Referat af bestyrelsesmøde 8. november 2010

 

 

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

Bøgelunden 7

2635 Ishøj.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgårdsparken mandag d.8. november 2010 kl. 18.30 i Bøgelunden 7.

Afbud: Benny

Kaffe/Te: Bjarne har sørget rigtig godt for os

Dagsorden:

 

  1. 1.      Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

1.1.   Ref. af 4.10-nej

  1. 2.      Meddelelser fra formanden/næstformanden

2.1.   En grundejer har rykket for et svar ang. det grønne, der fylder ud over fortovene, og belysningen i bebyggelsen.

 

  1. 3.      Generalforsamlingen

Er alt på plads? Referent og advokat er på plads. Bjarne har bestilt øl og vand og har aftalt endeligt med pedellen på skolen. Vores dirigent, der er advokat har påtalt, at vi ikke kan sætte rykkergebyret på for sent betalt kontingent til det beløb, vi har, fordi vi hører ind under renteloven. Vores revisor mener, at vi er en lukket forening. Hvis nogen spørger ind til det, bliver advokaten nød til at sige, hvordan det er.

Alle forslagene til generalforsamlingen er clearet med advokaten og Ishøj kommune

Det er kassereren, der fremlægger regnskabet og varmeregnskabet

Jette har talt med skiltemanden. Han kommer med gårdpris skiltene i løbet af ugen. Jette kommer med buketter til prisvinderne

Vi mødes kl. 18.00, og vi sidder ved borde, der ikke er på podiet

  1. 4.      Julemarkedet

                      21-11 kl. 11-15. Der er bestilt fem boder indtil nu

                      Bjarne er der hele dagen. Jette går lidt før 14. Pernille kommer kl. 14. Carsten      kommer kl. 12.

Jette handler om fredagen. Pernille laver gløgg ekstrakt. Bjarne og Carsten smutter                       mandler og hakker dem!

Benny står for musikken. Håber vi

Vi har gløgg, varm og kold kakao, øl og vand

                      Småkager osv.

Pernille sender listen over indkøb til Jette

Jette sørger for annoncer i Sydkysten og ”Det sker i Ishøj”

  1. 5.      Meddelelser fra interne udvalg

5.1.   Økonomiudvalg

5.1.1.      Status – v. Stella. – Drift og anlæg er forbruget lidt større end normalt, fordi vi har renoveret nogle skurgange, pris 180.000 kr. En anden udgift er pga. en brønd og spuling.

5.1.2.      Restancer – Der er en del, der ikke har betalt i oktober måned

5.2.   Personaleudvalg

5.2.1.      Sygeforsikring v. Carsten – Carsten har ringet til Arbejdsmarkedsstyrelsen, og Ankenævnet. De mente, at de ansatte er dækket ind under den almindelige forsikring. Vores problem er fra arbejdsgiversiden. – Jette overtager

5.2.2.      Arbejdstilsynet – Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg. Vi fik tre påbud. Der skal være et ryge forbudt opslag, der er underskrevet af bestyrelsen (?). Porten skal efterses årligt. Der skal udarbejdes APV årligt én gang om året. Dette er nu ikke rigtigt, det skal være hvert andet år

5.3.   Varmeudvalg

5.3.1.      Status vandtab v. Bjarne – Vi har brugt 2 kubikmeter spædevand – En grundejer har i dag haft brud på vandledningen inde i huset

5.3.2.      Brunata fortsat uregelmæssigheder – En grundejer mener at skulle have mere tilbage i varme. Der er vedlagt regnskab for flere år, og da disse tal er forskellige, må vi tilbagevise klagen. – En grundejer mener, at han skal efter betale for meget. Men han har normalt et højt forbrug, så vi må afvise klagen. – En grundejer har også haft et højt forbrug, så vi afviser klagen – En grundejer har fået en forkert regning, da han har betalt for en anden grundejer. Denne grundejer har fået ca. 1000 for meget tilbage. Da denne grundejer allerede har fået besked om beløbet, beholder han pengene, men får den besked, at der har været en fejl, så beløbet kan være mindre næste år – En grundejer har en anden skaléring på radiatoren end naboerne. Han har dette år et stort forbrug på radiatoren i gangen, og det virker underligt. Vi beder Brunata om at se på radiatoren. Samtidig kan de se på en anden grundejers radiator. Han er nabo. Hvis det viser sig, at der ikke er noget i vejen, betaler vi regningen – En grundejer mener at regningen er for stor. Vi sender grundejeren det svar, Brunata har skrevet – Der har været en følerfejl hos en grundejer. Dette er bare til orientering. Grundejeren har fået beløbet reguleret – En grundejer har normalt et meget højt forbrug, så sagen er afvist – En grundejer har fejl på en måler. Dette skal tjekkes på vores regning – En grundejer mener, at de får for meget tilbage. Der har været problemer med den ene måler, der er blevet skiftet. Det er sandsynligt, at de skal betale for en måler mindre end de har. Vi giver besked til Brunata. Flot af grundejeren

                      Pernille, Stella og Bjarne har fået bestyrelsens mandat til at behandle de sager, der                   kan komme i fremtiden. På den måde kan grundejerne få et hurtigt svar

Da Brunatas personale var rundt i husene, lavede de en liste over formodede       gulvvarme. Vi har ikke hørt fra dem, så vi ved ikke, om de har fundet ud af mere, eller der ikke er flere med gulvvarme. Bjarne ringer i morgen og tjekker det

5.3.3.      Varmeregnskab – Normalt går et regnskab i nul, nogen skal have penge tilbage og nogen skal betale. Da vi er begyndt på en ny målemetode, vil vi i år stå med en difference på regnskabet. Vi afventer og ser, hvor stort eller småt tallet er. Derefter bestemmer vi, om beløbet skal sættes på drift eller henlæggelser på næste års varmeregnskab

5.3.4.      Afleveringsforretning 15.10. – Vi spiste frokost med Brunata. Bagefter gennemgik Pernille, Bjarne og Jette varmeregnskabet. Carsten var også til stede

5.3.5.      Vi har besluttet at termografere hos en grundejer. Nu skal vi have vished angående nogle uregelmæssigheder vedrørende varmeaflæsning og faktisk forbrug

 

5.4.   Ansøgningsudvalg

5.4.1.      status – Der er efterhånden ikke ret mange steder, hvor der ikke er sort træværk.

5.5.   Vedligeholdelsesudvalg

5.5.1.      Lys på sti – Vi fik et udmærket tilbud på lys på stien fra Bøgelunden til Egelunden, så det har vi sagt ja til. Det sættes i gang 2. december

5.5.2.      En grundejer har igen spurgt om flere ting i bebyggelsen. Han får et brev, selv om han har spurgt om det samme før..

5.5.3.      Mudder på græsstien ved Elm og Pop. Inden næste møde har hele bestyrelsen været en tur derovre og har set på sagen – HUSK det nu. De stakkels Elm og Pop har trampet rundt i det mudder i årevis, når de skulle ud til busstoppestedet

5.6.   Intern IT og Kommunikation udvalg

5.6.1.      Hjemmesiden – Benny vil i den nærmeste fremtid teste den nye hjemmeside. Og så skal den starte.

5.6.2.      Databasen – står i bero til efter generalforsamlingen

  1. 6.      Særlige opgaver

6.1.   Sortering af arkiv

 

  1. 7.      Meddelelser fra eksterne udvalg

 

7.1.   Fastelavnsudvalg – De stiller op alle sammen

7.1.1.       

7.2.   Legepladsudvalg – De stiller alle sammen op igen 

7.2.1.       

 

7.3.   Sommerfestudvalg.

7.3.1.      2013

 

  1. 8.      Eventuelt

Julefrokost

 Vi mødes kl. 17. hos Bjarne – Er der nogen, der har noget ”bord underholdning” ?

 

Mødet sluttede kl. 22.25

Referent Jette Malling

0

Din varekurv