Nyhedsbrev 2017-10

Til
Grundejerne i Grundejerforeningen

Strandgårdsparken

12. oktober 2017

Nyhedsbrev 2017 – 10

 

Nyhedsbrevet
informerer om:

  1. Kontoret holder ferielukket.
  2. Mere om skralderum.
  3. Hærværk og uro på legepladser.
  4. Ordinær generalforsamling 2017.

1. Kontoret holder ferielukket.

I uge 42, dvs. fra d. 16. – 20. oktober holder kontoret lukket pga. ferie.

 

Akutte henvendelser vedr. kloak, fjernvarme og terrænbelysning pga. nedbrud, kan
meldes til foreningens servicetelefon: 76 11 72 82.

2. Mere om skralderum.

I tilbuddet fra Friberg vedr. maling af skralderum, indgik desværre ikke maling
af toppladen.

Prisen for maling af skralderum bliver derfor forhøjet med 125,-kr. Dvs. maling af to –
fags rum koster 375,-kr. og maling af tre – fags rum koster 437,50 kr.

Har du bestilt skralderum med maling skal du kun henvende dig til kontoret, hvis du
IKKE ønsker rummet malet på baggrund af den højere pris. Det er ikke muligt, at
fravælge maling af toppladen, man kan altså vælge at få det hele malet, eller
ikke at få det leveret malet.

 

De små svingstativer til madaffald (rum to), er ankommet. Benytter du ikke
Fribergs tilbud vedr. skralderum, skal du selv afhente et svingstativ på
kontoret. Der er stativer til alle, men der udleveres kun ét stativ pr.
husstand, så vent med, at hente det til du har fået dit nye skralderum bygget,
så er du sikker på, at have alle dele når du skal opsætte det.

 

Ønsker man, at se et færdigt skralderum fra Friberg, kan et sådant ses ved Granlunden
101.

3. Hærværk og uro på legepladser.

En del legepladser har sommeren over været udsat for hærværk, samt været
tilholdssted for flere forskellige grupper af unge mennesker, som ikke har
noget tilhørsforhold til Strandgårdsparken.

 

Nogle unge mennesker sidder blot og hygger sig, men der er også blevet observeret
hashrygning, og tilsyneladende også handel med hash.

Det er naturligvis ikke ønskeligt, at sådanne ting forgår, men grundejerforeningens
legepladser er privat område med offentlig adgang, og som følge deraf kan man
ikke bare sige til folk at de ikke må være her.

 

Vi henviser til, at legepladser er til børn, der leger og alt ophold skal være
under hensyntagen til andre.

Grundejerforeningen har været i dialog med grundejere, Ishøj Kommunes Gadeplans medarbejdere, samt
politiet.

 

Gadeplan har ikke hjemmel til få folk væk fra området, men forsøger via dialog, at få de
unge mennesker på andre tanker, og anvise de muligheder der er i kommunen. Gadeplansmedarbejderne i Ishøj Kommune prioriterer løbende hvor
i byen, de gør mest gavn. Det vil derfor være hjælpsomt, hvis de orienteres via
e-mail: tk@ishoj.dk, når/hvis grundejere oplever problemer med unge i gårdmiljøet,
så de eventuelt kan øge den opsøgende indsats i vores lokalområde.

 

Når der foregår åbenlyse kriminelle aktiviteter, så som hash salg og hærværk, er
det en opgave for politiet. Politiet kontaktes på tlf. 114, og du skal oplyse
sagsnummer 0700-61605-07105-17.

 

Når du orienterer Gadeplan og politiet er det væsentligt at du opgiver tidspunkt,
beskrivelse af de unge(hvilke typer/alder/hvor mange), hvor det er, samt hvad
der foregår.

Grundejerforeningen vil også meget gerne holdes orienteret på e-mail: kontor@strandgaardsparken.dk

4.
Ordinær generalforsamling 2017.

Dette års ordinære generalforsamling afholdes tirsdag d. 28. november på
Vibeholmskolen.

 

De seneste mange år har vi været på Strandgårdsskolen, men det kan ikke lade sig
gøre i år, da gymnastiksalen skal renoveres, og Multisalen derfor bruges til
andre formål.

 

Der er indkommet 8 forslag til forsamlingen, bl.a. vedr. målere på det varme vand,
affaldshåndtering/skralderum, besigtigelse af varmeinstallationer, samt Ishøj
Fællesantenne.

 

Der skal være valg til bestyrelsen mm, og vi vil gerne opfordre til, at man
engagerer sig og går ind i f.eks. bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen søger både
en ny kasserer og et nyt bestyrelsesmedlem. Du kan høre mere om hvad det
indebærer ved at henvende dig til kontoret, så vil bestyrelsen kontakte dig.

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv