Referat af bestyrelsesmøde 13. december 2005

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken tirsdag den 13. december 2005 kl. 19.00 i Bøgelunden 7.

 

Velkommen til Søs Knoth-Nielsen, nyt bestyrelsesmedlem

 

Afbud fra Bjarne Børgesen.

 

Leon Axelsen kommer kl.20.

 

 

Dagsorden:

 

 

 1. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

Der foreligger referat fra bestyrelsesmøderne 6.9., 20.9, 4.10. og 8.11.

 

 1. Meddelelser fra formanden/næstformanden

Præsentation af bestyrelsen

             Information til nye medlemmer.

            

 1. Konstituering

 

Pernille Møller hjemmesideansvarlig, personaleudvalg, økonomi, vedligeholdelsesudvalg, IT & Kommunikation.…

 

Tommy Olsen – næstformand, hjemmesideansvarlig, varmeudvalg, vedligeholdelsesudvalg, personaleudvalg, IT & Kommunikation, eksternt hvidbogsudvalg.

 

Leon Axelsen – økonomi, vedligeholdelsesudvalg, eksternt legepladsudvalg.

 

Jette Malling sekretær, ansøgningsudvalg, eksternt medieudvalg.

 

Lars Jacobsen – ansøgningsudvalg, varmeudvalg, eksternt fastelavnsudvalg, eksternt sommerfestudvalg.

 

Bjarne Børgesen – ansøgningsudvalg, varmeudvalg.

 

Søs Knoth-Nielsen – ansøgningsudvalg, vedligeholdelsesudvalg.

 

Det blev besluttet, at beplantningsudvalget atter er under vedligeholdelsesudvalget.

 

 

 

 

 

 

 1. Fastsættelse af mødedatoer, første halvår 2006

Tirsdag 10. januar

Tirsdag 7. februar

Tirsdag 7. marts

Tirsdag 4. april

Tirsdag 18. april

Tirsdag 16. maj

Tirsdag 16. juni

 

På næste møde skal datoen for markvandring og personalearrangement til foråret fastsættes.

 

 1. Generalforsamling 2005

5.1.            Evaluering – Dirigentens indsats/brev fra samme. – Dirigenten havde fået alle relevante papirer 3 uger før generalforsamlingen. Alligevel vidste hun ikke, at grundejerne kun må have én fuldmagt pr hus. Vi er ikke tilfredse med B H-Ls måde at styre generalforsamlingen på. Hun skulle på forhånd have sat sig ind i foreningens vedtægter, samt have kontaktet bestyrelsen vedr. præcisering af forslag.

             Beslutning. I 2006 skal vi have en advokat med speciale i foreningslov.

 

Generalforsamlingen forløb i en god stemning på trods af, at nogle grundejere snød med fuldmagterne.

 

5.2.            Beslutninger, som skal handles på;

 • Farven hvid på havesiden – Skal forelægges kommunen på næste møde.
 • Gennemsigtige poser – Der skal laves et skilt, som skal hænges op på skuret på containerpladsen. V/Jette
 • Tilskud til restarealer gøres permanent – budget 2007/08 v/ Leon
 • Dækning af udgift til bortkørsel af grus – Vi afventer en regning fra Bjarne Winther m.fl.
 • Vedtægtsændringer – Vedtægterne skal revideres, da nogle af punkterne er forældede. I næste nyhedsbrev skal grundejerne tilskyndes til at læse vedtægterne og sige deres mening. Jette og Leon er tovholdere.

                                                                                                  

5.3.            Godkendelse af forhandlingsreferat og beslutningsreferat. Alle gennemgår referatet og sender det til Pernille inden weekenden.

 

 1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde og onsdagsvagt

Er sat ind under de punkter det hører til.

 

 1. Indkommen post

Grundejer-gavlvindue synes

Grundejer- offentlig eller privat parkering? Det er privat område med offentlig adgang.

             Taastrup kloakservice- tilbud 2

             Ishøj A/S- tilbud på hegn og bom

             Grundejer – syn af gavlvindue

             LER- oplysninger om ledninger

             Top Danmark – lavere pris på arbejdsskadeforsikring

             Mikael Ege, Ishøj Kommune – møde 5.1.2006.

            

 

 

 1. Møde med Ishøj Kommune

Torsdag d. 5.1.2006 kl. 17.00 –

Alle tænker over, hvad der skal på dagsordenen til mødet, og så sende det til Pernille

 • Lokalplan og dens håndhævelse – fra nu skal Ishøj Kommune stå for lokalplanen, da bestyrelsen ikke vil være kommune-politi
 • Mere end én stamvej om året skal gøres i stand
 • Brostenene i indkørslerne skal repareres
 • Forespørgsel om vi kan købe os til legepladsinspektører
 • Gadelygterne er stadig repareret med gaffa-tape
 • Manglende rodfræsning – skulle ordnes inden marts
 • Beskæring af buske ved Tjørnestien inden marts
 • Bump ved endeparkeringspladserne.
 • Beplantningen af Bøgelunden inden marts
 • Farven hvid på havesiden.

 

 1. Problemer i gård.

Gårdens problemer med unge knallertkørere eskalerer med hærværk på flere biler. Problemet er begyndt med en ung mand med en knallert, der har en del venner, der også har knallerter. Grundejerne har forsøgt at tale med de unge mennesker, men det har ikke hjulpet. Der har samtidig været en del hærværk på biler, det vides ikke om der er forbindelse mellem disse 2 sager. Grundejerne har politianmeldt hærværket. Gården har bedt om hjælp af bestyrelsen. Vi som bestyrelse kan ikke gøre noget, men vi vil anbefale grundejerne at kontakte Natteravnene, Politiet og SSP. Vi skriver lidt (generelt) om problemet i næste nyhedsbrev.

 

 1. Økonomiudvalg

            Status – af Leon.

10.1.         Top Danmark – lavere pris på arbejdsskadeforsikring – Leon beder Bente om at indhente et tilbud.

 

10.2.         Gennemgang af økonomisk oversigt 30.11.2005 tilsiger, at forbruget forløber som en lige linie, så det er der ingen bemærkninger til. Vi har to skyldnere, hvoraf den ene er genganger. Denne sag er sendt til inkasso.

 

10.3.         Bente køber julehilsen til medarbejdere. Pernille laver et Strandgårdsparken-kort, som fremover skal bruges til de lejligheder, hvor der skal bruges et kort. Udvalgene betænkes.

 

10.4.         Det udmærkede bestyrelsesarrangement kostede sidste lørdag 7.600,00.  

 

 1. Personaleudvalg

11.1.        Ansættelsesbrev, forhandlet med fagforening d.1.12.2005
Vedtaget: Bestyrelsen godkender forslaget, med lønmodel 1 –

Leon ordner ansættelsesbrevet.

Tiltrædelsesaftale til Mønsteroverenskomst for arbejdsgiver, tages op
på næste bestyrelsesmøde.    

 

 

    

     11.2.   Sygemeldt ejendomsfunktionær er kommet tilbage på arbejde før det var forventet. Pernille kontakter fagforeningen og forhører sig om tidsbegrænset ansættelse af vores 3. mand. Lønnen skal konteres fra fremmedhjælp, vedligeholdelse og snerydning, og det skal være primære arbejdsområder.

 

     11.3.    For at give alle samme ansættelsesbetingelser, mangler endnu et ansættelsesbrev.

Leon og Pernille laver det efter jul.

 

     11.4.   Funktionsbeskrivelse – denne sag er i orden

 

     11.5.   Morten skal lave en liste over de håndværkere vi benytter, som har
                   døgnvagt. Ved isolerede problemer med varme, skal ikke tilkaldes
                   hjælp, men udleveres El radiatorer. Skal grundejer have refusion for
                   brug af radiator? Vi tager stilling senere, når Tommy har lavet en
                   beregning.

 

 1. Særlige opgaver

12.1.         Folderen – status – Jette sender den rundt igen (efter jul)

 

 1. Meddelelser fra interne udvalg

 

13.1.         Varmeudvalg

13.1.1. Status vandtab. November måned minus 4 m3, det er ikke meget

13.1.2. Skiltene til brøndene skal lamineres /Lars

 

13.2.         Ansøgningsudvalg

13.2.1. Status – af Jette. – Jette laver en liste over hængepartier, der skal
 med til kommunemødet

13.2.2. Grundejer

13.2.3. Grundejer

  

13.3.         Beplantnings udvalg

           13.3.1. Skælskør anlægsgartnere, hvordan er det lige det går med dem?

                        Leon har fået kontakt med dem, og vil følge op på sagen

     13.3.2. Bed ved Ishøj Søvej/Poppellunden? – Firmaet er stadig ikke begyndt
                   på arbejdet.

                   Morten rykker efter 1. januar med besked om at vi finder en anden,
                   hvis ikke der sker noget snarest.                                                    

 

13.4.         Vedligeholdelsesudvalg

       13.4.1. Møde med grundejer vedr. trafikchikane ved Fyrrelunden. – Mødet
                    sluttede med at forslå bestyrelsen at opsætte en havelåge, med
                    fjeder og lukkebeslag, så den smækker i efter folk.
                    Vedtaget. Der skal sættes en havelåge op, som forsøgsordning.

 

     13.4.2. Tilbud fra Taastrup kloakservice, strømpeforing – Vedtaget. Ja til
                    tilbuddet. Vi kan risikere at få en læk, der vil koste mere end
                    reparationen.

 

     13.4.3. Tilbud fra Ishøj A/S, bom – Bommen ved containerpladsen åbner ud
                    mod Ishøj Søvej, så en grundejer, der bor dér og benytter el-scooter,
                    ikke kan komme ud af sin have. Vedtaget. Bommen skal laves.

 

     13.4.4. Tilbud fra Ishøj A/S, hegn – containerpladsen ud mod Ishøj Søvej –
                    Beslutning.Vi skal have et solidt hegn om containerpladsen, og det
                    vil koste en del penge.Vi venter til foråret med at tage stilling til
                    sagen.Til den tid kan vi overskue budgettet.

 

           13.4.5. LER- oplysninger om ledninger, der har været en forespørgsel.
                         Er ordnet.

 

           13.4.6. Grundejer- har sat et hegn op mellem to endehuse, som omtalt under
     pkt.13.4.1. Haveudvidelsen skal flyttes ind, nu da huset skal sælges.
     Derved bliver der en åbning, og vi forventer, at grundejeren så fjerner
     sin ulovlige chikane.

                      

 

 

13.5.         Intern IT og Kommunikation udvalg

       13.5.1. Debatforum – Intet nyt endnu

 

 1. Meddelelser fra eksterne udvalg

 

14.1.         Fastelavns udvalg

     14.1.1. intet.

 

14.2.         Legepladsudvalg

      

14.3.         Hvidbogsudvalg

     14.3.1.  Hvidbogsudvalget skal have materiale udleveret.
                    Tommy er kontaktperson.  

 

 1. Eventuelt

15.1.         Procedure for cirkulation af ref. – Leon retter og godkender kun afsnittet om økonomi. Resten af bestyrelsen får fortsat referatet til gennemsyn. Når referatet sendes i rotation, skal rækkefølgelisten følge med hele vejen, og referatet skal sendes til hele bestyrelsen, selv om det kun er én ad gangen, der skal bearbejde det.

 

Mødet sluttede 22.55

  

Referat

Jette Malling
0

Din varekurv