Nyhedsbrev 2005-05

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

oktober 2005

Nyhedsbrev 2005-05

 

Ændret bestyrelse.

 

Grundejerforeningens formand Birger V. Nielsen gennem snart 3 år har af arbejdsmæssige årsager set sig nødsaget til at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i grundejerforeningen med øjeblikkelig virkning.

 

Formanden har dog tilkendegivet at ville medvirke til udarbejdelsen af oplæg m.m. til den kommende generalforsamling.

 

Bestyrelsen har taget dette til efterretning og har derefter konstitueret sig med den hidtidige næst-formand, Tommy V. Olsen, som fungerende formand frem til generalforsamlingen 28. november 2005. For at yde den fungerende formand så god støtte som muligt har bestyrelsen valgt at konstituere Pernille Møller som næstformand – ligeledes frem til generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen har med tak taget imod den afgåede formands tilbud om at medvirke til at udfærdige indkaldelse og beretning til generalforsamlingen.

 

Med denne meddelelse ønsker bestyrelsen samtidig at udtrykke en stor tak for et formandskab præget af solide meninger og holdninger baseret på stor indsigt i foreningens forhold og god ledelsesstil. TAK !

 

Den ledige plads i bestyrelsen har vi valgt ikke at besætte så tæt på en generalforsamling – det vil nok være at tilbyde suppleanten meget forvirring, idet bestyrelsesarbejdet den næste måned hovedsagelig vil omfatte oplæg til generalforsamlingen.

 

Varsling af generalforsamling.

 

Generalforsamlingen 2005 vil blive afholdt mandag den 28. november. Officiel indkaldelse bilagt dagsorden, beretning, regnskab, budget og forslag ventes omdelt i uge 45.

 

Vor udmelding i sidste nyhedsbrev om indsendelse af forslag og udlægningen heraf på foreningens hjemmeside medførte hele 9 forslag, der nu alle er lagt ud. Som led i en demokratisk proces må en sådan procedure siges at være optimal inden deadline 1. oktober. Bestyrelsen forholder sig nu til disse forslag, hvorefter kommentarerne hertil udsendes med indkaldelsen.

 

Vi håber, at så mange som muligt, kommer til General Forsamlingen, og deltager i behandlingen af forslagene.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

0

Din varekurv