Nyhedsbrev 2009-05

Til Grundejerne i Grundejerforeningen Strandgårdsparken

 

5. november 2009

Nyhedsbrev 2009 – 05

Nyhedsbrevet informerer om:

 

  1. Generalforsamlingen
  2. Julemarked
  3. Snerydning – vagter søges
  4. Varmestreger/målere
  5. Parkering
  6. Madaffald
  7. Bestyrelsen her og nu

 

1. Generalforsamlingen

Vi vil lige minde om at der er generalforsamling på mandag d.9. nov. kl.18.30.

Der er igen i år en lille fejl i dagsordenen: regnskaberne skal naturligvis ikke blot forelægges, men også godkendes.

Skulle der være et seriøst menneske som har lyst til at påtage sig hvervet som kasserer, er du meget velkommen.

 

2. Julemarked

Vi holder julemarked søndag d.15. nov. kl.12-16 på varmecentralen. Det er ganske gratis at have en bod, så meld til kontoret hvis du er interesseret.

 

3. Snerydning – vagter søges

Vi søger 2-3 personer som har lyst til at hjælpe med snerydning. Arbejdet er lønnet, og eneste krav er at du er i stand til at betjene vores maskiner, evt. efter oplæring.

Der er ikke rådighedsvagter, men aftales på forhånd hvilke aftener / week-ender man er til rådighed.

 

4. Varmestreger/målere

Mange har spurgt om en konverteringsskala efter at vi har skiftet til de nye målere.

Det kan vi ikke melde ud, da det vil være med al for stor usikkerhed. Det vil derfor være sådan, at vi anbefaler at man fyrer som normalt, og så burde afvigelsen ikke være for stor. Undtagelser herfra vil være hvis man har haft gulvvarme og brugt denne meget, eller har haft ulovlige indgreb i målerinstallationerne.

 

 

 

 

5. Parkering

Som det fremgår af dagsorden til generalforsamlingen, føler en del grundejere at der er problemer omkring parkering.

I enkelte gårde kan mangel på pladser skyldes udefrakommende, men i de fleste gårde skyldes det, at enkelte husstande har flere biler, samt trailere og campingvogne. Ligeledes se også firmabiler i stort tal.

Bestyrelsen vil gerne gøre klart, at det er hensigten at hver husstand har mulighed for at benytte én p-plads, og øvrige pladser benyttes efter behov. Det er derfor ganske urimeligt, hvis enkelte grundejere råder over flere pladser dagligt. Iflg. deklarationen må der ikke drives virksomhed som er til gen for de øvrige grundejere, ved øget trafik eller parkering. Iflg. lokalplanen må der ikke parkeres trailere, campingvogne eller køretøjer over 3.500 kg.

Det burde ikke være nødvendigt, at gøre opmærksom på dette, for almindelige hensyn til sine naboer, skulle indebære at man ikke optager flere pladser.

 

6. Madaffald.

Vi er blevet gjort opmærksomme på et stigende problem; der smides madaffald rundt om i bebyggelsen.

For det meste må det regnes for at være rester som smides når folk er på vej hjem fra byen, men der smides også hele poser.

Det er et problem ift. skadedyr, og skulle du se noget på din vej må du meget gerne samle det op og smide det i de kommunale skraldespande, tage det med hjem eller aflevere det til driftslederen. Vi er nødt til at bede om alles hjælp his vi skal forhindre udbredelsen af rotter mm.

 

7. Bestyrelsen her og nu.

Vi har arbejdet med budget, regnskab, forslag osv. for at blive klar til generalforsamlingen.

Pt. indhenter vi tilbud på asfalt til p-pladser, afventer ny beplantningsaftale for Bøgelunden, har fået renset brønde, og kører sag vedr. belægningen på genbrugspladsen.

Farver på gårdside gennemgås fortsat, og det går fint fremad.

Vi arbejder hårdt på at få mere konkret omkring TV, men det er en næsten uigennemtrængelig jungle, som vi her er oppe imod.

Bestyrelsen håber, at I sætter pris på vores arbejde, og at I kommer til generalforsamlingen – det er der i har mulighed for at bruge jeres stemme, både på den ene og den anden måde J

 

Mvh.

Grundejerforeningen Strandgårdsparken

p.b.v.

 

Pernille Møller

formand

0

Din varekurv