Indkaldelse til generalforsamling 2009

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

21. oktober 2009

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

mandag den 9. november 2009, kl. 18.30

 

i Strandgårdsskolens festsal.

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

 

3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Skriftlig beretning udsendes til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

– for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009.

Spørgsmål til regnskabet bedes stillet skriftligt senest d.2.nov, hvis man vil være sikker på et uddybende svar.

a) Godkendelse af driftsregnskab

b) Godkendelse af varmeregnskab

 

5. Fastsættelse af kommende års kontingent (1. juli 2010– 30. juni 2011)

Se budget forslag.

 

6. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2010– 30. juni 2011)

Se budget forslag.

 

7. Fastsættelse af rykkergebyr.

Foreslås forhøjet til 141,-kr.

 

8. Valg af udvalg:

 

8.1. Valg af Legepladsudvalg:

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Asger Worm, Tjørnelunden 24, modtager genvalg

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtager genvalg

Peter Larsen, Egelunden 74, modtager genvalg.

Morten Sønderup, Fyrrelunden 33, modtager genvalg.

Leon Axelsen, Bøgelunden 74, opstiller som nyt medlem

Nurten Östurk, Granlunden 76, opstiller som nyt medlem

 

8.2        Valg af Fastelavnsudvalg:

Udvalget ser gerne flere melder sig.

 

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Anne Klitfod, Granlunden 115, modtager genvalg.

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtager genvalg.

Rob Wiegmans, Elmelunden 1, modtager genvalg

Christian Irgang-Dahlin, Granlunden 127 modtager genvalg

Lars Larsen, Fyrrelunden 10, modtager ikke genvalg

 

8.3.      Valg af sommerfestudvalg:

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Jimmy Olsen, Fyrrelunden 2, modtager ikke genvalg

Per Thuesen, Bøgelunden 66, modtager ikke genvalg

Hans Jensen, Bøgelunden 88, modtager ikke genvalg

Peer Larsen, Granlunden 119, modtager ikke genvalg

Elvin Hansen, Bøgelunden 64, modtager ikke genvalg

 

9.     Indkomne forslag:

9.1.  Afskærmning af fortov mod stamveje, standardprojekt.

Indgivet af bestyrelsen, se bilag 1.

 

9.2   Opstribning af p-plads båse

Indgivet af Bo Clausen, se bilag 2.

 

9.3   Ophør af henlæggelser

Indgivet af bestyrelsen, se bilag 3.

 

10.    Valg af Kasserer:

Nuværende kasserer Leon Axelsen Bøgelunden 74, modtager ikke genvalg.

 

11.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

Bent Jacobsen Granlunden 54, modtager genvalg.

Johni K. Nielsen Elmelunden 9, modtager genvalg.

 

12.    Valg af 3 bestyrelsessuppleanter:

Nuværende bestyrelsessuppleanter:

Gitte Elgaard, Egelunden 89, modtager genvalg.

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtager genvalg

Elsebeth Rasmussen, Elmelunden 12, modtager genvalg.

 

13.    Valg af 2 revisorer:

Nuværende revisorer:

Knud Jensen, Egelunden 25, modtager genvalg.

Arne Hansen, Bøgelunden 40, modtager genvalg.

 

14.    Valg af 2 revisorsuppleanter:

Nuværende revisor suppleant Jens Smith, Bøgelunden 80, modtager genvalg

Nuværende revisor suppleant Morten Petersen, Egelunden 5, modtager ikke genvalg.

 

15.    Eventuelt

 

 

Bilag 1

Forslag til standard projekt Generalforsamling 2009.

 

Enderækkehuses opsætning af Afskærmning på Grundejerforeningens areal ud mod parkeringspladsen.

  • Der må sættes Afskærmning ud mod stamvejen, på grundejerforeningens areal fra hushjørne ud til kantsten, ikke over 180 centimeter i højden
  • Der må sættes Afskærmning på 180 centimeter ud mod parkeringspladsen, ikke over 160 cm i højden
  • Hegnet skal være sortmalet
  • Hegnet skal have et udseende, der er præsentabelt

 

Bilag 2

 

Bo Clausen, Fyrrelunden 15 indstiller;

  1. At der opstribes parkeringsbåse i alle gårde, og at der gives brugsret til én bås pr. husstand og at disse afmærkes med skilte. Overskydende båse kan frit benyttes af gæster og husstande med flere biler. Udgiften hertil afholdes af grundejerforeningen.
  2. Det pålægges bestyrelsen at arbejdet udføres senest i budgetår 2010/2011.
  3. Det tillades den enkelte grundejer, at opsætte lås på parkeringsbåsen, såfremt denne er af typen Sesam Privat, udgiften afholdes af grundejeren og evt. skader på belægningen erstattes af grundejeren.

Bo Clausen finder, at problemet med at få en parkeringsplads er stigende, er ofte udsat for, at der ikke er en parkeringsplads når han kommer hjem om aftenen og må derfor parkere i andre gårde. Mange husstande med flere biler(3-4) ikke tager hensyn til andre.

 

 

Bilag 3

Ophør af henlæggelser til sommerfesten

 

Bestyrelsen indstiller:

At der ikke fremover henlægges midler til afholdelse af Sommerfest.

 

Med kun 119 deltagere i dette års Sommerfest, finder bestyrelsen det ikke rimeligt at der fremover bruges 50.000,- kr. af foreningens penge, på en sådan fest.

0

Din varekurv