Nyhedsbrev 2010-08

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

21.oktober 2010

Nyhedsbrev 2010 – 08

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Generalforsamlingen i november
  2. Varmeregnskabet
  3. Fjernvarmelækagen
  4. Ny hjemmeside
  5. A+/Dansk Kabel TV – nye priser
  6. Julemarked
  7. Bestyrelsen her og nu

 

1. Generalforsamlingen i november

Årets generalforsamling finder sted tirsdag d.16. november på Strandgårdsskolen.

Materialet udsendes inden for de næste 14 dage, men vi kan allerede nu løfte sløret for, at der bliver ikke mindre end 7 forslag fremsat, omhandlende 3 forslag om til sammen 6 nye farver på gårdside, forslag om filsning af murværk, fældning af træer, nye ovenlysvinduer og parkering af trailere. Ydermere skal vi finde nye bestyrelsesmedlemmer, da 2 er udtrådt/ikke genopstiller. Brunata kommer og svarer på spørgsmål vedr. de nye målere, og i det nye budget varsler vi en kontingentforhøjelse på 30,-kr.

Mere om dette i Formandens beretning og indkaldelsen til generalforsamlingen.

Husk nu at din stemme er vigtig, så mød op og brug den.

 

2. Varmeregnskabet

Det foreløbige regnskab fra Brunata er modtaget, og det ser ganske normalt ud. Der bør derfor ikke være grund til bekymring, og opgørelserne udsendes snarest.

 

3. Fjernvarmelækagen

Den omtalte fjernvarmelækage i Nyhedsbrev nr. 7, blev fundet og var en lækage på en gulvvarme. Foreningen har derfor ingen udgifter i den forbindelse, men vil minde om at man er ekstra opmærksom hvis man har gulvvarme, om den pludselig giver mere varme end vanligt. Det er ikke første gang vi konstaterer lækager på gulvvarme.

 

 

4. Ny hjemmeside

Sommeren igennem har vi arbejdet på en ny hjemmeside, med mange nye muligheder.

Den har været længe under vejs, og er stadig ikke helt færdig, da vi gerne vil have, at den kan det hele når den lægges ud. De nye ting bliver blog, billedgalleri, eventkalender o.m.m

Derfor opdateres vores nuværende side kun med det allermest nødvendige.

 

5. A+/Dansk Kabel TV – nye priser

Igen har A+ varslet, at eksisterende hastigheder omlægges, hvor på man enten flyttes til en højere hastighed for samme pris, eller for højere pris.

Det sjove denne gang er at hastigheden 1024, som udgik sidste gang de gjorde dette, nu pludselig er tilgængelig igen. Protestér overfor Dansk Kabel Tv på mail, og gerne med kopi til kontoret, for denne legen kis-pus frem og tilbage er ved at være nok, des flere reaktioner, des stærkere står vi.

Desuden står der i det tilsendte brev, at din forening har ønsket dette. Det er IKKE grundejerforeningen, vi er ikke blevet spurgt, så hvilken forening der er tale om vides ikke..

 

6. Julemarked

Sæt kryds i kalenderen, årets julemarked løber af stabelen søndag d.21.nov. kl.10-15.

Gratis stadepladser bestilles på kontoret.

Indbydelse og annoncering følger i starten af november.

 

7. Bestyrelsen her og nu

Har måttet sige farvel til Johni Nielsen, som flyttede, og velkommen til Carsten Pålsson, suppleant. Carsten har snuset til bestyrelsesarbejdet og opstiller som medlem til bestyrelsen, på generalforsamlingen. Vi ønsker ham velkommen.

Vi har haft meget travlt med henvendelser fra grundejerne i løbet af sommeren, Brunata og varmemålere, fjernvarmelækage, vedligeholdelse, og selvfølgelig forberedelse af generalforsamlingen.

Årsregnskabet er afsluttet og forslag til det nye budget lagt, samtidigt med, at vi arbejder der ud af på at få så meget som muligt gjort indenfor rammerne. Håber det er til jeres alles tilfredshed.

 

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

                                                              

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv