Referat af bestyrelsesmøde 8. november 2005

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 8. november 2005 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

Fraværende:

 

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1.  Ingen referater pt. Fra nu af skal gennemgangen af referatet sendes til hele bestyrelsen og ikke kun til den næste i rækken, da de forsvinder undervejs..

 

  1. Meddelelser fra den fungerende formand

2.1.     Tiden løber hurtig, så derfor har jeg taget den beslutning, at gå i gang
     med trykningen af indkaldelsen, samt alle bilagene. Det er gjort ud fra de

           tilbagemeldinger jeg har modtaget, selv om ikke alle har været kørende

           computermæssigt.           

           Hvis der er noget der skal ændres, så bliver det lavet om.

2.2.          Der er afholdt Julemarked i varmecentralen med overraskende stort fremmøde og succes.

                           

 

  1. Indkommen post

3.2.          Mail – grundejer – fjernelse af opsat afspærring fra Fyrrelunden.

3.2.     Nordea bank – aktiv rente.

3.3.     Invitation til varmeaftagermøde på Ishøj varmeværk d. 8. december 2005

3.4         Pernille har fået en mail fra Ishøj Kommune Teknisk afdeling, Troels Garde Rasmussen

  1. 4.     Økonomiudvalg

4.2.          Status ved Leon. Der er ikke meget at sige til regnskabet, det går efter en ”Snoor”. Vi har fået henvendelse om oprettelse af en webkonto. Vi har i øjeblikket en årlig samlet udgift til giro på 47.000,00. 1-2 -2006 går vi over til et abonnement-service. Derved vil vi spare en del penge og tid. Efter den nye ordning, skal regningerne ikke sendes som girokort, men skal gå over netbank. Vi skal være opmærksom på, hvad det indebærer at oprette en FIK konto. Priser og gebyrer er meget forskellige. Beslutning: Bente undersøger markedet  

 

 

  1. 5.     Personaleudvalg

5.2.          Personalesituationen skal gennemgås nu, da vi ikke én gang til kan forlænge Alex Stig Larsen ansættelse. Beslutning: Alex Stig Larsen ansættes pr. 1-1-2006 på fuld tid, dog med tidsbegrænset ansættelse. Vi ved pt. ikke, hvordan situationen ser ud for vores sygemeldte ejendomsfunktionær. Vi har stadig mange hængepartier på fællesarealerne og til foråret vil der være endnu mere arbejde.

5.3.          En ansættelsesaftale er på plads.

5.4.          En anden afventer møde med fagforeningen. Der skal afholdes møde 1.12.2005

 

  1. Særlige opgaver

6.2.          Arbejdet frem mod generalforsamlingen

6.3.          Pernille sørger for øl og vand – husk sukkerfri sodavand

6.4.          Jette sørger for navneskilte

6.5.          Dirigent og referent er på plads

   

 

  1. Fra onsdagsvagten

7.1.          Intet af betydning.

7.2.          Jens tager onsdagsvagten 8-11

        

 

  1. 8.     Meddelelser fra interne udvalg

 

8.1      Varmeudvalg

8.1.1. Status af vandforbrug. Det ser ud som det plejer. Der forsvinder 1 m3
           på 8 dage

8.1.2. Varmeaftagermøde på Ishøj Varmeværk d. 8. december kl. 12.00. – 
           En arbejdsfrokost. Tommy, Lars og Morten deltager

 

 

8.2.            Ansøgningsudvalg

8.2.1. Status ansøgninger – v/ Jette. – Der er nogle sager, der står i  
   venteposition. Der bliver fulgt op på situationen, efter
   generalforsamlingen.

8.2.2. Status ejendomsforespørgsler v/ Jette.

8.2.3. Grundejer, har fået svar fra kommunen ang. ændring af 
   standardprojekt af gavlvindue. Dette skal ændres på hjemmesiden,
   og der skal laves et tillæg til den fotokopierede vejledning.

                     

8.3.          Beplantnings udvalg

8.3.1.    Skælskør Anlægsgartnere har ikke været som lovet, og genbeplante
    i oktober 2005. Skal nu rykkes. Leon kontakter SA og taler med
    dem.

 

 

8.4.          Vedligeholdelsesudvalg

8.4.1.     TV – fotografering 2 steder af kloakker, af Taastrup kloakservice. – Et par grundejere har haft problemer med kloakker. Taastrup kloaks. fandt frem til, at rørene var forskudt af hinanden. Dette skal afhjælpes med en strømpeforing. Der skal også foretages en rodfræsning

8.4.2.     Tilbud modtaget fra Taastrup kloakservice om udbedring af 2 kloakker. Beslutning: Ja til tilbudet på rodfræsning. Morten undersøger om det kan betale sig at lægge en ny ledning i stedet for en strømpeforing

8.4.3.     Møde afholdt med gård vedr. legeplads. – Pernille har holdt møde med repræsentanter fra gården. Gårdens klage vedrørende legepladsudvalg er blevet imødekommet af bestyrelsen, på baggrund af manglende skriftlig kommunikation. Pernille giver gården besked.

 

 

 

8.5.          Intern IT og Kommunikation udvalg

8.5.1.  Medieudvalget er blevet kontaktet om fremtiden.

8.5.2.  Jacob Boring fortsætter – heldigvis

 

 

  1. 9.     Meddelelser fra eksterne udvalg

 

9.1.     Fastelavns udvalg

     9.1.1. Alle i udvalget genopstiller til generalforsamlingen.

 

9.2.          Legepladsudvalg

9.2.1.  Alle i udvalget genopstiller til generalforsamlingen.

 

    

9.3.          Hvidbogsudvalg

9.3.1.  Er blevet kontaktet om fremtiden for dette udvalg.

 

 

10.  Eventuelt

11.  Julemarked – En stor succes med ca. 150 gæster – Tommy trykte indkaldelsen til generalforsamlingen samtidig med julemarkedet blev afholdt. Julemarkedet er en god ide, som vi kan gøre igen hvert år. Jette har lavet en evaluering, der skal bruges og revideres hvert år. Jens vil gerne deltage igen til næste år. Det siger vi i bestyrelsen, tak til

12.  Der har været en del lettere hærværk i Strandgårsparken i weekenden. Det er gået ud over krukker og små lygter. Vi skal være opmærksomme på, om det er noget, der bliver ved.

13.  Alle fik en kopi af en mail fra Ishøj Kommunes tekniske afdeling Troels Garde Rasmussen. med svar på vores henvendelser om opgaver, der ikke er blevet lavet.

 

 

      Møder sluttede 22.13

      Ref. Jette Malling

0

Din varekurv