Nyhedsbrev 2003-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

 

 

Nyhedsbrev 2003-002

april 2003

Nyhedsbrevet informerer om :

    1. Information fra Legepladsudvalget

 

På generalforsamlingen den 25. november 2002, blev der nedsat et legepladsudvalg med henblik på istandsættelse af legepladserne i forhold til gældende standarder.

Baggrunden for nedsættelsen af udvalget var en rapport indhentet af bestyrelsen – en rapport, der meget klart påpegede nødvendigheden af indgreb, af meget forskellig karakter på de enkelte legepladser.

Det nedsatte udvalg har siden arbejdet med at få skabt overblik, dels over gældende standarder i forhold til arten af legeredskaber og underlag, dels over ansvarsforhold ved renovering og/eller udskiftning. I den forbindelse har udvalget også skullet tage hensyn til størrelsen på den enkelte legeplads. For at få disse lovgivningsforhold på plads har udvalget bl.a. benyttet en ekstern konsulent.

Vi er nu klar til at tage det første skridt.

Umiddelbart efter påske indleder vi – bestyrelse og udvalg – sammen med den samme konsulent en ny gennemgang af de enkelte pladser, for at få et sammenligningsgrundlag i forhold til den tidligere rapport. Der vil ikke blive udsendt yderligere orientering om, hvornår vi er på den enkelte plads.

Under denne nye gennemgang vil der hurtigst muligt blive taget stilling til fjernelse af

  • fastmonterede redskaber, der i den tidligere rapport er karakteriseret som kassable eller uforsvarlige, og som igen vil få samme bedømmelse,
  • redskaber af enhver art, indkøbt i byggemarkeder, og opsat uden foreningens medvirken, idet bestyrelsen ikke kan tage ansvar for sådanne redskaber, der aldrig vil kunne opnå godkendelse i forhold til gældende standarder,

Der vil endvidere blive foretaget optegnelser over udstikkende søm, skruer, bolte og lign. fra redskaber, der også ved denne gennemgang, bedømmes som bevaringsværdige. Derefter udarbejdes der en plan for reparation af disse.

Arbejdet i forhold til ovenstående, vil i videst muligt omfang søges udført internt i foreningen. Hvor dette ikke er muligt, vil der blive benyttet ekstern entreprenør.

Når vi så i udvalget, efterfølgende, har fået det samlede overblik over alle pladser, kan vi begynde at arbejde på de fremtidige muligheder for legepladser i foreningen.

Ovenstående er modtaget fra udvalget, og udsendes som det er modtaget. Bestyrelsen vil gerne give udtryk for, at udvalget i denne fase, har gennemført et flot stykke arbejde, med stort engagement.

 

Med venlig hilsen

p.b.v

Birger V. Nielsen

formand

0

Din varekurv