Nyhedsbrev 2008-04

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

24.april 2008

Nyhedsbrev 2008 – 04

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Lukning af fjernvarmen
  2. Gartnerarbejde i Bøgelunden
  3. Parabolantenner
  4. Møde med Ishøj Kommune
  5. Ændret betalingsfrist
  6. Bestyrelsen her og nu

 

1. Lukning af fjernvarmen.

Mandag d.28.april kl.07 lukkes for fjernvarmen til hele bebyggelsen. Fjernvarmearbejdet er nu så vidt, at den nye hovedledning skal kobles til sideledningerne. Arbejdet forventes at vare hele dagen til sen aften, og muligvis fortsætte tirsdag. Tilmeld dig maillisten på vores hjemmeside, så bliver du løbende orienteret pr. mail, hvis der er behov for yderligere lukning af varmen.

 

2. Gartnerarbejde i Bøgelunden.

Beplantningen i bedene på stamvejen er endnu engang gået til. Bedene vil derfor atter blive gravet op, og skal ligge brak sommeren over, mens Park & Vej forsøger at få has på rod – ukrudtet. Træerne bliver stående, og vi forhandler pt. om den fremtidige beplantning.

 

3. Parabolantenner.

I disse dage får flere grundejere brev vedr. deres parabolantenner. Paraboler skal placeres under stern, men således, at de ikke er synlige udefra, det vil typisk sige under hækhøjde.

 

4. Møde med Ishøj Kommune.

Bestyrelsen har afholdt sit årlige møde med Plan – Byg – Miljø.

Vi har bla. fået lovning på ny asfalt på Fyrrelunden og Granlunden, og forhandler om beplantningen i Bøgelunden, hvor Park & Vej ønskede at udlægge græsrabatter. Det kan vi ikke tilslutte os, vi ønsker fortsat buske, som i resten af Strandgårdsparken. Forvaltningen er positive overfor en udvidelse af genbrugspladsen, og vil formentlig give et tilskud hertil når det færdige tilbud foreligger. Vi håber på, at kunne få komprimatorer

(containere der presser affaldet sammen), så vi får bedre plads til alle de nye fraktioner der skal sorteres i.

Vi skal fremsende forslag til chikaner ved endeparkeringspladserne, så farten tages af ved indkørsel til disse. Herudover drøftede vi den forringede busdrift, kommende TV løsninger på bredbåndet, skiltning i industrien og meget mere. Når referatet er færdigt, og godkendt, vil det blive lagt på hjemmesiden.

 

5. Ændret betalingsfrist.

I de nye vedtægter er betalingsfristen for kontingent mm. ændret til d. 5. i måneden.

Dette bliver med virkning fra juli måned.

 

6. Bestyrelsen her og nu

Det vælter simpelthen ind med opgaver, der skal tages stilling til, og som skal løses her og nu. Fjernvarmearbejdet har krævet stillingtagen til mange ting undervejs bla. udlægning af kabelrør til den fremtidige terrænbelysning, udskiftning af ventiler, kortlægning af ikke registrerede kabler, beplantning af firkantsarealerne osv.

Vi har indhentet tilbud på udvidelsen af genbrugspladsen, som bla. omfatter ny strømforsyning, flytning af lysmaster mm.

Grundet hærværk og uhensigtsmæssig brug af Lundeskoven, har bestyrelsen besluttet, at fjerne en del af volden, så skoven bliver mere åben, og man ikke kan gemme sig derinde.

Benny Koefoed, der startede 1. april som ledende varmemester, fik kort før sin start en discus prolabs. Han ser sig derfor ikke i stand til, at varetage de fysiske arbejdsopgaver som stillingen medfører, og ophører efter gensidig aftale d.30. april. Bestyrelsen har besluttet, at ansætte en vikar sommeren over, og vil så slå stillingen op igen til efteråret.

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv