Indkaldelse til generalforsamling 2010

Til grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

29. oktober 2010

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

tirsdag den 16. november 2010, kl. 18.30

 

i Strandgårdsskolens festsal.

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

 

3. Spørgerunde til Brunata

 

4. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Skriftlig beretning udsendes til samtlige grundejere inden generalforsamlingen.

 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

– for perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2010.

Spørgsmål til regnskabet bedes stillet skriftligt senest d.9.nov, hvis man vil være sikker på et uddybende svar.

 a) Godkendelse af driftsregnskab
b) Godkendelse af varmeregnskab

6. Fastsættelse af kommende års kontingent, (1. juli 2011– 30. juni 2012)

Dette sammen med bidrag til terrænbelysning.

Se budget forslag.

 

7. Fastsættelse af kommende års varmebidrag (1. juli 2011– 30. juni 2012)

Se budget forslag.

 

8. Fastsættelse af rykkergebyr.

Foreslås forhøjet til 150,-kr.

 

9. Indkomne forslag

    9.1. Farver på gårdside, 4 farver, se bilag 1.

    9.2. Farver på gårdside, antrecitgrå, se bilag 2.

    9.3. Farver på gårdside, pine, se bilag 3.

    9.4. Filsning af terassemur, se bilag 4.

    9.5. Velux ovenlysvindue i rejsningstag, se bilag 5.

    9.6. Fældning af træer på Lundestien, se bilag 6.

    9.7. Parkering af fællestrailere, se bilag 7.

 

10. Valg af udvalg:

 

10.1. Valg af Legepladsudvalg:

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Asger Worm, Tjørnelunden 24, modtager genvalg

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, udtræder.

Peter Larsen, Egelunden 74, modtager genvalg.

Morten Sønderup, Fyrrelunden 33, modtager genvalg.

Leon Axelsen, Bøgelunden 74, modtager genvalg.

 

 

10.2. Valg af Fastelavnsudvalg:

Udvalget ser gerne flere melder sig, og der mangler folk som vil hjælpe på selve dagen.

 

Nuværende udvalgsmedlemmer:

Anne Klitfod, Granlunden 115, modtager genvalg.

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, udtræder.

Rob Wiegmans, Elmelunden 1, modtager genvalg

Christian Irgang-Dahlin, Granlunden 127 modtager genvalg

 

11. Valg af formand:

Nuværende formand Pernille Møller, Granlunden 101, modtager genvalg. 

 

12. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

Bjarne Børgesen, Poppellunden 13, modtager genvalg

Jette Malling, Egelunden 30, modtager genvalg.

Benny Vahl-Møller, Fyrrelunden 111, modtager ikke genvalg.

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, opstiller.

 

13. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode:

Vi søger et engageret menneske, med god tid og gå på mod…

 

14. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter:

Nuværende bestyrelsessuppleanter:

Gitte Elgaard, Egelunden 89, vides ikke.

Carsten Pålsson, Tjørnelunden 14, modtager ikke genvalg

Elsebeth Rasmussen, Elmelunden 12, modtager genvalg.

 

15. Valg af 2 revisorer:

Nuværende revisorer:

Knud Jensen, Egelunden 25, modtager genvalg.

Arne Hansen, Bøgelunden 40, modtager genvalg.

 

16. Valg af 2 revisorsuppleanter:

Nuværende revisor suppleant Jens Smith, Bøgelunden 80, modtager genvalg

Nuværende revisor suppleant , John Hübner Andersen, Elmelunden 10, modtager genvalg.

 

17. Overrækkelse af gårdprisen


18. Evt.

0

Din varekurv