt tilbud fra leverandøren og afgiver på den baggrund indstilling til bestyrelsen.

 

Såfremt der skrives kontrakt med fa. Noles senest i løbet af april, garanterer dette fa. at opgaven vil være tilendebragt i løbet af august i år.

 

Ad 5  Udvalget opfordrede gårdene til at fortsætte den meget positive og konstruktive indstilling, til selv at udforme de enkelte legepladser

 

 

Mødet sluttede ca. kl. 16.

0

Din varekurv