Referat af bestyrelsesmøde 11. april 2011

 

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.11. april 2011 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

Afbud:

Kaffe/Te: hvem melder sig? Gitte

Dagsorden:

 

  1. 1.      Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1.   Ref. af 14. marts-nej

  1. 2.      Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1.   Møde med kommunen vedr. gebyrer, generalforsamlingsbeslutninger, beplantning stamvejene? Gitte? – Hans fra kommunen er ikke interesseret i at holde et møde med os, hvis vi ikke uddyber emnerne væsentligt mere, end vi har gjort. Vi vil meget gerne have et dialogmøde med kommunen, men hvis vi skal uddybe vores punkter mere, vil det tage meget af vores tid. Gitte tager kontakt til Hans igen, og uddyber vores punkter lidt mere. *Punktet Dobbelt skralderum. Kommunen har godkendt forslaget inden generalforsamlingen, med den betingelse, at forslaget blev vedtaget på generalforsamlingen.* Punktet Filsning af terrassemur. Vi vil gerne have at vide, om grundejerne evt. må bruge flere farver på væggen, fx murstensrødt. *Punktet Ovenlys er et helt klart punkt. *Punktet Manglende beplantning af stamvejene. Kommunen kan ikke bare undlade at tage stilling til, at aftalen var, at Bøgelunden skulle beplantes, men at de i stedet har sået græs. Vi har så betalt for nogle planter, som vi ikke fået. *Punktet Gebyrer for opførelse af skure osv. Det er et vigtigt punkt ift. om grundejerne overhovedet anmelder deres projekter, når det er blevet så dyrt. *Punktet Affaldssortering kan ikke klares pr korrespondance. Det er et punkt, man bliver nød til at være i dialog om. *Punktet Fodgængerfelt er også et vigtigt punkt. De ansatte i kommunen har hidtil påpeget, at man skal benytte stien ved søen. Men det har flere gange i vinter været umuligt pga. oversvømmelse at tunnellerne.

2.2.   Bestyrelsens sommerferie – Der er åbenbart kun Gitte, der har sommerferie i år

2.3.   Oversigtskort, se fortryk ved mødet – Det nye kort er flot og mere overskueligt end det gamle. Med mange fine detaljer. Kortet får vi elektronisk, så personalet kan plotte brønde og lign. Ind på kortet, når de har brug for det

  1. 3.      Meddelelser fra interne udvalg

3.1.   Økonomiudvalg

3.1.1.      Status – v. Stella. – Det har været en billig måned, så der er ingen særlige bemærkninger

3.1.2.      Restancer – Varmeregnskabet er afsluttet – Sag om gebyrer og a conto bidrag. Vi har opkrævet de sædvanlige gebyrer og a conto bidrag af den gamle ejer. Sælger og køber har imidlertid indgået aftale om forbrugsafgifter ved brugsret fra 1.10. Men det er os uvedkommende idet vedtægterne foreskriver, at det er ejeren vi afregner med. Dvs. at mægler og køber skal underskrive et dokument over for os, om at de hæfter for varmeforbruget fra 1.10. selvom de først overtager huset fra 1.2.

– Sf sten manden har stadig ikke betalt de penge, han skylder os. Han er indstillet til fremstilling af politiet i fogedretten.

3.1.3.      Lad os høre om investeringer/placering af kapital – Renten er jo steget! – Banken foreslår os at være forsigtige investorer af obligationer. Kursen er høj og renten er lav. Stella ville købe noget til 4-5% under kurs 100. Dette er en lang obligation, det indebærer større risiko for kurstab. Stella forestiller sig, at vi kunne få 30.000 mere på en mill. Nu har vi igen fået nye aftalekonti, og dem skulle vi måske beholde året ud. Situationen er lige nu sådan, at renten højt sandsynligvis vil stige mere og mere. Der sker jo meget ude i verdenen. – Vedtaget: Vi afventer situationen, og ser hvordan udviklingen bliver

3.2.   Personaleudvalg

3.2.1.      Sommerferie på plads.- Personalet har selv fundet ud af ferieplanen. Kontorass. holder i uge 30 og 2 uger uden for skolesommerferien

3.2.2.      Ny timeløns ansøger – Han har fået at vide, at vores personale kontakter ham, hvis vi har brug for ham.

3.3.   Varmeudvalg

3.3.1.      Status vandtab v. Bjarne – 2,4 kubik. Lidt mere end vi plejer. Men Betina har opdaget en utæt hane, som de har skiftet. Grundejerne har også haft mange reparationer i den forløbne måned

3.3.2.      Brev til årsaflæsningen? Bjarne+ Pernille skal skrive et brev

3.3.3.      Termografering af gulv

3.3.4.      – Bjarne fik lov til at termografere hele huset. De her gulvvarme i stuen, der ikke er i brug. Så har de en el-gulvvarme i udestuen, som de opvarmer den med. Det er ikke tilladt at have el-gulvvarme i en udestue, for så er det en tilbygning og ikke en udestue. Der må ikke findes en fast varmekilde i en udestue. Jette orienterer kommunen

3.3.5.      Ændret forretningsgang – Brunata – Vi havde aftalt med Brunata, at grundejerne selv skulle henvende sig til dem, når de skulle have aflæst deres varme. Men efter to måneder har Brunata ikke meldt tilbage til grundejerne. Bjarne skriver til Brunata, at fra nu af skal alt korrespondance gå gennem kontoret. Så har vi styr på, hvilke grundejere, det handler om, og hvor længe sagen varer. Samtidig skal grundejerne melde til kontoret, når de henvender sig til Brunata. Det kommer til at stå i et nyhedsbrev. Brunata er i Greve kommune hver tredje uge, og så kan de køre til Strandgårdsparken samtidig

 

3.4.   Ansøgningsudvalg

3.4.1.      status – En grundejer har en overdækket terrasse, som han har planer om at rive ned og erstatte med en udestue, derfor er han ikke interesseret i at betale det høje gebyr for godkendelsen af terrassen. – (Foreløbig vedtaget). Vi vil gerne give grundejeren frist til 1. september 2012, men må vi det? Jette ringer til Anja Carlslund og clearer sagen – To grundejere skal have breve om godkendelse

3.4.2.      Farver – vi venter med farverne, kommunen har ikke fået referatet fra generalforsamlingen endnu

3.5.   Vedligeholdelsesudvalg

3.5.1.      Hundelorte skilte ved Lundestien – Skiltet var væk, men nu er det der igen. Mystisk – Tænk over til næste møde, om vi måske kunne have et bedre skilt, eller vi kunne lave en happening, eller noget helt andet. Der er et stort problem, med de hunde, der løber løse rundt på Lundestien

3.5.2.      Mudder ved Elm/Pop – Vi ser på det på markvandringen

3.5.3.      Tilbud port på centralen, se bilag. – Vedtaget: Porten skal have en fjernbetjening. For det første skal porten have en sikring, så den ikke falder ned i utide (det er påbudt ift. arbejdsmiljø reglerne), og for det andet er det irriterende for personalet, at de skal ud og ind af traktoren og åbne eller lukke for porten.

3.5.4.      Tilbud murværk, centralen, se bilag. – Det handler om en jerndrager på centralen, der ruster, og rusten løber ned og ødelægger det, der er nedenunder. Det kan laves kosmetisk, eller det kan laves grundlæggende. Der er ingen fare for nedstyrtning. Vedtaget. Vi får det lavet grundlæggende, og budgettet deles mellem drift og varme. Men først tjekkes vores forsikring

3.5.5.      Skurgangstage, gård 12, 17, 21. – Vi har fået tilbud fra IcoPal. Flere skurgange har vand igennem tagene. Regningen kan godt gå på næste års budget

3.5.6.      Rep. af p-pladser. 9.600 eks moms. Der var nogle slemme huller, der blev nød til at blive repareret

3.6.   Intern IT og Kommunikation udvalg

3.6.1.      Vi har fundet én, der sørger for opstart af ny hjemmeside sammen med et tidligere bestyrelsesmedlem? Skal debat forummet være inddelt i emner? Fra nu af skal det være Jette og de to førnævnte, der skal stå for etableringen af hjemmesiden. Mændene står for det tekniske, og Jette står for emnerne

3.6.2.      Databasen er ved at være der

  1. 4.      Særlige opgaver

4.1.   Sortering af arkiv

 

  1. 5.      Meddelelser fra eksterne udvalg

 

5.1.   Fastelavnsudvalg

5.1.1.      Evaluering, samt oplæg til noget helt nyt… Skal vi holde hele arrangementet på Strandgårdsskolen? Og meget andet.. – Pernille, Jette og Christian (fastelavnsudvalget) holdt et møde i marts. Fastelavnsudvalget vil gerne holde næste fastelavn på Strandgårdsskolen. Udvalget har ønsker om mere kommunikation. hele. På Vibeholmskolen har de haft problemer med fx el tilslutning og pedellen, der decideret modarbejdede dem. Der har også været problemer med kommunikationen mellem fastelavnsudvalgte og bestyrelsen, men det skal blive bedre med Jette som kontaktperson. – Vedtaget: Fastelavnen skal næste år holdes på Strandgårdsskolen. Det bliver både tøndeslagning og underholdningen, dvs. vi ikke skal være på centralen heller. Der får vi både salen og kantinen, så gæsterne kan sidde på stole ved borde og hele arrangementet incl. Tøndeslagning kan være indendørs. Det er også meget nemmere at få børnene klædt ud, når de ikke skal have flyverdragter indenunder fastelavnstøjet. Der er også mange som ikke går videre fra centralen til skolen, så vi mister også mange deltagere under vejs. Det eneste kedelige er, at vi har en lang tradition med at slå katten af tønden på centralen. Den tradition bryder vi nu med, forhåbentlig til glæde for forældre og børn.

Dette år var der mange fastelavnsarrangementer, fx i Waves. Derfor er det en god ide, at fastelavnsudvalget i november måned tjekker, hvad tid på dagen de forskellige holder deres, så fastelavnsudvalget kan lægge deres tidspunkt anderledes. – Stella tænker over, om fastelavnsudvalget kan henlægge nogle penge. – Fastelavnsudvalget ville gerne have en grill-pølse-stege-plade.

5.2.   Legepladsudvalg

5.2.1.      Forårs gennemgang – Legepladsudvalget finder snart en dato for gennemgang. Betina og Peter har været ude og se sig lidt omkring.  

 

5.3.   Sommerfestudvalg.

 

  1. 6.      Eventuelt

6.1.   Bestyrelsesarrangement, 19.5. fandt vi ud af hvor? – Pernille lægger hus til. Vi griller eller sådan noget

 

Mødet sluttede 22.00

Referat Jette Malling

0

Din varekurv