Nyhedsbrev 2008-03

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken 

 

31.3. 2008

Nyhedsbrev 2008 – 03

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Brand på genbrugspladsen
  2. Ny varmemester ansat
  3. Fjernvarmearbejdet
  4. Nye regler for affaldssække
  5. Parkering
  6. Loppemarked
  7. Kontoret holder lukket
  8. Bestyrelsen her og nu

 

1. Brand på genbrugspladsen.

Fredag aften blev der sat ild til vores pap – container. Containeren udbrændte, og skurvognen blev lettere beskadiget. Samtidig blev lågen til pladsen beskadiget, da brandvæsnet skulle ind. Vi har jo været heldige indtil nu, set i lyset af hvor mange brande der har været i Ishøj de seneste måneder. Vi kan dog gøre vores for, at forebygge; undlad at henstille brandbare emner fx op ad pladsens hegn. Ser du mistænkelige personer, så ring hellere én gang for meget end én gang for lidt til politiet.

 

2. Ny varmemester ansat.

Bestyrelsen har ansat Benny Koefoed pr. 1. april, som ny ledende varmemester. Benny er 45 år, har mange års erfaring, og forskellig uddannelse/kurser indenfor området. Vi glæder os meget til samarbejdet.

 

3. Fjernvarmearbejdet.

Dd. påbegyndes gravearbejdet ned gennem plænen, langs Lundestien, ned til skoven. Specielt hundeejere skal være opmærksomme, og holde deres hunde i snor, da der ellers vil være risiko for, at hundene falder i udgravningen. Arbejdet medfører også, at det ikke længere er muligt, at komme gennem passagen for enden af Egelunden, ud mod Lundestien.

 

4. Nye regler for affaldssække

Ishøj Kommune har nu besluttet, at genbrugspladserne kun må modtage affald i gennemsigtige poser/sække. Det besluttede vi allerede for 2 år siden, men nu er der ingen kære mor længere. Affald i andre sække modtages ikke, ellers skal sækken tømmes og sorteres på stedet. Ordningen er gældende fra 1. april.

5. Parkering.

På forespørgsel skal vi præcisere, at p-skiltene som nu er opsat, skal forhindre udefrakommende i at parkere på vores område. Man skal derfor ikke henvende sig til politiet blot fordi man ser en ukendt bil – det kunne jo være naboens gæster. Ser man dog personer parkere, for så at forlade bebyggelsen vil det være oplagt, at kontakte nærpolitiet.

 

6. Loppemarked.

Sig nærmer forår og sommer, og dermed foreningens årlige Loppemarked. Dette finder i år sted søndag d. 18. maj kl.10 – 14. For gratis stadeplads kontakt kontoret.

 

7. Kontoret holder lukket.

Kontoret holder lukket i dag, samt hele uge 16 (14. – 18. april)

 

8. Bestyrelsen her og nu

Vi har haft mere end travlt med fjernvarmearbejdet, og følgevirkningerne heraf, fx adskillige kabelbrud. Vi har undervejs skullet tage stilling til mange ting, bla. nedgravning af kabelrør til terrænbelysningen osv. Dertil kom endnu en stor fjernvarmelækage. Vedtægterne er endelig kommet i trykken, og omdeles sammen med dette nyhedsbrev.

Onsdag d. 2. april har vi markvandring, hvor vi kigger på foreningens anlæg, og tager stilling til fremtidige arbejder. D.10. april har vi vores årlige møde med Ishøj Kommune, hvor bla. udvidelse af Genbrugspladsen skal drøftes.

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv