Wicotec – Voldgiftnævntes afgørelse

Til grundejerne i grundejerforeningen Strandgårdsparken.

Som bekendt er sagen mod Wicotec A/S nu afsluttet.

Grundejerforeningen fik medhold i påstanden om et stærkt reduceret dækningsbidrag, men fik ikke medhold i påstanden om, at tilbageholdelse var gennemført med rette og at ophævelsen af entreprisekontrakten således var retmæssig. I relation hertil var det afgørende, at de foreliggende skønsrapporter ikke støttede grundejerforeningens opfattelse, at der forelå væsentlige mangler ved det udførte entreprisearbejde. Voldgiftsrettens formand udtalte udtrykkeligt, at det var meget dristigt at foretage, de to tilbagehold, der rent faktisk var gennemført.

På det grundlag drejede sagen sig i alvæsentlighed om beregning af dækningsbidraget, hvor foreningen til gengæld fik medhold i et stærkt reduceret dækningsbidrag til Wicotec, begrundet i en gennemgang af foreliggende juridisk litteratur og navnlig foreliggende praksis for såvel domstolene som Voldgiftsnævnet.

Således sammenfattede grundejerforeningens advokat sagen, der hermed er afsluttet.

Voldgiftsnævnets afgørelse findes som pdf fil på dette link klik her

0

Din varekurv