Referat af bestyrelsesmøde 4. marts 2008

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

Afbud: Ingen

 

Kaffe/Te: Johni

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1. Ref. af 5.2. og 17.2.? – Underskrevet.

 

2. Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1. Ingen

 

3. Grundejer – klage over genbo. – En nabos lampe og parabol generer hende. Vi sender grundejeren et brev, hvor der står, at de skal sætte parabolen lovligt, samt et brev til klager om – i første omgang at henvende sig til genboen vedr. den generende belysning.

 

Grundejer – parkering – Grundejeren får et brev fra Pernille, og der kommer til at stå noget om parkeringsreglerne i næste nyhedsbrev.

 

Grundejer – varmeproblemer – Der er slam i grundejerens varmtvandsbeholder. Vi vil bede grundejeren præcisere, om det drejer sig om hendes brugsvand eller om det er i foreningens system. Hvis det er under vores ansvar, skal vi afhjælpe problemet

 

Div. Indkøb – Bente har fundet nogle fine, billige ringbind. De har både forlomme og ryglomme. Hun har også fundet mapper til arkivet, og metal-arkiv skabe. Vedtaget: Vi køber 3 skabe og mapper til henholdsvis arkiv og hvidbog.

 

Pernille køber forskelligt værktøj mm til mændene

 

4. Meddelelser fra interne udvalg

 

4.1. Økonomiudvalg

4.1.1. Status – v. Leon.- Regnskabet som helhed ser flot ud. Samlet set er vi under budgettet. Kommunens varmeopkrævning for marts er på plads, men vi har ikke fået pengene for containerpladsen endnu. Vi har det samme antal skyldnere, og der er en tvangsauktion i grundejerforeningen.

 

4.1.2. Borde/Stole – Der er aftalt levering af nye borde og stole. De skulle været kommet i morgen, men stolene er desværre i restordre et stykke tid. Firmaet vil have stole og borde fra 2. sending tilbage, men ikke den første sending stole, da de er for dårlige til at kunne bruges. Firmaet skal hente deres varer inden en bestemt dato, ellers får de dem ikke. Og så skiller vi os af med dem, for vi har ikke plads til alle de stole.

 

4.1.3. Penge overflyttet? – Pengene er overflyttet til en særlig forrentet konto. Vi får 60-70.000 kr. i ubudgetteret rente indtægt.

 

4.2. Personaleudvalg

4.2.1. Samtale med Maher 5.3. – Pernille og Bjarne skal have MUS samtale med Maher

 

4.2.2. Ansøgere, ledende varmemester. – Der er kommet 8 ansøgninger. 6 er indkaldt til samtale torsdag d. 6. marts. Vi beder den heldige deltage i markvandringen 2. 4. så han kan møde bestyrelsen og se området.

 

4.3. Varmeudvalg

4.3.1. Status vandtab v. Bjarne – 16.8 m3 i februar måned. Det er mindre end i januar måned, men stadig alt for højt. Lækagen er nu lukket og vi forventer en markant nedgang i spædevandet.

 

4.3.2. Fjernvarmearbejde – Søndag var tankene pludselig tomme, så vi fik alarm fra varmeværket, og en smed blev tilkaldt. Brøndene blev set efter, om der var en læk, men der blev ikke fundet nogen. Så blev der lukket nogle grene af, så trykket i Elmelunden kunne blive normalt. Det samme i Granlunden. Bjarne og smeden gik ned til Egelunden 71-73, hvor jorden omkring kloakrøret/regnvandsbrønden var faldet sammen. Lækket var dér. Dvs. vandet kom ud inde under huset. Vandet er heldigvis ikke trængt ind i selve huset. Hele rækken fik lukket for varmen. De har fået varmen igen mandag aften.

 

Nu var der problemer med at få hældt spædevand på, det ville ikke fungerer. Så blev der igen tilkaldt hjælp.

 

Varmeværket tilkaldte bestyrelsen 12 timer efter at de opdagede lækken. Og den person, der havde sagen, havde ikke forstand på kompressor og ekspansions-beholderen. Der var problemer med en magnetventil, som ikke ville åbne, og en anden ville ikke lukke.

 

Det var et sammenfald af mange uheldige ting, som gjorde at anlægget ikke kunne startes op.

 

Der kommer en person fra Rambøll torsdag morgen ved 8.00 tiden og viser, hvordan det forskellige fungerer.

 

Vi kan få alarmer monteret på vores system, så vi ikke en anden gang komme i samme situation. Alarmen skal gå til varmeværket. Vi får et tilbud på alarmer. Det er ikke særlig dyrt.

 

Alle regninger til udbedring af skaderne går direkte til os. Det bliver konteret varmeregnskabet.

 

4.3.3. Varmemøde – Bjarne har haft et møde med John Christensen og Tommy Olsen. John vil indhente nogle tilbud og komme med dem til næste møde. John har viden om energimålere, og det skal vi bruge, når vi beslutter os for hvilken type målere, og hvilket firma vi vil have fremover.

 

4.3.4. Grundejer betaler ikke for særlig meget varme, og har en udestue, der fungerer som en stue, der er problemer med hans måler på gulvvarmen.

 

Varmeudvalget skal holde et møde med Ista Clorius, om varmeaflæsning. Der er flere uregelmæssigheder, og den årlige aflæsning udføres ikke hensigtsmæssigt ift. hvad vi betaler for.

 

4.3.5. Skabe til centralen, Jan og Leon. – Skabe til udlejningsmøbler. Leon og Jan ser på det sammen.

 

4.3.6. Dong – Entreprenøren gravede forsigtigt, men de har alligevel ramt et bredbåndskabel og et TDC kabel. Kablerne var ikke på de tegninger som entreprenøren fik udleveret, og der lå desværre en stor sten, der også gav problemer.

 

4.4. Ansøgningsudvalg

4.4.1. status – Grundejer får nu sat 2 aflange vinduer i. 2 andre grundejere er ikke færdig til den tid, de skulle have været, men har meldt det-udsættes.

 

Bjarne her rigeligt at lave i øjeblikket, så Bent tager ud og besigtiger sammen med Jan og Johni. Men ikke 3 mænd på samme tid.

 

Der er et par hængepartier, som Bent tager sig af sammen med Jan og Johni.

 

4.4.2. Jette ser på farver på gårdside fra nu af. Vi aftaler med Plan – Byg på næste møde med kommunen, hvor mange sager de kan tage ad gangen.

 

4.4.3. Ejendomsbesigtigelser? – Hvad er lovgivningen ift. besigtigelse af ejendomme ved salg. Skal/må vi gå ind i husene og se på varmeinstallation? Eller er det godt nok, at vi ser på det udefra? Jette undersøger lovgivningen.

 

4.5. Vedligeholdelsesudvalg

4.5.1. Regnvandsbrønde.- Jan har indhentet tilbud fra ISS Albertslund, men det er ikke kommet endnu. Bjarne undersøger Leon P. VI har ca. 60 regnvandsbrønde, på p-pladser, der skal ses efter.

 

4.5.2. P-skilte – Skiltene er endeligt kommet op.

 

4.5.3. Citypark – Vi har fået et tilbud fra Citypark – Nej tak – vi klarer tingene med den eksisterende færdsels og parkeringslov.

 

4.5.4. Mobilmast – VI har ikke hørt mere fra firmaet om mobilmasten.

 

4.5.5. Regnvandsledninger adskilt… I Strandgårdsparken er spildevands- og regnvandsbrøndene adskilt, vi har derfor ikke problemer ift. ny lovgivning.

 

4.5.6. Møde med IK – Mødet med Plan-Byg-miljø, Ishøj kommune torsdag d. 10.4. kl. 17-18

 

4.6. Intern IT og Kommunikations udvalg

4.6.1. Pernille beder Jacob lægge alle vores mange billeder på hjemmesiden – hun har simpelthen ikke tiden, og nu er det billeder fra flere års fastelavn, loppemarked, og julemarked.

 

 

 

5. Særlige opgaver

5.1. Renskrivning af Hvidbogen/mapper – mapperne bliver indkøbt snart. Der skal kun være et billede af standard projekterne og ikke selve beskrivelserne. Det vil blive for omfattende.

 

5.2. Vedtægterne – I A5. De er flotte. Johni og Jette skal folde alle Vedtægterne, fordi det var dem, der ville have formatet i A5! Jan skal være med, for så kan Jette fortælle alt om gamle dage, så tiden på møderne ikke går med det.

 

5.3. Sortering af arkiv – Arkivet er blevet båret ned fra loftet. Vi mødes og sorterer materialet. Vi begynder at sortere materialet søndag d. 9-3 om formiddagen.

 

6. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

6.1. Fastelavnsudvalg

6.1.1. Snarligt møde – Johni holder møde i fastelavnsudvalget onsdag d. 5 marts kl. 19.00. Der skal ses på billetprisen og udgifterne til arrangementet. Johni tager kontakt til Vibeholms grundejerforening ang. evt. samarbejde.

 

6.2. Legepladsudvalg

6.2.1. Gård 22 bøsning – Leon? – Leon kontakter Noles og sender dem et billede af sagen.

 

6.2.2. Gård 18 kantafgrænsning – Jan? – Kantafgrænsningen er som den skal være.

 

6.2.3. Skibsroret er kommet og bliver monteret ved lejlighed.

 

6.3. Sommerfestudvalg.

6.3.1. Hvornår indkaldes til første møde? – Jan indkalder udvalget til møde efter påske.

 

7. Eventuelt

 

Bjarne HPFI relæ – Hvis vi laver dobbeltisolering i alle lamper, kan det tænkes, at vi ikke skal have HPFI. Bjarne undersøger det.

 

Gravemanden Jørgen – Hvis vi får lagt et kabelrør i de udgravninger, de er i gang med nu, er der klart til udskiftning af lamper – god ide, det gør vi.

 

Der mangler lys ved indgangen til Egelunden fra Lundestien. Det kan godt lade sig gøre at sætte en lampe, fordi der kan trækkes ledninger fra Egelunden. God ide, det gør vi også.

 

Fremover bruger vi Jørgens elektriker vedr. kabelrør og udgravninger. Ellers fortsat JP-El.

 

Johni minder om: Husk, Når man får en mail, hvor man står i CC feltet, er mailen kun til orientering, altså ikke behov for respons.

 

 

Mødet sluttede 22.21

Ref Jette Malling

0

Din varekurv