Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 20. juni 2017

Til grundejerne i Grundejerforeningen
Strandgårdsparken

 

12. september 2017

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

Tirsdag den
20. juni 2017, kl. 18.30

 

i Strandgårdsskolens Multisal

Dagsorden:

Velkomst ved formand Pernille Møller.

  1. 1.
    Valg af dirigent, samt stemmetællere

Advokat Henrik Dreyer blev valgt som dirigent.

Kim Holm, Fyrrelunden 59 og Ghita Petersen, Bøgelunden
16, blev valgt som stemmetællere.

  1. 2.
    Godkendelse af dagsorden

Henrik erklærede generalforsamlingen for lovlig
varslet og indkaldt.

Der var 172 stemmeberettigede, inkl. 19 fuldmagter til
generalforsamlingen.

  1. 3.
    Fortsat drift af genbrugspladsen.

Formand Pernille, gennemgik de omdelte forslag:

 

3.a:
Genbrugspladsen drives videre af grundejerforeningen.

Til
driften af genbrugspladsen opkræves derfor fremover 40 kr. pr. husstand pr.
måned.


eller:

3.b:
Genbrugspladsen nedlægges.

Såfremt
pkt. 3.b vedtages, behandles pkt. 4.

Der
blev åbnet for debatten og spørgsmål

Spørgsmål
til affaldshåndtering:

Elimar, Elmelunden 4: spurgte om det ikke ville give problemer at stille
affald på vejene ? Pernille svarede, at kommunen ikke mener, det er
noget problem, at stille affald på vejene.

 

Michael Brostrøm, Fyrrelunden 49: Ønskede
at vi koncentrerede os, om hvorvidt genbrugspladsen skal bibeholdes eller ej.

 

Knud Jensen, Egelunden 25: erklærede sig
enig, og meddelte at han gik ind for forslag 3a, da han har lavet aftale med
sin kone, om 40 kr. færre i lommepenge, så der er råd til at betale bidrag til
bevarelse af genbrugspladsen.

 

Herefter
foreslog dirigent, Henrik afstemning og spurgte, om der var nogen, som ønskede skriftlig afstemning. Dette var ikke
tilfældet. Der blev foretaget
afstemning ved håndsoprækning og resultatet blev:

 

172
stemmer: Genbrugspladsen drives videre af grundejerforeningen.

0
stemmer: Genbrugspladsen nedlægges.

 

Dirigent
Henrik erklærede afstemningen for
afluttet og resultatet enstemmigt vedtaget.

 

Punkt 4 bortfaldt.

 

Der
blev spurgt ind til emner under eventuelt. Pernille meddelte, at der ikke var
et punkt, som hed eventuelt på dagsordenen, og der derfor ikke kunne tages
punkter op under eventuelt. Pernille takkede for fremmøde og ønskede alle en god aften i det dejlige vejr.

0

Din varekurv