Indkomne forslag til Generalforsamlingen 2005

Som nævnt i Nyhedsbrev 2005-04 bringes her til grundejernes orientering modtagne forslag til Generalforsamlingen 2005.

Opmærksomheden henledes på, at de her offentliggjorte forslag er modtaget indtil den 29. september 2005, samt at bestyrelsen ikke har taget stilling til de modtaget forslag, de er lagt på som de er modtaget.

Ifølge vedtægterne kan der indleveres forslag frem til og med den 30. september 2005.

Alle forslag, der modtages indenfor denne frist offentliggøres her på denne side.

 

Forslag 1 – vedrører tilføjelse af farven hvid på havesiden – Klik her –

Forslag 2 – vedrører emballeret affald til genbrugspladsen – Klik her –

Forslag 3 – vedrører ændring til vedtægternes § 15 – Klik her –

Forslag 4 – vedrører vedligeholdelse af udenomsarealer ved legepladser – Klik her –

Forslag 5 – vedrører opsætning af bomme for enden af stier – Klik her –

Forslag 6 – vedrører vedligeholdelses tilskud til legepladser – Klik her –

Forslag 7 – vedrører multibane på gammel boldbane – Klik her –

Forslag 8 – vedrører tilbagebetaling af udgifter for bortkørsel af grus/sand – Klik her –

 


29. september 2005/Bestyrelsen

0

Din varekurv