Nyhedsbrev 2006-02

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

marts 2006

Nyhedsbrev 2006 – 02

 

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Kontoret holder lukket i uge 14
  2. Højtryksspuling af stikledninger
  3. Loppemarked d.21. maj
  4. Gennemgang af legepladser d.8-9. april
  5. Ishøj Kommune – reparationer af stamveje mm.
  6. Registrering af fjernvarmeinstallationer
  7. Webservice – betalingssystem
  8. Bestyrelsen her og nu

 

1. Kontoret holder lukket

Kontoret holder lukket fra mandag d.3. april til og med fredag d.7. april på grund af ferie.

Varmemesteren vil, som vanligt, være at træffe fra kl.7.30-8.30 på alle hverdage, ligesom onsdagsvagten også holder åbent onsdag d.5.april, fra 18.30-19.30.

 

2. Højtryksspuling af stikledninger.

Tåstrup Kloakservice har igen i år udsendt et tilbud på højtryksspuling af stikledninger. Vi må på det kraftigste advare mod, at man benytter tilbuddet, da stikledningerne ikke kan holde til det.

Det kan blive en yderst bekostelig affære for den enkelte grundejer, da stikledningerne ejes af denne, og man derfor selv skal udbedre evt. skader.

 

3. Loppemarked d.21. maj

I håb om at kunne skabe tradition for flere aktiviteter på tværs i bebyggelsen, afholder vi loppemarked d. 21. maj- invitation omdeles de nærmeste dage.

 

4. Gennemgang af legepladser.

D.8. og 9. april gennemgår Legepladsudvalget alle legepladser for fejl og mangler. Er der ting som man mener udvalget bør være særlige opmærksomme på bedes man rette henvendelse til kontoret. For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at det kun er legearealerne, som gennemgås – altså ikke rest og udenomsarealerne.

 

 

5. Ishøj Kommune

Park og vej har påbegyndt arbejdet med beplantning af Bøgelunden, hvornår dette arbejde forventes afsluttet vides ikke.

Når vejret tillader det påbegyndes reparation af brostens-indkørslerne, og vi forventer bump genetableret på endeparkeringspladserne.

Ligeledes forventer vi at få 2 stamveje asfalteret i 2006, men ved endnu ikke hvilke.

Øvrige stamveje vil blive repareret efter behov.

Der har været en del hærværk på genbrugspladsen, specielt på hegnet. Teknisk forvaltning har givet tilsagn om øgning af driftstilskuddet til pladsen på ca. 22 %, med tilbagevirkende kraft fra 2001. Dette medfører at vi kan udskifte hegnet til en mere hærværkssikker type, uden ekstra udgifter for foreningen.

 

6. Registrering af fjernvarmeinstallationer

Opgørelsen af stregforbruget er, igennem de seneste år, faldende, samtidig med at vi stadig forbruger samme mængde varme. Foreningens rør er gennemgået, og der er ingen lækager. Det øgede varmespild (som fordeles på samtlige grundejere) formodes derfor at skyldes ikke registrerede installationer, såsom gulvvarme, håndklædetørrer etc.

Vi skal derfor opfordre til, at man lader sine installationer registrere og godkende, inden 1. maj 2006, hvorved man kun vil blive opkrævet for indeværende varmeår.


Ved aflæsning af målere i juni, vil alle installationer blive gennemgået, og efterfølgende opkrævning vil blive skønsmæssig.

 

7. Webservice

Trods mange forskellige meldinger fra banker og PBS lykkedes det 10. marts at gennem-føre opkrævningerne for varme/kontingent. Enkelte grundejere havde da benyttet det udsendte girokort, disse har fået indbetalingerne retur incl. omkostninger.

Vi beklager de gener det har medført for nogle grundejere, samt glæder os over, at alt (iflg. PBS) skulle være i orden i april… Men kontroller jeres konti d.10. april, så i ikke uforvarende bliver opkrævet rykkergebyr.

 

8. Bestyrelsen her og nu

Bestyrelsen vedtog, på mødet 10. januar, at sætte fokus på flg. områder:

 

Personaleudvalg – Fremtidig bemanding

Ansøgningsudvalg – Databasen

Vedligeholdelsesudvalg – Firkantsarealerne.

Varmeudvalg – varmespild/ikke registrerede installationer

Intern IT – Jævnlig opdatering af hjemmesiden.

Legepladsudvalg – Stamkort

Medieudvalg – Debatforum.

 

Hvad bestyrelsen ellers beskæftiger sig med, beskriver dette nyhedsbrev, ligesom man kan læse mere på hjemmesiden, eller henvende sig på kontoret for kopi af referater.

 

 

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv